Dizajn - Stranica 10

Stranica broj 10 od Dizajn kategorije.

Arcus

Vaš lični terapeut, za Vaše dobro zdravlje

Visokokvalitetne multifunkcionalne masažne fotelje namenjene za ličnu i profesionalnu upotrebu, imaju nezamenjivu funkciju u Vašem domu i na radnom mestu. Naša posvećenost masaži, ogleda se u misiji da unapredimo psihičko i fizičko zdravlje onima koji koriste naše proizvode. ARCUS je spreman da asistira kompanijama, koje omogućavaju ugodnosti za svoje zaposlene.

Grass Lamp

Grass Lamp-lampa koja stvara život

Grass lampa je napravljena od plastike visokog kvaliteta i aluminijuma. Svetljeći deo koristi Hydroponic LED osvetljenje i osvetljava rešetkastu posudu na dnu ovalnog dela. Rešetkasta posuda je predviđena za seme trave, omogućava cirkulaciju vazduha i lako se vadi kada je proces rasta gotov. Grass lampa pruža uzgoj trave žita. Svima je poznato koliko su sokovi od pšenične trave zdravi za metabolizam i krvotok ljudi. Sok sadrži do 70 % hlorofila, koji je važan graditelj krvi. Molekuli hlorofila slični su molekuliu Hemina, pigment koji u kombinaciji sa proteinima formi hemoglobin. Lampa omogućava rast različitog vrsta semena, sićušnjeg bilja. Predvidjena je i kao viseća lampa koja je idealna za ugostiteljke objekte: restorane, barove, kafiće… Idealna za koktele kada su nam potrebni sveži listovi nane… ili kada nam je potrebno začinsko bilje u pripremi ukusnih jela.

680-Synthesis-Quatro

Simbioza rustike i minimalizma

Jed­no­stav­nost – vr­li­na je to­li­ko ret­ka i neo­p­hod­na u di­zaj­nu, ko­ja ne zna­či od­su­stvo de­ko­ra, već sa­mo pod­ra­zu­me­va da sva­ki ele­ment mo­ra bi­ti do­sle­dan i pot­pu­no in­te­gri­san i u kon­cep­tu­al­nom i u prak­tič­nom smi­slu. Di­zajn je sve­stan na­por da se uve­de smi­slen red u sva­ki da­ti pro­stor i sam kre­a­tiv­ni pro­ces tre­ba da bu­de pra­ćen du­bo­kim ose­ća­jem od­go­vor­no­sti i po­što­va­nja ka­ko sa­mog kli­jen­ta, ta­ko i nje­go­vih zah­te­va. Za­da­tak di­zaj­ne­ra je­ste da ma­te­ri­ja­li­zu­je že­lje, sno­ve, ali i uspo­me­ne kli­jen­ta jer, u su­prot­nom, uko­li­ko ne po­sto­ji taj sen­zi­bi­li­tet, ni­ka­da se ne mo­že po­sti­ći re­zul­tat ko­ji je za­do­vo­lja­va­ju­ći. Shod­no to­me, u pr­vom pred­sta­vlje­nom pro­jek­tu osnov­na ide­ja bi­la je uje­di­ni­ti lof­tov­ki di­zajn i ru­stič­ni voj­vo­đan­ski stil ko­ji in­ve­sti­to­ra ve­že za de­tinj­stvo.

670-Ego-stocic

EGO stočić-spoj retro dizajna i pročišćene geometrije

EGO stočić je serija stolova čiji je dizajn zasnovan na savremenoj interpretaciji tradicionalnog srpskog stolnjaka. Svedena forma omogućava njegovo uklapanje u različite prostore, zahvaljujući spoju retro dizajna i moderne, pročišćene geometrije. Svaki stočić je unikatan i poseban, zahvaljujući gornjem delu koji se može oblikovati po zahtevima kupca, dajući svakom pojedinačnom komadu individualnu notu. Iako multifunkcionalan, ovaj sto nije utilitaran komad nameštaja, jer pored fizičke, on ima i ambijentalnu, neopipljivu vrednost kojom nadopunjava prostor, dajući mu vizuelni identitet i karakter.

Oled tehnologija

Inovativno i kreativno – Rasveta sa OLED tehnologijom

OLED tehnologija je bazirana na posebnim vrstama poluprovodničkih dioda sastavljenih od organskih materijala koji svetle kada se kod njih propušta struja. Za razliku od LED tehnologije koja je bazirana na tačkastom osvetljenju, OLED svetli celom površinom. Ovako dobijeno svetlo je u odnosu na klasičnu sijalicu sa užarenim vlaknom znatno prijatnije za oko jer nema zaslepljenja, senke su blaže, energetski je efikasnije budući da troši manje struje, te značajno dugotrajnije. Debljina OLED poluprovodnika od svega 100 do 500 nanometara (oko 200 puta tanje od ljudske vlasi) omogućuje doskora nezamislivo tanke izvore svetla.

Studio Synthesis Quatro

Beleške o dizajnu

Mladi tim stručnjaka arhitektonskog studija Synthesis Quatro, školovanih na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – Smer Arhitektura i Evropskom institutu za dizajn u Barseloni, odlučan da dostignuti kvalitet dodatno usavršava i unapređuje u svom budućem radu, posebnu pažnju poklanja dizajnu komadnog nameštaja.

Kashani drveni nameštaj

Kashani drveni nameštaj za kupatilo

Kashani je Izraelska firma koja spaja savremenu arhitektonsku funkcionalnost sa veštinama dizajna, kao i veštine izrade kako bi proizveli najlepši drveni nameštaj za kupatilo. Ovi proizvodi su dostupni u malim količinama, jer se proizvode u ograničenim serijama i samim tim im se lako daje lični pečat krajnjeg korisnika. Svaki dizajn počinje kao skica na listu papira, pre nego što se promeni u elektronski prototip za koji se koristi 3D modelovanje.

Bračni krevet

Toplina drvenog nameštaja

Drvo je bezvremeno kao nameštaj u domu. Ako koristite drveni nameštaj nemojte se truditi da ujednačite nijanse, mešanjem oslobađate emocije. Ako nameravate da sačuvate suštinski deo nameštaja u sličnom srednjem tonu, ostatak opremite sa svim nijansama od svetle do tame.

Intervju Srđa Tatić

Intervju: Srđa Tatić, prodavac ideja koje nas okružuju

On je prodavac ideja. Dizajner koji u svom ateljeu osmišljava sve što će vas posle okruživati od pločica u kupatilu, tapeta, zidnih i podnih obloga, pa sve do vaših sedišta u automobilu. Zato, ako niste zapamtili kakve su pločice u vašem omiljenom prostoru pogledajte još jednom, možda ih je osmislio baš on – Sđa Tatić.

Podne lajsne

Mali svet podnih lajsni

Bilo da stavljate nove podne lajsne u novi prostor ili stvarate novi izgled za staru sobu ili kuću, vrsta lajsne koju izaberete može biti razlika između krakternog, svežeg i dosadnog prostora. Odlučivanje koju vrstu lajsni da upotrebite može biti od znacaja za finalni izgled prostorije.

Podovi u stilu 50tih

Pod u stilu 50tih-šahovska tabla

Pod šahovska tabla je i danas vrlo primenjen i u javnim i u privatnim enterijerima. Dizajn ovog poda je vrlo retro i atraktivan, a da biste dobili takav pod, ne morate biti potpuno autentični. Danas je tehnologija podnih obloga napredovala da nezamislivih granica, pa se možete odlučiti otprilike za bilo koji materijal i dobiti željeni dizajn. U zavisnosti od Vaših potreba, možete se odlučiti za keramičke pločice u dve razliite boje i instalirati ih u geometrijsku formu šahovske table

Renoviranje kupatila

Renoviranje kupatila

Naša čitateljka Klara nas je kontaktirala i zamolila da joj pomognemo u renoviranju kupatila. Ukoliko takođe preuređujete kupatilo ili imate to u planu pišite nam. Naša dizajnerka enterijera Vanja Lebović će vam izaći u susret i savetovati Vas kako da dobijete funkcionalan prostor po Vašoj meri.

stolovi

Nekoliko ideja u slobodnom stilu

Prilikom kupovine trebalo bi obratiti pažnju na komfor sedenja. Sedite na stolicu i podvucite se zajedno sa stolicom is-pod gornje ploče stola. Ukoliko imate dovoljno mesta za kolena, već ste na dobrom putu...

Osvetljenje prostora

Inspirisani svemirom i prirodom

Naši stari lusteri lišeni su svega suvišnog, i zadržati su samo njihovi najbolji elementi. Kristal opet igra ulogu u osvetljavanju prostora, ali ovoga puta se fini kristalčići nižu u resice koje jednostavnu formu kocke pretvaraju u prefi njenu, svetlucavu, ''čupavu'' kocku...

samonivelišuća masa

Idealno ravan pod

Jedna od najvažnijih karakteristika za pod je da bude ravan. Henkel u svom programu Thomsit samonivelišućih masa ima i materijale namenjene upravo tome – dobijanju potpuno ravnog poda.
E3

E3 Senjak – Projektovanje enterijera…

Projektovanje enterija, hemijska sredstva za održavanje bazena.
Drvene podne obloge - parketi, kamen - mathios stone, boje - novacolor
rasveta, sigurnosna vrata, projektovanje i uređenje zelenih površina
kovano gvožđe, izvođenje radova
Đakuzi na terasi

Đakuzi na dvorištu ili na terasi

Đakuzi onima koji ga ubace u svoj životni prostor osim dobrog društvenog života garantuje takođe terapiju i rekreaciju. Idealan je za zimske dane, gde se voda iz đakuzija čija temperatura se kreće od 35 do 45 stepeni kontrira hladnoći kojoj smo izloženi par meseci. Ali kao što smo naveli, đakuzi je idealan i za letnje noći.

Pročitajte još :

Prijavi se na newsletter

Najnovije vesti o svim vrstama podova direktno u Vaš inbox.