Moderan način da zagrejete svoj dom

Kada jednom osetite raskošnu udobnost električnog podnog grejanja nikada nećete želeti da se vratite tradicionalnim sistemima grejanja

Prednost podnog grejanja – Električno podno grejanje postaje sve popularniji izbor među graditeljima i onima koji vrše renoviranje, jer nudi mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne sisteme grejanja – ovo je grejanje koji će zadovoljiti sve vaše zahteve.

Ugradnja

Ugradnja u betonsku košuljicu je idealna za kupatila i hodnike. Izuzetno je ekonomičan način izvođenja i nudi vrhunski komfor po prihvatljivoj ceni. Sistem se može na ovaj način postavljati i u sobama većih površina i tada je potrebno pokrivanje sistema betonskom košuljicom minimalne debljine od 5 cm.

Za sistem koji se ugrađuje u sloj lepka ispod pločica koriste se tanke grejne mreže koje se postavljaju na postojeću ploču. Prednost ovog sistema je što se pločice lepe direktno, bez potrebe za izlivanjem košuljice, čineći ga idealnim i prilikom renoviranja, ali i prilikom izgradnje novog doma.

Električno podno grejanje Sobel parket
foto: SOBEL doo / Električno podno grejanje

Bezbednost

Naši grejni sistemi su najvišeg nemačkog kvaliteta, grejni kablovi i mreže koje koristimo su najnovijeg evropskog dizajna, urađeni po svim internacionalnim standardima.

Bezbednost električnog podnog grejanja je iznad svih ostalih vrsta grejanja:

  • nema zapaljivih energenata (gas, nafta, ugalj…)
  • nema dostupnih metalnih delova na kojima se može pojaviti opasan dodirni napon usled kvara na kotlu, pumpi…
  • nema vode koja može da zamrzne ako sistem ne radi u toku zime.
  • električni grejni kablovi imaju bakarni oplet koji se vezuje na uzemljenje, pa u slučaju mehaničkog oštecenja tokom ugradnje ili kasnije dolazi do trenutnog iskakanja osigurača ili diferencijalne sklopke. Ovaj oplet ujedno štiti i od elektromagnetnog zračenja tako da je jačina elektromagnetnog zračenja mereno na nivou poda nula.

Potpuna kontrola

Električnim podnim grejanjem, iako je kontrola sofisticirana, se izuzetno jednostavno upravlja uz pomoć ugrađenog elektronskog termostata sa tajmerom koji pokriva kompletan period od 24 sata svih 7 dana u nedelji. Termostat može da podržava dva temperaturna moda, jedan za vreme u kome se prostor koristi i jedan u onom vremenu kada nema nikoga u prostoru. Na taj način se vrši odabir između optimalne temerature za boravak i minimalne temperature prostorije u toku noći ili kada se prostorija ne koristi.

Ekonomičnost

Zbog načina koji podno grejanje fukcioniše, grejući od poda ka plafonu, isti nivo ugodnosti se može postići sa nižom srednjom temperaturom prostorije.

U kombinaciji sa termostatom koji svojim radom štedi energiju isporučujući upravo onoliko energije koliko je potrebno da bi se održala željena temperatura prostorije, može se značajno uštedeti energija u odnosu na druge vrste grejanja.

Za naše klimatske uslove preporučena instalisana snaga je 150W/m² za osnovno grejanje, a kada je podno grejanje dopunsko, instalisana snaga može biti 100…120W/m².

U našoj standardnoj ponudi imamo grejne mrežice širine 0,5m i 1,00m, specifične snage 150 i 160W/m². Ponuđene grejne mrežice su sa površinama od 0,75m² do 10m². Sa grejnim kablom koji je na mrežici fabrički je spojen hladni kraj dužine 3m.

Poprečni presek poda sa ugrađenim podnim grejanjem
foto: SOBEL doo / Poprečni presek poda sa ugrađenim podnim grejanjem

Posebne primene

Grejni kablovi se pored zagrevanja prostorija mogu koristiti za rešavanje nekih specifičnih problema koje je moguće eliminisati samo njihovom upotrebom.

Električno grejanje oluka za otapanje snega
foto: SOBEL doo / Odleđivanje oluka
  • odleđivanje oluka – grejni kabal se polaže u oluk i onemogućava njegovo zamrzavanje i stvaranje opasnih ledenica, a time i podlivanje oluka usled smrzavanja vode u njemu;
  • zaštita cevi i slavina od zamrzavanja – grejni kabal se montira sa spoljne strane cevi i zagrevanjem obezbeđuje njihovu funkcionalnost pri niskim temperaturama, štiteći ih od pucanja koje bi moglo da se desi usled širenja vode prilikom zamrzavanja;
  • topljene snega sa staza i stepeništa – grejni kablovi montirani u spoljnom prostoru ispod staza i stepeništa blagim zagrevanjem, po potrebi, održavaju staze i stepenice bez snega i leda i čine ih bezbednim i zimi.
Električno podno grejanje za otapanje snega na kolskim prilazima i stazama
foto: SOBEL doo / Električno podno grejanje za otapanje snega na kolskim prilazima i stazama

Poređenje radijatorskog i električnog podnog grejanja

Ako bi uporedili radijatorsko i električno podno grejanje po ekonomičnosti, komforu, investicionim troškovima i troškovima održavanja, naš izbor bi u svakom slučaju bio na strani električnog podnog grejanja.

Kada je reč o ekonomičnosti, odnosno uštedi energije pravilnim odabirom načina grejanja, električno podno grejanje grejnim kablovima pruža uštedu do 30% u odnosu na radijatorsko grejanje u prostorijama standardne visine 2,5…2,8 m a u izrazito visokim prostorijama (sportske i proizvodne hale, crkve, dvorane za razne manifestacije…), ušteda može biti preko 50%.

Radijatorsko grejanje
foto: SOBEL doo / Radijatorsko grejanje
Električno podno grejanje
foto: SOBEL doo / Električno podno grejanje

Kod radijatorskog grejanja toplota se oslobađa sa površine radijatora koji je obično zagrejan na oko 60°C tako što vruć vazduh koji je mnogo lakši od okolnog nezagrejanog vazduha stuji naviše do plafona, tu se sakuplja i predaje deo svoje toplote plafonskoj ploči i višim delovima okolnih zidova. Ovaj delimično ohlađeni vazduh silazi u niže slojeve do visine na kojoj je vazduh iste temperature. Ovakva cirkulacija toplog vazduha omogućava dobro zagrevanje viših i srednjih delova prostorije a niži delovi ostaju slabo zagrejani ili hladni i pored dovoljne količine emitovane toplote. Zato često imamo osećaj „hladnih nogu“ a kad nam deca sede na podu brinemo da se ne prehlade. Kada u kupatilu stojimo bosi na pločicama, ma koliko kupatilo bilo zagrejano, uvek će nam biti hladno na nogama.

Da bi ublažili ovaj problem, često povećavamo temperaturu do nivoa koji nije ni zdrav, ni prijatan, uz nepotrebno veliki utrošak energije. Kada je reč o gubitcima toplotne energije prolaskom kroz zidove, prozore, plafon… oni su u direktnoj srazmeri sa razlikom između spoljašnje i unutrašnje temperature gde se za jedan °C razlike, potrošnja energije menja za 6%.

Električno podno grejanje grejnim kablovima je nisko-temperaturno grejanje gde je iskorišćen princip upotrebe grejnog tela velike površine i niske temperature.

Takođe je bitno i to što je pod kao grejno telo u najnižoj koti prostorije pa je raspodela toplote u prostoriji po visinskim zonama najoptimalnija. Najviše toplote se zadržava u onim visinskim zonama koje zahvata visina ljudskog tela. Uz vrlo preciznu regulaciju temperature poda senzorskim termostatima, moguće je održavati temperatu u preporučenim vrednostima, što znači, imati prijatan i zdrav ambijent uz minimalni urošak energije. Kod grejanja velikih površina, instaliranje grejnih kablova može se izvesti sa više nezavisnih sekcija koje se kasnije tokom korišćenja mogu selektivno uključivati samo tamo gde je potrebno. Investicioni troškovi u odnosu na radijatorsko grejanje su niži, a troškova održavanja praktično nema.

sobel logo

 

 

SOBEL d.o.o.
Ustanička 125-i, 11050 Beograd – Šumice
+381 11 3087 507
+381 11 3087 064
office@sobel.rs
www.sobel.rs

Prethodni tekstHidroizolacija – Planirajte na početku izgradnje objekata
Sledeći tekstPostavljanje masivnih drvenih podova i laminata