Naslovna Kontakt

Kontakt

Specijalizovani građevinski časopis

“PODOVI-Hidroizolacija&Termoizolacija”

Izdavač „Marketing Press“
Novi Sad, Filipa Višnjića 17a
Tel: 021.6333.824
Mob:064.64.62.980
e-mail: redakcija@podovi.org

Glavni i odgovorni urednik:

Predrag Rađen
Mob.:+381 (0)64.64.62.980
redakcija@podovi.org

Dizajn i priprema časopisa:

Andrea Pauzenberger
andrea@podovi.org

Web administrator:

Damir Oskomanović
redakcija@podovi.org i web@podovi.org
+381 (0)63.85.86.252

Redakcija:

Irma Talović, d.i.a.
Mirjana Makarin-Plavšić, novinar
Tijana Vučak, dizajner enterijera
Ljubica Grujić, mast .inž. građ.

Stručni saradnici:

Melanija Pavlović, d.i.a.
Jelena Mitrović, diplomirani novinar
Isidora Gordić
Mr Rada Radulović
Mihailo Popov
Srđa Tatić, dizajner
Žarko Karanović

Napomena:
Redakcija se ne mora slagati sa mišljenjem autora i izjavama sagovornika.
Redakcija ne preuzima odgovornost za sadržaj reklamnih poruka.