Lak za parket visokog sjaja

Parket je ozbiljna i velika investicija da bi se olako shvatila njegova zaštita i da bi se dobijanje željenog dekorativnog izgleda parketa prepustilo slučaju.

Koristeći svoje veliko iskustvo, tradiciju i stručnost, DUGA svojim vernim potrošačima preporučuje upotrebu LIGNOLUKS EXTRA laka za parket kako visokog sjaja, tako i polumat.

Lignoluks EXTRA lak za parket je poliuretanski dvokomponentni lak za parket koga preporučujemo za lakiranje parketa, brodskog poda i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru.

Ono što Lignoluks EXTRA lak za parket odvaja od ostalih proizvoda je da se lak za parket pored četke može nanositi i valjkom, što skraćuje vreme rada.

Ostale osobine ovog proizvoda na kojima se bazira  rapidan rast prodaje  Lignoluks EXTRA laka za parket su:

  • ODLIČAN KVALITET
  • OTPORNOST NA HABANJE
  • ODLIČNA POVRŠINSKA TVRDOĆA I ELASTIČNOST
  • DUGOTRAJNO ZADRŽAVANJE ŽELJENOG IZGLEDA PARKETA (visok sjaj ili polumat izgled)
  • ODLIČNO RAZLIVANJE
  • JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE 

PRAVILNA PRIPREMA PODLOGE

Da bi se obezbedila kvalitetna zaštita i dekoracija parketa, neophodan preduslov je pravilna priprema podloge.

Potrebno je da parket bude suv (vlažnost drveta 8 – 10 %). Za lepljenje parketa preporučujemo upotrebu Lignoluks PUR lepka za parket, ili Lignoluks Disperzionog lepka za parket. Ukoliko se odlučite za upotrebu  Lignoluks disperzionog lepka za parket, preporučujemo da se sa lakiranjem sačeka najmanje 7 dana.

Parket koji se lakira mora biti izbrušen i detaljno očišćen od prašine, koja se uklanja usisivačem i suvom krpom. Za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristite Lignoluks Masu za fugovanje parketa. Masa za fugovanje parketa pomešana sa piljevinom od brušenja se nanosi duplom špahtlom u jednom sloju po celoj površini parketa. Nakon sušenja parket se brusi prvo grubljim brusnim papirom (No 80 – 100), a zatim finijim (No 120 – 150), a nakon brušenja potrebno je ukloniti brusnu prašinu (što detaljnije, prvo usisivačem, zatim blago navlaženom krpom i na kraju suvom krpom koja ne ostavlja dlačice).

Ukoliko se obnavlja lakirana površinu, stari lak je neophodno prebrusiti (brusni papir N° 150 – 180) tako da dobije mat izgled, a zatim ga detaljno očistiti od  prašine na prethodno opisan način.

Sada  je  parket dobro pripremljen za lakiranje.

LAKIRANJE PARKETA

Pre upotrebe završnog Lignoluks EXTRA laka za parket visokog sjaj/ polumat, preporučujemo upotrebu nekog od osnovnih lakova za parket iz Lignoluks linije proizvoda, u jednom sloju. Duga u svojoj liniji lakova za parket nudi dva osnovna laka za parket: Lignoluks 1k osnovni lak za parket i Lignoluks Osnovni 2k lak za parket.

Za lepši i kvalitetniji izgled površine preporučujemo da se završni sloj nanese novim valjkom (koji se pre upotrebe priprema tako što se oblepi lepljivom trakom, kako bi se naglim odlepljivanjem trake uklonile suvišne dlačice i prašina) ili četkom. Prilikom lakiranja valjkom potrebno je vršiti tzv. “ukrštanje valjka“ i voditi računa da se mesta spajanja ujednače.

Lignoluks  EXTRA lak za parket pripremite mešanjem komponenti A i B u zapreminskom odnosu 1 : 1, u čistoj i suvoj plastičnoj ili staklenoj posudi. Dobijenu smešu ostavite da se stabilizuje oko 15 minuta pre lakiranja. Dobijena smeša Lignoluks Extra laka za parket visokog sjaja je upotrebljiva 12 sati, dok Lignoluks Extra laka za parket polumat je upotrebljiva 4 sata.

POTROŠNJA LAKA:

Jedna garnitura (1,5 l komp A + 1,5 l komp B) dovoljna je za lakiranje 10 – 12 m2 u 3 sloja u zavisnosti od tipa drveta ili stanja parketa. Upotreba Lignoluks Osnovnog laka za parket smanjuje potrošnju završnog laka za parket.

USLOVI ZA LAKIRANJE PARKETA

Posebno naglašavamo da završni izgled lakiranog parketa zavisi od uslova pod kojima se izvode radovi. Optimalni uslovi rada su temperatura vazduha od 15 oC do 25oC i relativna vlažnost vazduha od 40% do 70%.

Visoke letnje temperature ili pregrejane prostorije u zimskom periodu ubrzavaju sušenje, što se loše odražava na razlivanje laka pa može doći do mreškanja površine (u vidu narandžine kore) ili pojave sitnih čestica.

S’ druge strane, vrlo niske temperature usporavaju sušenje laka, pa iako se lak lepo razlije dolazi do privlačenja čestica prašine iz vazduha.

U letnjim mesecima i uslovima povećane temperature vazduha preporučujemo upotrebu Lignoluks razređivača (max 5% na pripremljenu smešu za lakiranje) koji blago usporava sušenje i omogućava pravilno razlivanje laka, dajući bolji izgled lakiranoj podlozi.

Povećana vlažnost vazduha (veća od 70%) izaziva povećanje broja čestica na površini laka, pošto vlaga iz vazduha (kao i vlaga iz drveta ili pribora za lakiranje) vrlo brzo reaguje sa poliuretanskim lakovima i dolazi do pojave mehurića gasa koji u vidu čestica ostaju zarobljeni na površini laka.

Lak za parket Lignoluks EXTRA  ne koristiti u kombinaciji sa lakovima ili bajčevima i razređivačima drugih proizvođača zato što može doći do pojave neželjenih efekata.

Lak za parket Lignoluks EXTRA ne koristiti u kombinaciji sa nitro lakovima kao osnovnim lakom (“prvom rukom“) jer može doći do beljenja laka i gubitka adhezije.

MOGUĆE GREŠKE PRI LAKIRANJU DRVENIH POVRŠINA

GREŠKA ———- UZROK

Slabo prijanjanje laka

•    Neadekvatna priprema podloge (loše očišćena podloga, prisustvo masnoće)

Pojava grudvica na filmu

•    Prljav alat
•    Rad pri temperaturi vazduha koja je viša od propisane
•    Rad pri povišenoj vlažnosti vazduha

Gubitak sjaja lakirane površine pri upotrebi Lignoluks EXTRA laka za parket visokog sjaja

•    Upotreba neodgovarajućih razređivača (razređivača drugih proizvođača)
•    Upotreba neodgovarajućeg osnovnog laka za parket (na nitro osnovi)
•    Neadekvatni radni uslovi (niska radna temperatura, povećana vlažnost)
•    Neodgovarajuća debljina nanetog sloja laka
•    Porozna podloga

Pojava mehurića tzv. ključanje laka

•    Neadekvatan osnovni premaz
•    Neodgovarajući radni uslovi (visoka vlažnost podloge, visoka vlažnost vazduha, visoka spoljna temperatura)
•    Nedovoljan period sušenja između dva sloja

Hrapava površina

•    Neadekvatno pripremljena podloga (nedovoljno očišćena površina, ostaci strugotine posle brušenja)
•    Prašnjava prostorija u kojoj se lakira

Loše razlivanje

•    Neadekvatno pripremljena podloga (loše očišćena podloga, prisustvo prašine, nečistoće, masnih mrlja)
•    Primena neodgovarajućeg alata
•    Promaja
•    Prevelika količina očvršćivača
•    Nepravilno i nejednako nanošenje laka

Greške otkloniti ponovnim brušenjem i ponovljenim nanosom odgovarajućeg sloja laka!