LIGNOLUKS – Želeli ste da znate

Lepljenje predstavlja spajanje dva ista ili različita materijala u cilju dobijanja dobrog spoja, što znači da tvrdoća slepljenog spoja bude veća od tvrdoće zalepljenih materijala. Dobar spoj se postiže izborom adekvatnog lepka i pravilnim lepljenjem. Prilikom izbora adekvatnog lepka treba imati u vidu: dobro prianjanje na podlogu, stanje podloge, poroznost materijala, dimenziju parketa i uslove kojima će slepljeni spoj u eksploataciji biti izložen. Lignoluks linija lepkova za parket obuhvata ne samo proizvode za lepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podloge, već i za polaganje parketa većih dimenzija, lakiranog parketa, i parketa osetljivog na vlagu.

U svakodnevnom radu, Lignoluks stručnjaci se susreću sa velikim brojem pitanja koja se odnose na izbor proizvoda i način primene. U ovom broju objavljujemo odgovore samo na neke od njih.

1. Da li je potrebno nanositi impregnaciju na betonsku košuljicu pre lepljenja parketa Lignoluks PUR lepkom za parket?

Pravilna priprema podloge, u ovom slučaju betonske košuljice, je osnov za uspešno lepljenje parketa. Betonska košuljica mora biti ravna, fino obrađena (glatka), nivelisana, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. U praksi retko kada imamo idealno pripremljenu podlogu, zato preporučujemo upotrebu Lignoluks PUR primera, kako biste poboljšali svojstva same betonske košuljice. U pitanju je jednokomponentna impregnacija na bazi izocijanata i dodataka. Zahvaljujući dobroj penetraciji, Lignoluks PUR primer učvršćava betonsku košuljicu tako što vezuje slabo vezane mineralne čestice, smanjuje i ujednačava upojnost betonske košuljice. Upotreba Lignoluks PUR primera doprinosi čvršćem slepljenom spoju i smanjenju potrošnje lepka.

2. Koji lepak se preporučuje za lepljenje gotovih parketa?

Za lepljenje gotovih parketa, bez obzira na dimenziju i na podlogu na koju se lepi, obavezno koristiti dvokomponentni poliuretanski lepak za parket-Lignoluks PUR lepak za parket uz prethodnu pripremu podloge, koja podrazumeva nanošenje Lignoluks PUR primera.

3. Koja je osnovna razlika između Lignoluks vodenih lakova i lakova na bazi rastvarača?

Lignoluks vodeni lakovi su ekološki prihvatljivi prozvodi bez neprijatnih mirisa. Drvo nakon lakiranja ima prirodan izgled. Kratak međuslojni razmak omogućava nanošenje sledećeg sloja nakon tri-četiri sata, što ubrzava rad parketara. Istovremeno vodeni lakovi imaju i osobine po kojima se ne razlikuju od lakova na bazi rastvarača, a to su: odlično razlivanje, odlična površinska tvrdoća, otpornost na habanje, jednostavno održavanje i postojanost željenog izgleda parketa. Činjenica da su na bazi vode omogućava pranje alata vodom.

4. Slučajno sam sastavio dve komponente B i izlakirao parket. Šta sada da uradim?

Komponenta B, koja je naneta na parket, će u dodiru sa vazduhom osušiti procesom očvršćavanja. Kao što znate iz iskustva, kada ostane malo komponente B u nezatvorenoj ili neadekvatno zatvorenoj ambalaži, nakon izvesnog vremenskog perioda dolazi do potpunog očvršćavanja. Kada se komponenta B u sasvim osuši na parketu potrebno ju je u potpunosti ukloniti postupkom hoblovanja. Nakon toga pristupiti ponovnom nanošenju kompletnog Lignoluks sistema. Zato savetujemo, da ukoliko imate više od jedne garniture, pre sastavljanja razdvojte komponente A i B. Proverite da li su na ambalaži adekvatni čepovi. Na komponenti A treba da bude plavi, a na komponenti B crveni čep. Ukoliko nije tako, obavezno nas kontaktirajte. I, naravno, proverite do kada je lak upotrebljiv.

5. Nakon sastavljanja Lignoluks vodenog dvokomponentnog laka visokog sjaja došlo je do pojave gela? Da li tu smešu mogu da upotrebim?

Ne. Do pojave gela je došlo usled brzog dodavanja komponente B u komponentu A bez mešanja, tako da je celokupna količina komponente B hemijski reagovala sa nedovoljnom količinom komponente A. Prilikom sastavljanja dvokomponentnih vodenih lakova komponentu B treba dodavati polako, uz stalno mešanje, u komponentu A. Ukoliko u masi ipak primetite da ima malo gel čestica, lak procedite. Pri tome, imajte u vidu, da u tim situacijama nemate dovoljno komponente B u smesi, što direktno utiče na fizičko-mehanička svojstva laka.

6. Posle nekoliko meseci nakon postavljanja i lakiranja parketa došlo je do deformacije parketa, odnosno podizanja ivica parketnih daščica. Šta je uzrok ove pojave?

Nastala pojava deformacije u vidu koritanja parketa je izazvana promenama vlage u drvetu. Drvo (parket) teži uvek da se prilagodi uslovima sredine u kojoj se nalazi. Drvo neprestano ,,radi“, menja dimenzije i zapreminu ako se poremete faktori koji utiču na higroskopsku ravnotežu u drvetu. Vlažnost parketa treba da je ujednačena kako u komadu (na jednoj daščici) tako i u celini. Pored toga treba da je prilagođena uslovima okoline. Usled velikih oscilacija temperature i relativne vlažnosti vazduha na parketu može doći do pojave deformacija u vidu pojave fuga na spojevima daščica ili u vidu koritanja parketa. U toj situaciji neophodno je utvrditi izvor vlage, otkloniti ga, i nakon toga doneti odluku o načinu sanacije parketa.