Kako postaviti pločice velikog formata?

Najnoviji trend za keramičke pločice je da su one sve većih dimenzija,sada je već postala sasvim uobičajena pojava da je pločica većih dimenzija od 60x60cm. Ovo stvara dodatne zahteve za lepak posebno u okruženju gde je velika verovatnoća pojavljivanja vibracija ili pokreta. Lepak za ovakve pločice mora da bude fleksibilan i trebalo bi da omogući lako postavljanje velikih pločica.

Problem

Posledice

 1. kada se podloga širi ili sužava usled promene temperature ili vlage, pločice se pomeraju drugačije od podloge jer su napravljene od drugačijeg materijala,
 2. do ovog može doći iz više razloga, na primer:
  1. skupljanje košuljice, jer se presušila,
  2. termičko širenje po toplom vremenu,
  3. širenje izazvano vlagom usled poplavljenosti ili sl o termalno kruženje podnih sistema grejanja.
 3. veće pločice trpe veći pritisak od manjih pločica i pod većim su pritiskom uvijanja i pomeranja poda; podovi koji su napravljeni od fleksibilnijeg materijala od pločica, imaju mogućnost da se pomeraju, međutim pločica je kruta i nefleksibilna i nema tu mogućnost,
  1. ovo dovodi do većeg pritiska i zbog toga zahteva veću fleksibilnost lepka da spreči loše fiksiranje većih pločica.

Rešenje

Koraci sanacije

 1. Potrebno je izabrati lepak odgovarajućeg nivoa fleksibilnosti da primi očekivani napor usled termalnog ili kretanja usled vlaženja i/ili poremećaja u podlozi.
 2. Lepak iz Weber proizvodnog asortimana koje se koristi za lepljenje pločica velikih dimenzija je weber.col flex plus, to je lepak koji je izrazito fleksibilan i pogodan za lepljenje pločice i na neke zahtevnije površine, ali i za lepljenje pločica sa slabom upojnošću.
 3. Podloga na koju se postavljaju velike pločice mora da bude ravna, čista, čvrsta, odmašćena i jednake upojnosti. Bitno je i da sama pozadina pločice bude odmašćena, čista i odprašena kako bi se bolje zalepila za podlogu. Na podlogu se nanosi čeličnom nazubljenom gletaricom.
 4. Fugovanje je moguće nakon minimalno 3 dana. Fug masa koja se preporučuje weber.color perfect.
 5. Statičko opterećenje je moguće nakon 14, a dinamičko nakon 28 dana po završnoj fazi lepljenja i fugovanja pločica velikog formata.
webercol flex plus
webercol flex plus

webercol flex plus je izuzetno fleksibilni i snažan lepak C2ET S2 klasifikacije, sive boje, fine granulacije i jake čvrstoće, sačinjen od cementa, kvalitetnog dunavskog peska i aditiva, obogaćen polimerima.

weber.ol flex plus je lepak sa izuzetnim tehničkim karakteristikama, pogodan za širok spektar oblasti upotrebe uključujući i primenu ispod površina ispod pločica stalno ozloženih vodi (bazeni, rezervoari i sl.). Veoma lako se nanosi.

Weber-Saint Gobain logo

Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat
11070 Novi Beograd
T. +381 11 3149 681
info@weber.rs
www.weber.rs