Visokofleksibilni lepak za keramiku i terrazzo

KERANIT S1 Flex beli

KERANIT S1 Flex beli lepak za keramiku i terrazzoLepak poboljšanih karakteristika u smislu redukovanog klizanja i produženog otvorenog vremena koji se koristi za lepljenje svih vrsta i formata keramičkih, granitnih i terrazzo ploča, mermera i sl. na spoljnim i unutrašnjim malterisanim površinama, kao i pri ugradnji podnog grejanja. Posebno je pogodan za polaganje obloga velikih formata. Zbog svoje fleksibilnosti ima široku primenu pri ugradnji obloga na područjima sa visokofrekventnim prolaskom kako ljudi, tako i mehanizacije (viljuškari, automobili i sl.), kao i na područjima koja su izložena većim vibracijama.

Više o našim proizvodima na www.ilgrad.rs

Ilgrad logo

ILGRAD d.o.o.
Dugo polje 38, 11226 Beograd
T. +381 11 3908 178
R. +381 11 3908 224
office@ilgrad.rs
www.ilgrad.rs