Kontakt

Kontakt

Specijalizovani građevinski časopis

“PODOVI – Hidroizolacija & Termoizolacija”

Izdavač: Agencija MARKETING PRESS
Filipa Višnjića 17a, 21000 Novi Sad
tel.: +381 21 63 33 824
mob: +381 64 64 62 980
email: redakcija@podovi.org
web: www.podovi.org

Glavni i odgovorni urednik:

Dragana Rajkov
Mob.:+381 62 10 81 907
dragana@podovi.org

Direktor izdanja:

Predrag Rađen
Mob.:+381 64 64 62 980
redakcija@podovi.org

Dizajn i priprema časopisa:

Andrea Pauzenberger
mob: +381 60 328 9347
andrea@podovi.org

Web administrator:

Damir Oskomanović
web@podovi.org
+381 63 85 86 252

Redakcija:

Irma Talović, d.i.a.
Tijana Vučak, dizajner enterijera
Snežana Trtica Graovac, novinar
Vanja Lebović, dizajner enterijera

Stručni saradnici:

Melanija Pavlović d.i.a.
Jelena Mitrović
Isidora Gordić
Mr Rada Radulović
Mihailo Popov
Žarko Karanović
dr Nebojša Todorović

*Napomena:
Redakcija se ne mora slagati sa mišljenjem autora i izjavama sagovornika.
Redakcija ne preuzima odgovornost za sadržaj reklamnih poruka.