Sanacija kapilarne vlage

Danas vlaga predstavlja problem u većini građevinskih objekata, podrumima, hodnicima, prostorijama koje su delimičko ukopane ili prostorijama koje nemaju hidroizolaciju.

Jedan od najuspešnijih načina za sprečavanje vlage jeste injektirtanje!

Šta je injektiranje?

Injektiranje je tehnologija kojom se rešavaju problemi prodora kapilarne vlage i vode kroz konstrukciju, tako što se vrši ubrizgavanje smole specijalnim pumpama pod pritiskom u konstrukciju objekta ili iza istog. Ovom prilikom želimo da Vam predstavimo celokupno rešenje za sanaciju kapilarne vlage.

Kao što je svima poznato, kapilarna vlaga prodire kroz sve vrste zidova, beton, blok i ciglu. Bez obzira na tip zida, kapilarna vlaga se na isti načim manifestuje, glet masa kojom je zid tretiran počinje da se podklobučuje, da bi na kraju i otpao. Kako bismo te probleme rešili, pristupamo injektiranju.

Injektiranje je tehnologija kojom se rešavaju problemi prodora kapilarne vlage i vode kroz konstrukciju

Injektiranje se sastoji iz tri faze:
– priprema podloge,
– injektiranje i
– reprofilisanje površine i vraćanje u prvobitno stanje.

Priprema podloge se sastoji od razbušivanja injekcionih kanala, pod uglom od 45 stepeni, kroz naš zid, tako da u podnu ploču prođemo na sredini zida. Injekcioni kanali se pripremaju za injektiranje, izduvavanjem prašine i postavljanjem injekcionih pakera.

Injektiranje se sastoji iz tri faze

Nakon pripreme materijala MC-Injekt GL 93, vrši se injektiranje dvokomponentnom pumpo MC-I 700, pod pritiskom od 60 do 120 bara. Vreme reakcije materijala je podesivo i može iznositi od 30 sekundi do 2 minuta u zavisnosti od debljine zida i dužine injekcionih kanala. Nakon što je materijal odreagovao smatra se da je time momentalno rešen problem prodora kapilarne vlage.

Nakon završenog injektiranja, vrši se demontaža injekcionih pakera, i podloga se priprema za reprofilisanje. Prvo se malterom zatvaraju vrhovi injekcionih kanala, pa se pristupa reprofilisanju. Obzirom da je vlaga i dalje prisutna u zidovima, potrebno je vreme da se ona isuši. Da bi smo sprečili „isoljavanja“ cementnih fugni ili betonskog zida, nanosi se specijalan reprofilišući malter, koji propušta izlazak vlage iz zidova, a pritom ne dopušta „isoljavanje“.

Postupak sprečavanja kapilarne vlage uspešno obavljen i vlaga se više neće pojaviti

Time je postupak sprečavanja kapilarne vlage uspešno obavljen i vlaga se više neće pojaviti.

MC Bauchemie d.o.o.
Ilariona Ruvarca bb
22000 Sremska Mitrovic, Srbija
Tel.: 022 2150 150
Mob.: 065 930 4046
info.serbia@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.com