Specijalizovani građevinski časopis
“PODOVI – Hidroizolacija & Termoizolacija”

Izdavač

Marketing Press
Izdavač: Agencija Marketing Press
Časopis “PODOVI – Hidroizolacija & Termoizolacija”
Filipa Višnjića 17a, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6333 824
Mob: +381 64 6462 980
web: www.podovi.org

Podovi na društvenim mrežama :

Pošalji poruku :

Glavni i odgovorni urednik:

Predrag Rađen
+381 64 64 62 980

Dizajn i priprema časopisa:

Andrea Pauzenberger
+381 60 328 9347

Web administrator:

Damir Oskomanović
+381 63 85 86 252

Redakcija:

Irma Talović, d.i.a.
Tijana Vučak, dizajner enterijera
Snežana Trtica Graovac, novinar
Vanja Lebović, dizajner enterijera

Stručni saradnici:

Melanija Pavlović d.i.a.
Jelena Mitrović
Isidora Gordić
Mr Rada Radulović
Mihailo Popov
Žarko Karanović
dr Nebojša Todorović

*Napomena:
Redakcija se ne mora slagati sa mišljenjem autora i izjavama sagovornika.
Redakcija ne preuzima odgovornost za sadržaj reklamnih poruka.