Tim izolirka 719 naslovna

Skladištenje i transport bitumenskih traka

Uzimajući u obzir naredna uputstva za skladištenje i transport bitumenskih traka, mogu se sprečiti bilo kakva oštećenja proizvoda, a sa time i moguće nekvalitetno izvođenje kod same ugradnje. 

712-Akusticni-paneli

Dekorativni akustični paneli kao zvučni izolator

Akustične ploče su specijalne ploče koje prostoru obezbeđuju zaštitu od buke i zvukova. One su napravljene su od specijalnih zvukoizolacionih materijala. Koriste se u auditorijumima, holovima, svečanim salama i salama za sastanke, bibliotekama, sudovima, studijima za snimanje i muzičke probe i na mnogim drugim mestima na kojima je zaštita od zvukova i buke potrebna. Kao i drugi tipovi zvučne izolacije, akustične ploče imaju podjednako važnu ulogu i kao poboljšivači zvuka.

692-Termoizolacija--mnogo-vise-od-materijala

Termoizolacija – mnogo više od materijala

Termoizolacija predstavlja redukovanje provođenja toplote to jest toplotne energije između dva objekta različitih temperatura. U slučaju građevinske struke i arhitekture, termoizolacija se odnosi na smanjenje provodljivosti toplotne energije između građenog objekta i spoljašnjeg prostora. Još jedna važna karakteristika dobro odabrane, proračunate i ugrađene termoizolacije je da obezbeđuje dobar kvalitet vazduha u objektu odnosno omogućava, da se tako izrazimo, pravilno disanje objekta.

691-Hidroizolacija-spoljnih-zidova

Hidroizolacija spoljnih zidova

Prisustvo vode u zidovima može da izazove brojne poteškoće u životu objekta, ali i ljudi koji u njemu borave. Posledice su nepovoljno uticanje na termički faktor, mrlje, buđ ili čak otpadanje maltera sa zidova, a u težim slučajevima zidne strukture mogu da pretrpe i oštećenja koja se veoma teško saniraju. Iako se kod nas na tržištu koristi raznolika terminologija kada je izolacija u pitanju, hidroizolacija u stručnoj terminologiji podrazumeva samo izolaciju podrumskog zida na onom delu koliko je zid u zemlji. Drugim rečima, vertikalnu hidroizolaciju imaju samo zgrade sa podrumom ili suterenom. Prodor vlage moguć je duž cele vertikale objekta, odnosno duž fasadnog zida i zato se na tržištu nalazi širok dijapazon proizvoda, raznih premaza i vodonepropusnih materijala za fasade.

696 Izoterm Plama

Izoterm-zvučna i toplotna izolacija podova

Zahtevi koji se, u današnje vreme postavljaju pred građevinske objekte su sve stroži i kompleksniji. Okružuje nas buka iz raznih izvora i ona se tretira kao vid zagađenja živornog okruženja. Građevinske folije TERMOSILENT obezbeđuju najbolju kombinaciju izolovanosti: zvučnu i termičku izolaciju. Ono što ćemo ovde objasniti je svojstvo polietilenske pene od koje je sačinjena TERMOSILENT folija da odlično prigušuje strukturnu buku, tj. prenos vibracija zvuka udara. U prevodu na svakodnevni jezik to je buka koju čujete kada komšija iznad ili pored hoda ili bilo kakvim drugim dejstvom proizvede zvuk koji se prenosi kroz gradjevinske elemente. Prigušuje i zvuk prolaska vode kroz kanalizacione cevi.

531-polimer-bitumenske-trake-620

Polimer bitumenske trake

Bitumenske trake su namenjene za zaštitu objekata i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode ( uključujući i vlagu ). Sastoje se od uloška koji je obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen pogodnim materijalom ( kvarcni pesak, talk, polietilenska folija, škriljac, silikonizirana PE folija).

Bitumenski proizvodi za puteve

Bitumeski proizvodi za puteve

Bitumenska traka je glavni hidroizolacioni sloj čija je osnovna funkcija sprečavanje prodiranja i dejstva vode na kolovoznu ploču mosta. Time se sprečava korozija čelične ploče, odnosno korozija armature u betonu i degradacija betona.

Hidroizolacija ravnih krovova

Sistemi ravnih krovova i terasa

Ravni krovovi su sa građevinsko-fizičkog aspekta najproblematičniji konstrukcijski sklop i kao takav najčešće izostavljeni deo objekata. Primaju najveću koncentraciju sunčevog zračenja, a sa time i delovanje UV zračenja, kiše, snega, grada, uz nagomilavanje prašine i smeća, pojave biljaka, mahovine i lišajeva. Pošto je odvodnjavanje zbog malih nagiba slabo, time je uticaj kiše i snega veći. Na takvim površinama moguće je izvesti i upotrebnu terasu, parking, površinu za rekreaciju, namestiti foto-voltažne ćelije za proizvodnju električne energije ili ozelenjeni krov.

Pročitajte još :