Mc Bauchemie

Sanacija kapilarne vlage

Injektiranje je tehnologija kojom se rešavaju problemi prodora kapilarne vlage i vode kroz konstrukciju, tako što se vrši ubrizgavanje smole specijalnim pumpama pod pritiskom u konstrukciju objekta ili iza istog. Ovom prilikom želimo da Vam predstavimo celokupno rešenje za sanaciju kapilarne vlage.

Izolacija podnih dasaka

Izolacija podnih dasaka u prizemlju

Izolacija ispod poda u prizemlju doneće vam popriličnu uštedu, a može i zatvoriti jaz između podova i ivičnih letvica. Praznine oko ivičnih letvica i podova su jednostavne za ispunjavanje. Podovi starijih domova češće moraju biti izolovani mineralnom vunom položenom između greda ispod poda. Mnogi domovi, naročito noviji, imaju prizemlje od čvrstog betona.

Čiste sobe

Projekat „Čiste sobe“

U visokoj tehnologiji proizvodne industrije i zdravstvenih ustanova, shvatanje čistoće je otišlo mnogo dalje od maštanja. „Čiste sobe" predstavljaju okruženje namenjeno proizvodnji nečeg što je osetljivo na zagađenje. Ovakva sredina ima nizak nivo zagađivača kao što su prašina, vazdušni mikrobi, aerosolne čestice i hemijska isparenja. Tačnije, „Čista soba" ima kontrolisan nivo kontaminacije koji je naveden brojem čestica po kubnom metru određene veličine čestica.

Hidroizolacije štite konstrukciju i unutrašnje prostore od prodiranja podzemne ili atmosferske vlage i vode

Hidroizolacija na bitumenskim osnovama

Hidroizolacije štite konstrukciju i unutrašnje prostore od prodiranja podzemne ili atmosferske vlage i vode. Slabo izvedenu hidroizolaciju izuzetno je teško sanirati, u većini slučajeva čak i nemoguće. Zato su izbor odgovarajućeg materijala i ispravna ugradnja i te kako značajni, jer su dodatni troškovi u vreme investicija zanemarljivi u odnosu na troškove koji se javljaju prilikom sanacija: dodatni iskopi, odstranjivanje zaštićenih konstrukcija i fasada i slično.

Adekvatna toplotna izolacija objekta smanjuje toplotne gubitke zimi, dok leti sprečava pregrejavanje

Energiju treba racionalno trošiti

Toplotna i hidroizolacija predstavljaju izuzetno važan faktor postizanja termičkog komfora za boravak ljudi u zatvorenim prostorima. Bitno utiču na kvalitet i trajnost zgrade, ali i na novčani iznos koji se potroši za njeno zagrevanje i hlađenje, kao i na celokupni protok i proizvodnju energije o čijoj se uštedi sve više vodi računa. Termoizolacija je izuzetno važna stavka, kako na duge staze, tako i u našim svakodnevnim životima i za početak, moramo upoznati termine kojima se ona određuje.

Hidroizolacija

Kako sprečiti pojavu vlage u objektu

Hidroizoilacija je način da se objekat učini nepropusnim i otpornim na vodu i vodene uticaje. U građevini, hidroizolacija se odnosi na ovojnicu zgrade koja čini objekat vodonepropusniom od temelja do krova. Glavna i fundamentalna funkcija ove ovojnice je da zgradu učini vodootpornom a u pojedinim njenim delovima, a u zavisnosti od uslova u kojima se nalazi čak i u potpunosti vodonepropusnom.

Termoizolacija

Pasivne kuće – ekologija i ekonomija u jednom

Dobra termoizolacija podrazumeva kvalitetne i stručno ugrađene materijale koji će omogućavati da kuća bude tokom zime optimalno zagrejana a tokom leta će pružati udobnu i osvežavajuću klimu. Može se reći da je dobra i pravilno odabrana i postavljena termoizolacija najznačajnija stavka prilikom očuvanja energije...

Adekvatna zvučna izolacija i kvalitetna gradnja u velikoj meri utiču na prodor buke

Kako sprečiti zvuk da se pretvori u buku

Da bi se čovek zaštitio od neželjenog dejstva zuka preduzimaju se razne mere. One mogu biti tehničke, organizacione, pravne i socijalne. U arhitektonskom smislu to znači da postoji propisan nivo zvuka koji sme dopirati do unutrašnjih prostora a koji ne ometa normalno funkcionisanje u njima. Pored urbanističke organizacije, saobraćajne infrastrukture i dozvoljenih aktivnosti, sprečavanje prodora buke u unutrašnjost objekta naposletku se vrši zvučnom izolacijom. 

Tim izolirka 719 naslovna

Skladištenje i transport bitumenskih traka

Uzimajući u obzir naredna uputstva za skladištenje i transport bitumenskih traka, mogu se sprečiti bilo kakva oštećenja proizvoda, a sa time i moguće nekvalitetno izvođenje kod same ugradnje. 

712-Akusticni-paneli

Dekorativni akustični paneli kao zvučni izolator

Akustične ploče su specijalne ploče koje prostoru obezbeđuju zaštitu od buke i zvukova. One su napravljene su od specijalnih zvukoizolacionih materijala. Koriste se u auditorijumima, holovima, svečanim salama i salama za sastanke, bibliotekama, sudovima, studijima za snimanje i muzičke probe i na mnogim drugim mestima na kojima je zaštita od zvukova i buke potrebna. Kao i drugi tipovi zvučne izolacije, akustične ploče imaju podjednako važnu ulogu i kao poboljšivači zvuka.

692-Termoizolacija--mnogo-vise-od-materijala

Termoizolacija – mnogo više od materijala

Termoizolacija predstavlja redukovanje provođenja toplote to jest toplotne energije između dva objekta različitih temperatura. U slučaju građevinske struke i arhitekture, termoizolacija se odnosi na smanjenje provodljivosti toplotne energije između građenog objekta i spoljašnjeg prostora. Još jedna važna karakteristika dobro odabrane, proračunate i ugrađene termoizolacije je da obezbeđuje dobar kvalitet vazduha u objektu odnosno omogućava, da se tako izrazimo, pravilno disanje objekta.

691-Hidroizolacija-spoljnih-zidova

Hidroizolacija spoljnih zidova

Prisustvo vode u zidovima može da izazove brojne poteškoće u životu objekta, ali i ljudi koji u njemu borave. Posledice su nepovoljno uticanje na termički faktor, mrlje, buđ ili čak otpadanje maltera sa zidova, a u težim slučajevima zidne strukture mogu da pretrpe i oštećenja koja se veoma teško saniraju. Iako se kod nas na tržištu koristi raznolika terminologija kada je izolacija u pitanju, hidroizolacija u stručnoj terminologiji podrazumeva samo izolaciju podrumskog zida na onom delu koliko je zid u zemlji. Drugim rečima, vertikalnu hidroizolaciju imaju samo zgrade sa podrumom ili suterenom. Prodor vlage moguć je duž cele vertikale objekta, odnosno duž fasadnog zida i zato se na tržištu nalazi širok dijapazon proizvoda, raznih premaza i vodonepropusnih materijala za fasade.

696 Izoterm Plama

Izoterm-zvučna i toplotna izolacija podova

Zahtevi koji se, u današnje vreme postavljaju pred građevinske objekte su sve stroži i kompleksniji. Okružuje nas buka iz raznih izvora i ona se tretira kao vid zagađenja živornog okruženja. Građevinske folije TERMOSILENT obezbeđuju najbolju kombinaciju izolovanosti: zvučnu i termičku izolaciju. Ono što ćemo ovde objasniti je svojstvo polietilenske pene od koje je sačinjena TERMOSILENT folija da odlično prigušuje strukturnu buku, tj. prenos vibracija zvuka udara. U prevodu na svakodnevni jezik to je buka koju čujete kada komšija iznad ili pored hoda ili bilo kakvim drugim dejstvom proizvede zvuk koji se prenosi kroz gradjevinske elemente. Prigušuje i zvuk prolaska vode kroz kanalizacione cevi.

531-polimer-bitumenske-trake-620

Polimer bitumenske trake

Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode ( uključujući i vlagu ). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom ( kvarcni pesak, talk, polietilenska folija, škriljac, silikonizirana PE folija).

Bitumenski proizvodi za puteve

Bitumeski proizvodi za puteve

Bitumenska traka je glavni hidroizolacioni sloj čija je osnovna funkcija sprečavanje prodiranja i dejstva vode na kolovoznu ploču mosta. Time se sprečava korozija čelične ploče, odnosno korozija armature u betonu i degradacija betona.

Hidroizolacija ravnih krovova

Sistemi ravnih krovova i terasa

Ravni krovovi su sa građevinsko-fizičkog aspekta najproblematičniji konstrukcijski sklop i kao takav najčešće izostavljeni deo objekata. Primaju najveću koncentraciju sunčevog zračenja, a sa time i delovanje UV zračenja, kiše, snega, grada, uz nagomilavanje prašine i smeća, pojave biljaka, mahovine i lišajeva. Pošto je odvodnjavanje zbog malih nagiba slabo, time je uticaj kiše i snega veći. Na takvim površinama moguće je izvesti i upotrebnu terasu, parking, površinu za rekreaciju, namestiti foto-voltažne ćelije za proizvodnju električne energije ili ozelenjeni krov.

Pročitajte još :