Podno grejanje - Stranica 5

Stranica broj 5 od Podno grejanje kategorije.

Podno grejanje UPONOR

Nevidljivi sistem grejanjaNevidljivi sistem grejanja nudi rešenja podnog grejanja na bazi vode za nove zgrade ili za renoviranje već postojećih objekata. Nevidljiva instalacija briše potrebu za čišćenjem iza radijatora i vidljivih cevi. To je savršen sistem grejanja za ljude koji pate od alergija, jer jedva podižu prašinu. Toplotno zračenje pruža sistemu podnog grejanja da deluje direktno bez zagrevanja vazduha u prostoriji.

3D izgled sistema toplovodnog podnog grejanja

Sistemi toplovodnog podnog grejanja

Suprotnostrujni sistem je izuzetno tanka toplotna podloga, opremljena duplim cevima koje obezbedjuju maksimalnu efikasnost i manje vreme zagrevanja. Gotov proizvod pokriven samo sa 5 mm samoravnajućeg jedinjenja, je u stanju da zagreje sobu efikasnije i bez dodatnog gubitka vremena.

Prednost ovog principa rada je što se grejanje odvija na niskim temperaturama

Najefikasniji i najekonomičniji način grejanja – norveški radijatori

Norveški radijatori rešavaju sve gore pomenute probleme na jednostavan i praktičan način. Njihov način korišćenja je da se grejete samo kad Vama treba i koliko Vama treba, što u praksi znači da kad boravite u prostoru grejete na višoj, a kad niste na nižoj temperaturi. Zašto na nižoj kad nisam kod kuće, zato što je uvek lakše održavati nego iznova grejati. Sa druge strane norveški radijatori pružaju tu mogućnost, jer su bezbedni da rade i kada niste kod kuće, bilo da ste na poslu ili na sedmodnevnom zimovanju na Zlatiboru.

Podno grejanje

Energetsko – zračni podovi

Podno grejanje je osmišljeno još za vreme starih Rimljana. Ovakvi topli podovi provode toplotu kroz podne površine, a ne kroz vazduh (kao u konvencionalni primerina - vazdušni sistemi grejanja). Energetsko – zračni podovi su lepi topli podovi za hladnije mesece, namenjeni svima onima koji ne vole da nose papuče ili čarape, i radije hodaju bosi.

Prikaz električnog podnog grejanja

Električno podno grejanje

Podno grejanje je jedan od mnogih vidova udobnosti modernog doba. Umesto postavljanja peći i grejalica po kući tokom zime, možete izabrati da instalirate jedan od ovih sistema radi efikasnijeg rešenja grejanja. Za podno grejanje, jaki i izdržljivi kablovi se instaliraju ispod drvenog poda, pločica ili tepiha i pokrivaju od 50 - 80 odsto površine.

Podno grejanje je sistem gde kao grejno telo služi čitava površina poda

Podno grejanje kao savremen izbor

Podno grejanje je sistem gde kao grejno telo služi čitava površina poda. S obzirom na to da podovi, i preslikano tavanice, čine najveću površinu unutar objekta, sistem podnog grejanja podrazumeva zagrejavanje preko jedne prostrane kontinualne površine, a ne koncentrisano kao što je to slučaj sa radijatorima. Prednost je ravnomerno zagrejavanje i niže temperature za postizanje komfor.

Rovex

Podno grejanje više nije luksuz već potreba

Podno grejanje koristi nežno zračenje toplote za grejanje prostora od poda ka plafonu. Tradicionalni sistemi grejanja greju od plafona prema podu i imaju tendenciju da zagreju Vašu glavu i da stvore zagušljivu atmosferu u prostoru. Toplota je koncentrisana na relativno malom prostoru (npr. radijator, kamin, TA peć) i grejno telo intenzivno greje vazduh koji se nalazi uz njega. Topao vazduh se penje uz zidove, preko plafona ka centru sobe. Kad dođe do centra sobe polako se hladi, pada na pod i ide ka grejnom telu.

Attos klima

Napravimo da rano proleće bude leto

Grupacija ATTOS bavi se proizvodnjom i distribucijom komponenti grejanja, mernih i kontrolnih uređaja (proizvođači kotlova i bojlera, prizvođači kućnih aparata, podrška sistemima grejanja, akumulacija vode svih veličina i namena, itd.). U okviru grupacije radi i ATTOS KLIMA, koja efikasno nastupa u segmentu grejanja i hladjenja objekata (rezidencijalnih, poslovnih, industrijskih ... ).

697-Attos-klima

ATTOS KLIMA-grejni kablovi

U prirodi čoveka je da teži ka boljem i da neprestalno unapređuje sebe i svoje okruženje. Pogledom kroz istoriju vidimo patente i rešenja koji definitivno uzročno-posledično dovode do promena, a bogami i napretka! Oni koji se sećaju kada se pojavio prvi “ Stojadin” na našim putevima ... vauuu! Em juri, em linija, em grejač na zadnjem staklu, bre! A prekidač kod volana. Vozač može da ga uključi kad god poželi! Dobro, istina, neki su se pitali “šta će mi to, uzmem metlicu, opajem sneg i eto! Gotovo.” ili su jednostavno uvek pri sebi imali krpu za stakla (“jelenska kožica” se zvaše, beše ... ?), ali to je bilo vreme kad smo se vozili po četvoro, petoro u autu ... i uvek je neko bio zadužen za stakla. Jedino su oni aljkavi i lenji to radili rukavom ili šakom ... Da, treba napomenuti i da su tada automobili stvarno jurili 80km/h. Jednostavno, toliko su mogli. Danas, je gotovo nezamislivo nemati grejače retrovizora, a i mali „ Smart“ bogami može da „gazi“ 120km/h ... kako li onda idu drugi,veci ... ?

678-Attos-klima

Otapanje snega i leda sa krovova i oluka

Zi­ma kao do­ba go­di­ne, pod uslo­vom da sve obez­be­di­te i osi­gu­ra­te ka­ko tre­ba, mo­že bi­ti div­na! S ob­zi­rom na to da smo UVEK tu da po­mog­ne­mo ako iam­te pro­blem, že­li­mo da vas pod­se­ti­mo na ne­ke de­ta­lje ko­je bi va­lja­lo osi­gu­ra­ti. Da bi si­stem za ota­pa­nje do­bro ra­dio, npr. na -20°C, tre­ba pro­ra­ču­na­ti i in­sta­li­ra­ti znat­no ve­ću sna­gu gre­ja­ča... Pa to baš i ni­je ne­ki raz­log u pri­log sa­mo­re­gu­li­šu­ćih ka­blo­va, zar ne? Ali – ako mo­že­te po­sta­vi­ti ka­blo­ve ko­ji će bi­ti sprem­ni za rad na -20°C (bez ob­zi­ra ko­li­ko ret­ko to bi­lo po­treb­no!), ali na ni­žim tem­pe­ra­tu­ra­ma sna­gu pro­por­ci­o­nal­no sma­nji­va­ti... u skla­du sa RE­AL­NIM po­tre­ba­ma? Ovo se za­si­gur­no mo­že PO­ZI­TIV­NO od­ra­zi­ti na utro­šak ener­gi­je si­ste­ma... 

Ugradnja podnog grejanja

Podno grejanje daje raskoš bez kog ne možete živeti!

Zamislite izlazak iz kade u hladno jutro na pločice zagrejane na 30˚C. Zamislite da hodate bosi po Vašem zagrejanom podu u kuhinji dok napolju pada sneg. Rovex inženjering Vam pruža mogućnost jednostavnog i konfornog sistema grejanja Vašeg doma uz pomoć najnovije tehnologije podnog grejanja.

Iskorišćenje energije

Iskoristite energiju na pravi način

Grupacija ATTOS bavi se proizvodnjom i distribucijom komponenti grejanja, mernih i kontrolnih uređaja (proizvođači kotlova i bojlera, prizvođači kućnih aparata, podrška sistemima grejanja, akumulatori vode svih veličina i namena, itd.). U okviru grupacije deluje i ATTOS KLIMA, firma koja efikasno nastupa u segmentima grejanja i hladjenja kako objekata (rezidencijalnih, poslovnih, industrijskih ... ), tako i privrede.

Sistemi podnog grejanja mogu da greju sve vrste podova

Podno grejanje – zdravo grejanje

Podno grejanje je najugodniji sistem grejanje za čoveka. Pokazala su naučna istraživanja kad se uzima u obzir fiziološko kretanje temperature ljudskog tela. U prostoriji koju zagrevamo uvek bi trebalo da vladaju uslovi poput onih kad istu ne zagrevamo, odnosno u idealnim prirodnim okolnostima, u proleće ili leto.

podno grejanje i ušteda energije

Podno grejanje štedi energiju

Prilikom projektovanja podnih sistema posebnu pažnju treba obratiti na termičku izolaciju koja se ugrađuje ispod cevi u podnom razvodu. Naročito je bitno da se proračuna debljina stiropora u podu prostorija u prizemlju ili onih prostorija ispod kojih nema grejanja. Ugrađivanjem stiroporne izolacije u takvim prostorijama debljine ispod 40 mm dolazi do znatnih gubitaka koji mora da se nadoknade, a to košta.

Gasni kondezacioni kotlovi

Gasni kondezacioni kotlovi visoke efikasnosti

Green Building d.o.o. je kompanija orijentisana na uvoz i distribuciju kondezacionih gasnih kotlova visoke efikasnosti renomiranog holandskog proizvođača Remeha, koji zadovoljava najviše evropske standarde po pitanju efikasnosti, kvaliteta i zaštite životne sredine.

EnergyNet

EnergyNet – kvalitet, iskustvo i posvećenost klijentima

Kompanija Energy Net posluje od 1995. godine i bavi se uvozom, distribucijom i servisom gasnih uređaja, opreme za instalacije grejanja, vodovoda i kanalizacije, klimatizacije, ventilacije, visoko efikasnih uređaja, pribora, alata i ostale opreme vodećih svetskih i domaćih proizvođača.

Konvekciona grejna tela

Optimalno uživanje u toplini vašeg doma

Osnovni princip rada Norveškog radijatora zasnovan je na principu konvekcije. Cirkulacija vazduha kroz radijator je potpuno prirodna, bez ventilatora.

ploče za podno grejanje

Zašto izabrati podno grejanje

Zbog svojih izuzetnih osobina, danas se podno grejanje sve više koristi u građevinskoj praksi. Njegova najveća prednost je idealan temperaturni profil: prijatna temperatura od poda do plafona. Zato se podno grejanje smatra posebno prijatnim i zdravim. Ne treba zanemariti ni troškove grejanja, jer se kod podnog grejanja postiže isti osećaj toplote...

Podno grejanje u prostorijama

Površinsko (podno, zidno, plafonsko) grejanje i hlađenje

Još u starom Rimu objekti su grejani i hlađeni površinski tako da tema nije nova niti nepoznata. Najrasprostranjenija i komercijalno najčešće eksploatisana tema je površinsko – podno grejanje. Za ovaj način grejanja vezane su i određene predrasude koje su posledica tehnički neispravno urađenih instalacija.

Podno grejanje i parket

Podno grejanje i parket

Preteča podnog grejanja – hipokaustično grejanje, bilo je poznato još u starom Rimu, kako svedoči Vitruvije u svom čuvenom delu O arhitekturi. Brojni su i materijalni ostaci koji se mogu videti širom Evrope. Za hipokaust se koristila jednostavna peć u kojoj su se ložila drva ili drvni ugalj, koja se nalazila ispod poda i nije imala dimnjak, već se dim odvodio posebnim zatvorenim sistemom kroz zidove i podove koji su bili odignuti na niske stubove.

PODNO GREJANE – predrasude i činjenice

Budući da je „radijator“ zapravo pod i da je on velike površine kao i sama prostorija, dovoljne su dosta niže temperature za dobar osećaj u prostoriji, nego što je to slučaj kod malih izvora grejanja. Temperatura u prostoriji može se podesiti dva stepena niže. To štedi oko 12 % energije i novca

Primer motaža grejnih kablova i mreža

Centrala: Ušteda energije – podno grejanje

Prilikom gradnje poslovnih objekata, a prvenstveno objekata za stanovanje, teži se dobijanju kvalitetnog i prijatnog prostora za rad i život. Da bi se to postiglo podrazumeva se ulaganje u opremu za grejanje i hlađenje. Pre nego što se definiše način grejanja i hlađenja potrebno...
Pročitajte još :

Prijavi se na newsletter

Najnovije vesti o svim vrstama podova direktno u Vaš inbox.