Izrada hidroizolacionih sistema i dilatacionih spojnica

Premium Concept je specijalizovani distributer i aplikator poznatog svetskog brenda United Sealants na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, u domenu zaštite mostovskih konstrukcija, tunela i putne infrastrukture.

U poslednjih nekoliko godina posvetili smo veliku pažnju formiranju kvalitetnog tima, treningu i stručnom osposobljavanju naših radnika kao i tehnološkom opremanju za radove na putnoj infrastrukturi, a sa posebnim naglaskom na mostovske konstrukcije, kako bi dostigli najviše svetske standarde u kvalitetu izrade hidroizolacionih sistema, dilatacionih spojnica i pratećih radova.

U prilog tome govori i činjenica da kompanija Premium Concept iza sebe ima značajan broj uspešno završenih projekata, kao i da je aktivno prisutna na velikom broju gradilišta duž Koridora 10 i Koridora 11 na izgradnji nove putne mreže ali i sanaciji i obnovi već postojećih mostova i nadvožnjaka širom Srbije, Makedonije i Crne Gore. Ovom prilikom predstavljamo Vam jedan od značajnih hidroizolacionih sistema apliciranih na mostovima Koridora 10, na deonici Čiflik – Staničenje, koji je u mnogo čemu unapredio finalni kvalitet celog projekta.

Primena na mostovskim konstrukcijama u odnosu na alternativne proizvode

Britdex MDP je 100% efikasna bešavna hidroizolaciona membrana za kolovozne ploče mostova, u isto vreme fleksibilna ali i dovoljno robusna da nadživi projektovani životni vek mnogih građevina. Veoma kratko vreme očvršćavanja ove hladno prskane tečne membrane na bazi metakrilatnih smola, uz svojstvo hemijeske otpornosti na agresivne materije, ulja, gorivo i ostale štetne supstance, daje veliku prednost u primeni na mostovskim konstrukcijama u odnosu na alternativne proizvode.

Britdex MDP je specijalno razvijan da pruži idealne fizičke karakteristike

Britdex MDP je specijalno razvijan da pruži idealne fizičke karakteristike potrebne da se zadovolje visoki standardi propisani u segmenu zaštite mostovskih konstrukcija i putne infrastructure. Kao jedna od glavnih prednosti posebno se ističe mogućnost rada u otežanim vremenskim uslovima i niskim temperaturama gde je praktično nemoguće korišćenje drugih hidroizolacionih sistema.

Prednosti Sistema:

  • 100% efikasna hidroizolaciona zaštita
  • Izuzetni rezultati u primeni tokom više od 30 godina
  • Brza i laka ugradnja metodom hladnog spreja
  • Otpornost i izuzetna trajnost
  • Instalacija u velikom opsegu vremenskih uslova (+50°C do -30°C)
  • Prskane membrane daju mogućnost izuzetne obrade detalja
  • Bez šavova i slabih tačaka
  • Brzina aplikacije i ambijentalna tolerancija daju mogućnost aplikacije i tokom noći
  • Izuzetna adhezija kako na betonske tako i na čelične podloge

premium concept

PREMIUM CONCEPT d.o.o.
Stevana Markovića 8, 11080 Zemun
tel.: +381 11 21 08 411
office@premium-concept.com
www.premium-concept.com