Lignoluks lepkovi za parket

Lepljenje predstavlja spajanje dva ista ili različita materijala u cilju dobijanja dobrog spoja, što znači da tvrdoća slepljenog spoja bude veća od tvrdoće zalepljenih materijala. Dobar spoj se postiže izborom adekvatnog lepka i pravilnim lepljenjem. Prilikom izbora adekvatnog lepka treba imati u vidu: dobro prianjanje na podlogu, stanje podloge, poroznost materijala, dimenziju parketa i uslove kojima će slepljeni spoj u eksploataciji biti izložen.

Lignoluks linija lepkova za parket obuhvata ne samo proizvode za lepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i slične podloge, već i za polaganje parketa većih dimenzija, lakiranog parketa, i parketa osetljivog na vlagu.

Lignoluks linija lepkova za parket obuhvata:
1. Lignoluks lepak za parket
2. Lignoluks PUR primer
3. Lignoluks PUR lepak za parket

Pravilno lepljenje se postiže ukoliko se površina pripremi pravilno i ukoliko se obezbede optimalni uslovi u toku lepljenja.
Pravilna priprema podloge je osnov za uspešno polaganje podnih obloga. Podloga na koju se lepi parket mora biti ravna, fino obrađena (glatka), nivelisana,dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Ukoliko podloga nije pripremljena na propisan način može doći do odvajanja parketa od podloge. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 nedelja. Vlažnost betonske podloge može biti max 2%. Vlažnost drvene podloge i parketa može biti 8-10%.

LIGNOLUKS LEPAK ZA PARKET

Lignoluks lepak za parket je disperzioni lepak za parket na bazi polivinilacetatne disperzije, punila i aditiva. Namenjen je za lepljenje klasičnog parketa manjih dimenzija na betonske, drvene i slične podloge

Način primene:
Pre upotrebe lepak je potrebno dobro promešati. Porozne podloge treba impregnirati razređenim Lignoluks lepkom sa vodom u odnosu 1:5 u jednom sloju premaza, pri čemu se premaz mora potpuno osušiti ore nanošenja lepka. Lepak se nanosi nazubljenom lopaticom, u prosečnoj debljini od 1mm. Položi se parket i dobro se pritisne.

Uslovi primene:
Temperatura radnog prostora 18-25°C; relativna vlažnost vazduha max 65%; temperatura podloge min 15°C. Ne sme se koristiti kada je temperatura niža od 12°C!

Obratite pažnju…
Upotrebom disperzionog lepka u parket se unese određena količina vode i zbog toga se ne sme pristupiti brušenju i lakiranju odmah nakon lepljenja, već je potrebno ostaviti nekoliko dana u zavisnosti od temperature i relativne vlažnosti vazduha.

Potrošnja: 1.2-1.5 kg/m2
Vrste pakovanja: 5 i 25 kg

LIGNOLUKS PUR PRIMER

Lignoluks PUR Primer je jednokomponentna impregnacija na bazi izocijanata i dodataka. Namenjen je za impregniranje i učvršćivanje upijajućih betonskih podloga pre korišćenja Lignoluks PUR lepka. Može se koristiti i kao samostalni premaz za zaštitu površina koje su izložene habanju i hemijskom uticaju u garažama, skladištima, industrijskim halama.

Način primene:
Podloga mora biti ravna, fino obrađena, čvrsta i bez pukotina, dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća.
Pre upotrebe Lignoluks PUR Primer dobro promešati. Preporučujemo da se nanosi četkom ili valjkom ravnomerno u jednom sloju.
Kada se koristi kao samostalan premaz, potrebno je naneti onoliko slojeva koliko je potrebno da se postigne potpuno zasićenje podloge.
Uslovi primene:
Temperatura radnog prostora 15-25°C, vlažnost betonske podloge max 2%.

Potrošnja: 180-230 gr/m2
Vrsta pakovanja: 4.5 kg

LIGNOLUKS PUR LEPAK ZA PARKET

Lignoluks PUR lepak za parket je dvokomponentni poliuretanski lepak. Namenjen je za polaganje parketa osetljivog na vlagu, parketa većih dimenzija: klasičnog parketa, brodskog poda, laminatnih obloga, parketa od egzotičnih vrsta drveta, kao i već lakiranog parketa. Naročito se preporučuje u slučajevima kada se zahteva trajna elastičnost, vlagootpornost, i otpornost na velika mehanička opterećenja. Koristiti se u slučajevima kada se zahteva otpornost na povišene temperature, kao što je slučaj kod podnog grejanja.

Način primene:
Lepak mora biti pripremljen u tačno propisanom odnosu. U posudu sa komponentom A treba uliti ceo sadržaj doze komponente B. Ako se priprema manja količina lepka, na 1kg komponente A treba dodati tačno 150 g komponente B. Obe komponente temeljno promešati spororotirajućom mešalicom (pomoću bušilice, ne ručno). Posebno obratiti pažnju na stranice i dno posude koje treba ostrugati lopaticom da komponenta B ne bi ostala neizmešana.

Lignoluks PUR lepak za parket naneti na već pripremljenu podlogu nazubljenom lopaticom (dubina zuba 5mm, širina zuba 6mm, razmak zuba 8mm). Zbog različitih materijala i različitih uslova rada, preporučljivo je da se prvo napravi proba na manjoj površini, kako bi se proverila pogodnost Lignoluks PUR lepka za parket za upotrebu u realnim uslovima rada. Nakon probe, pripremiti i naneti onoliko Lignoluks PUR lepka za parket koliko je potrebno da bi se položilo parketa u roku od 60 min. Parket položiti na sloj lepka da na njega naleže po celoj površini. Sveže ostatke Lignoluks PUR lepka za parket je potrebno odmah očistiti, jer očvrsli lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem, prilikom čega na parketu ostaju mrlje. Između zida i parketa obavezno ostavite dilatacijski prostor 1-2 cm. Brušenje i lakiranje je moguće nakon 24h.

Obratite pažnju….
Ukoliko komponente A i B nisu dobro homogenizovane može doći do nepotpunog očvršćavanja lepka i ono ostaje mekano.

Uslovi primene:
Temperatura radnog prostora 18-25°C; relativna vlažnost vazduha max 65%; temperatura podloge min 15°C.

POTROŠNJA: 0.9-1.2 kg/m2
VRSTE PAKOVANJA: 6.9 kg (komponenta A – 6 kg, komponenta B – 0.9 kg); 11.5 kg (komponenta A – 10 kg, komponenta B – 1.5 kg)
Komponenta B se nalazi u plastičnoj kanti sa komponentom A.

TEHNIČKA PODRŠKA
Svim korisnicima Lignoluks linije proizvoda na raspolaganju je usluga tehničke podrške.
Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko korišćenja proizvoda pozovite službu Tehničkog servisa: T 011/32 17 402.