Lepkovi i lakovi UZIN UTZ Srbija d.o.o., lakovi na bazi vode

UZIN UTZ Srbija d.o.o., lakovi na bazi vode

Sistemi polaganja parketa
Unihem Trading d.o.o.

Sistem parketa čine podloga, lepak, zvučna izolacija i površinski premaz. Sve komponente moraju biti međusobno usklađene. Kod parketnih podova nisu samo od presudne važnosti drveni elementi već i ceo sistem. Izbor odgovarajućeg lepka za parket vrši se prema vrsti podloge, prema opterećenju, ali i prema vrsti parketa kojim se pod oblaže. Upotrebom proizvoda na bazi vode, UZIN se svakodnevno zalaže za održivi razvoj i odgovornost prema budućoj.

Proizvodi neškodljivi po životnu sredinu

UZIN ispunjava sve najnovije tehničke standarde i sprovodi ih u svim procesima neškodljivim za životnu okolinu. Proizvodi bez štetnih emisija i rastvarača su pravi primer zalaganja za životnu okolinu. UZIN lakovi na bazi vode garantuju kvalitetom najbolje rezultate. Ovi proizvodi na bazi vode obeleženi su znakom „aqua“ i logotipom koji ukazuje na proizvodnju neškodljivu po životnu sredinu.

Lepkovi marke „UZIN“ služe za lepljenje keramičkih obloga ili parketa. Sve površine u stambenim prostorima, školama i ugostiteljskim objektima mogu se premazati ovim vodenim lakovima za parket.

Pored dvokomponentnih, postoje i jednokomponentni proizvodi na bazi vode. Komponentom učvršćivača postignuta je mehanička postojanost ali se čvrstoća može postići i jednokomponentnim lakom. U UZIN-ovoj paleti postoje ova dva proizvoda na vodenoj bazi kao i univerzalni pretpremaz i masa za štukovanje, koji se koriste i kod primene poliuretanskih lakova.

Standardni sistem sastoji se iz mase za štukovanje (kita) za drvo koja se meša sa piljevinom, kako bi se dobila identična boja drveta. Na ovako pripremljenoj površini nanosi se odgovarajući pretpremaz valjkom.

Nove tehnologije su dovele do toga da vodeni lakovi za parket su više nego ravnopravni sa svojim prethodnicima koji sadrže rastvarače, kada je u pitanju njihova hemijska i mehanička postojanost. U Evropi su vodeni lakovi za parket preuzeli vodeću ulogu i imaju tendenciju rasta.

www.uzin.rs

UZIN UTZ Srbija d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 43, 11010 Beograd
T: +381 11 3989 050
F: +381 11 3989 088
office@unihem.rs
www.uzin.rs