Masivni drveni podovi velikih dimenzija kompanije FEELWOOD

Firma WoodMod Solution d.o.o. Vam predstavlja masivne drvene podove velikih dimenzija kompanije FEELWOOD iz Austrije. Stručnost, dugogodišnje iskustvo i posvećenost kvalitetnom proizvodu u cilju zadovoljenja krajnjih potrošača uz brigu o životnoj sredini, su karakteristike firme WoodMod Solution. Pored distribucije i prodaje masivnih drvenih podova velikih dimenzija na prvom mestu je krajnji korisnik kome obezbeđujemo celokupan konsalting i tehničku podršku.

FEELWOOD kompanija poseduje višedecenijsko iskustvo u oblasti proizvodnje masivnih drvenih podova velikih dimenzija. Jedinstvena i najsavremenija tehnologija dovela je do toga da podovi imaju izuzetno veliku dimenzionalnu stabilnost, uz obezbeđenje visokog kvaliteta finalnog proizvoda.

Neki od razloga zbog čega se treba opredeliti za naše podove od masivnog drveta su:

 • dobra stabilnost snabdevanja kvalitetnom i proverenom ulaznom drvnom sirovinom, kao rezultat dugogodišnje saradnje sa dobavljačima, uz obezbeđenje dokaza o poreklu drvne sirovine (sertifikati FSC i PEFC);
 • proces sušenja i kondicioniranja rezane građe je kompjuterski upravljan uz konstantnu kontrolu uzoraka od strane stručnjaka;
 • sadržaj vlage rezane građe se kontroliše celom dužinom daske, na svakih 2,5 cm i to po celom poprečnom preseku ( puna širina i debljina). Uz pomoć bar kod-a na poleđini drvenih podova mogu se obezbediti sve neophodne informacije od početka proizvodnje pa do isporuke krajnjem kupcu;
 • obezbeđen je konstantno visok kvalitet proizvoda kao rezultat korišćenja tehnologije poslednje generacije;
 • izrada profila se vrši uz korišćenje tehnologije kružnih testera;
 • nema ubrzane obrade, tj. nema podužnih krivljenja elemenat jer se primenjuju male brzine pomera u proizvodnom procesu;
 • proces obrade je zasnovan na povlačenju a ne na guranju predmeta obrade čime se izbegava nastajanje zaostalih napona u drvetu;
 • proizvodni proces je veoma fleksibilan;
 • korišćenjem najnovije tehnologije uz prisustvo stručnjaka, obezbeđena je velika dimenzionalna stabilnost finalnih proizvoda koja je i dokazana sa rezultatima ispitivanja u akreditovanim laboratorijama;
 • kvalitet sirovine, poluproizvoda i gotovih proizvoda se konstantno kontroliše kompjuterski i ručno;

Dimenzionalna stabilnost je posebno važna odlika FEELWOOD masivnih drvenih podova, koja je dokazana i ispitivanjima u akreditovanim laboratorijama kao i putem zadovoljstva velikog broja krajnjih kupaca širom sveta. Neophodno je naglastiti da je potrebno kvalitetan proizvod isto tako i kvalitetno i propisno montirati. U cilju obezbeđenja garancije ne samo na drveni pod već i na njegovu upotrebu, zaposleni u Woodmod-u i naši montažeri stoje na raspolaganju.

Zbog dokazanog porekla drvne sirovine, savremenog procesa proizvodnje i kvalitetnih finalnih proizvoda, želimo da ukažemo i na pogodnost naših podova prilikom montaže kod podnog grejnog sistema. U tom slučaju neophodno je da se odredi prilagodljivost poda za tu namenu kroz:

 • dokazivanje dimenzionalne stabilnosti poda i
 • otpornosti poda na koefcijent toplotne provdljivosti.

 

710-Beljen-hrast
Beljen hrast / foto: WoodMod Solution

Određeni masivni podovi kompanije FEELWOOD (drvne vrste i debljina) imaju najbolje predispozicije za instalaciju preko podnih grejnih sistema, zbog toga što njihova struktura, proces proizvodnje i ograničena debljina omogućavaju:

 • smanjenu otpornost na toplotu a koja se pretvara u štednju energije i
 • stabilnosti koja sprečava promenu dimenzija podova.

Veliki broj do sada izvedenih projekata u kombinaciji sa podnim grejanjem ukazuju na kvalitet podova i samim tim na zadovoljstvo kupaca.

Posvećenost kvalitetu finalnih proizvoda u cilju zadovoljenja potreba krajnjih kupaca i zaštite životne sredine, doprinela je dobrom pozicioniranju proizvoda kompanije FEELWOOD na tržištu Evrope. Rezultati do kojih se došlo u proteklim godinama se sertifikati FSC i PEFC kojima se dokazuje poreklo drvne sirovine. Takođe na osnovu rezultata ispitivanja u akreditovanim laboratorijama u EU, ostvareno je pravo na pridruživanje CE znaka masivnim drvenim podovima kompanije FEELWOOD. CE znakom je obezbeđena usaglašenost sa zahtevima evropskih standarda za ove vrste proizvoda.

Ništa nije tako dobro kao osećaj pravog, masivnog drvenog poda!

WoodMod Solution doo