Bitumenska izolacija poda

Bitumen je proizvod koji se koristi u toplom postupku sa ili bez neorganskih punioca, koji se tope na temperaturi do 180℃. Primenjuje se u građevinarstvu kao sredstvo za izvođenje hidroizolacije za nadzemne i podzemne radove, za izolaciju temelja, podrumskih zidova, podova na tlu, ravnih krovova i terasa, za zaštitu vodovodnih cevi i elemenata.

Pod sa bitumenskom hidroizolacijom
Pod sa bitumenskom hidroizolacijom

NAČIN PRIMENE

Rastopljeni bitumen se nanosi na suvu podlogu koja je prethodno pripremljena bitulitom. Zagrevanje bitumena se obavlja u originalnoj ambalaži. Topli premaz bitumena se nanosi razlivanjem, a potom razvlačenjem specijalnim špahtama i ravnjačama.

Bitumenska hidroizolacija u rolnama
Bitumenska hidroizolacija u rolnama

PAKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Bitumen se skladišti i transportuje u originalnoj ambalaži u zatvorenom ili nadkrivenom prostoru, zaštićenom od varnica i otvorenog plamena. Isporučuje se u metalnoj ambalaži od 20 i 200 kg. Rok upotrebe u originalnoj ambalaži je neograničen.

PREMAZI NA BAZI BITUMENA

Bitumenski premazi su rastvori bitumena u organskom rastvaraču. Upotrebljavaju se kao hladni ili topli premazi i kao prethodni premazi za postavljanje bitumenskih traka, u zavisnosti od vrste.

Postavljanje hidroizolacije
Postavljanje hidroizolacije

Bitulit je prethodni bitumenski premaz za hladan postupak. Sa primenom bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode.

Upotrebljava se na temperaturama iznad +5ºC
Bitumenske rolne

Upotrebljava se na temperaturama iznad +5ºC. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suvu i očišćenu podlogu. Prilikom upotrebe bitulita u zatvorenim prostorima, mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @gradjevinski_casopisi