Dekorativni podovi – Budite kreativni bez ograničenja

Dekorativni podovi obuhvataju različite vrste podova i materijala koji se koriste za njihovu izradu. Bez obzira od kog materijala je napravljen dekorativni pod njegova najvažnija uloga je da služi kao estetski element u prostoru iako neretko dekorativni podovi prevazilaze svoju estetsku funkciju i igraju veoma važnu ulogu u samoj konstrukciji.

Umetnost dekorativnih podova
Umetnost dekorativnih podova

Kada se govori o istoriji dekorativnih podova možemo reći da su ljudi od davnina težili da svoje prostore učine atraktivnim, a često i reprezentativnim tako da su podne površine bile samo jedan od elemenata koji je, pored praktične, imao i dekorativnu funkciju. Tako su jedni od prvih dekorativnih podova za koje danas znamo bili napravljeni od kamena – bili su u pitanju mozaici u staroj Grčkoj i u Rimu. Ljudi koje su ove mozaike izradili su bili veoma vešti majstori, izuzetno vični svome zanatu. U prilog njihovim majstorskim veštinama govori i činjenica da su podovi koje su oni izradili izdržali test vremena, ne samo kada se radi o njihovim fizičkim svojstvima, već i kada se govori o njihovoj estetskoj vrednosti koja je – bezvremena.

Dekorativni epoksi pod
Dekorativni epoksi pod

Tokom vremena trendovi u dekoraciji poda su se menjali i tako su kamene mozaike zamenili podovi od drveta izrađeni u različitim parketarskim tehnikama ili komplikovanim intarzijama, ali i podovi od različitih vrsta kamena i mermera. Materijali koji su se tokom istorije koristili za izradu dekorativnih podova najčešće su bili ograničeni geografskom pristupnošću materijala, ali tokom vremena raspoloživost materijala na jednom području nije uticala na to od čega će podovi biti izrađeni. Doduše, kao i danas, lokalni materijali su bili povoljniji odnosno transport materijala iz udaljenih krajeva sveta je automatski značio i njihovu veću cenu.

Danas se trendovi u svetu dekorativnih podova razlikuju u odnosu na istorijske najviše po tome što je danas akcenat na inovaciji. Tako su moderni dekorativni podovi produkti inovativnih tehnika i tehnologija ili modernih materijala. Takođe, možemo primetiti i određenu vrstu fleksibilnosti i, takoreći, širine pogleda u tome šta se smatra dekorativnim podom – svaka zamisao arhitekte dizajnera može se pretvoriti u dekorativni pod, granice između arhitektonskih elemenata su zamagljene ili ne postoje, što projektovanju i dizajniranju može dati izvesnu širinu i učiniti sam objekat interesantnim.

Unihem Trading d.o.o. - dekorativni podovi
Unihem Trading d.o.o. – dekorativni podovi

Međutim, iako potpuno otvorenih mogućnosti i sa nebrojenim vrstama materijala na raspolaganju, arhitekti danas ipak prate izvesne trendove kada su dekorativni podovi u pitanju. Tako bismo moderne dekorativne podove mogli podeliti u tri glavne grupe: podove od epoksida, podove od dekorativnog betona i podove koji su nastali korišćenjem visokih tehnologija.

Tikkurila - dekorativni podovi
Foto: Tikkurila – dekorativni podovi

Podovi od epoksida su na tržištu već nekoliko decenija i u početku su se koristili u najvećem broju slučajeva u objektima gde se očekivalo izuzetno veliko habanje podnih površina ili njihova izloženost hemikalijama ili slanoj vodi. Zahvaljujući svojoj velikoj izdržljivosti i otpornosti na habanje, kao i na hemijske uticaje, epoksidni podovi su najčešće bili korišćeni u fabričkim halama, laboratorijama i različitim skladištima. Tokom vremena se njihova upotreba sa industrijskih proširila i na javne i privatne objekte gde su se najčešće mogli primetiti u garažama. Danas se podovi od epoksida mogu sresti bilo gde gde se očekuje pod izuzetnih performansi koji uz to i veoma atraktivno izgleda. Ovi podovi mogu imati visoki sjaj i biti izrađeni u veoma širokom spektru boja, dezena i šara. Jedan od veoma aktuelnih trendova su epoksi-podovi u metalik bojama i nijansama, a poslednjih godina se pojavio trend dekorativnih 3D podova od epoksida koji izgledaju poput fotografija i zaista imaju dubinu i trodimenzionalnost.

Betonski dekorativni podovi
Betonski dekorativni podovi

Druga grupa dekorativnih podova koju danas arhitekti i dizajneri često koriste su podovi od dekorativnog betona. Betonski dekorativni podovi se koriste, kako u enterijerima, tako i u eksterijerima a njihova dekorativnost je postignuta na više načina. Ono što je danas veoma popularno, pogotovo kod betona koji se upotrebljavaju u spoljašnjim prostorima, je tehnika štampanja koja se postiže upotrebom šablona sa dezenima koji se utiskuju u svežu betonsku površinu prilikom njenog izlivanja. Podovi od dekorativnog betona takođe mogu biti obojeni na različite načine – mogu se bojiti naknadno ili se boja direktno dodaje u mešavinu betona koji se zatim izliva. Dekorativni beton u boji se može izlivati u različite oblike i formirati različite slike na završnoj betonskoj površini. Još jedan način obrade površine dekorativnog betona je njegovo brušenje koje kao rezultat daje različite dezene i šare i u zavisnosti od umešnosti i nivoa veštine i spretnosti majstora koji brusi beton može dati izuzetno atraktivne rezultate.

I, konačno, poslednja grupa dekorativnih podova za koju se može reći da je danas u trendu su podovi koji su nastali korišćenjem različitih vrsta visokih tehnologija kako bi postigli određene funkcije i izgled. Ovi podovi su najčešće dekorativni zahvaljujući različitim svetlosnim efektima koji, u zavisnosti od toga kako su dizajnirani, mogu da se menjaju ili budu statični. Dekorativni podovi koji koriste visoke tehnologije se mogu ugrađivati kako u unutrašnjim tako i u spoljašnjim prostorima.

Tehnološke inovacije podnih obloga
Tehnologije su se tek počele koristiti prilikom izrade podova

Dekorativni podovi su u velikoj meri evoluirali od prvih mozaika i parketa u intarzijama. Iako se mozaici danas još uvek koriste, a parketi su jedna od najčešćih podnih obloga, danas se trend dekorativnih podova fokusira najviše na podove od epoksida, podove od dekorativnog betona i podove koji koriste moderne, pre svega kompjuterske, tehnologije kako bi postigli svoj izgled.

Dekorativni 3D podovi
Dekorativni 3D podovi

Epoksidni podovi sa svojim 3D varijantama predstavljaju pod koji najviše obećava kada se govori o razvoju i popularnosti u budućnosti. Beton je izuzetno popularan i lak za ugradnju i može se bez teškoća prilagoditi različitim uslovima i dizajnerskim zahtevima. Tehnologije su se tek počele koristiti prilikom izrade podova i u budućnosti ćemo sigurno imati prilike da se susretnemo sa velikim brojem inovacija na ovom polju. Međutim, ovi podovi danas nisu ograničeni na ove tri kategorije. Možemo čak reći da je pravi trend u svetu dekorativnih podova da trenda – nema. U zavisnosti od kreativnosti i veštine dizajnera ili arhitekte koji osmišljava prostor, dekorativan pod može biti od bilo kog materijala i uz pomoć bilo koje tehnike i tehnologije, najvažnije je da se osmišljavanju prostora i podne površine pristupi sa otvorenim stavom i određenom dozom kreativnosti.

Piše: Irma Talović, d.i.a.