Lignoluks vodeni lakovi za parket

Prateći zahteve potrošača za različitim stepenima sjaja laka za parket, kao i uvažavajući zahteve za korišćenjem ekološki prihvatljivih proizvoda, DUGA A.D. Beograd je proširila liniju LIGNOLUKS liniju lakova sa vodenim lakovima za parket.

Lignoluks linija vodenih lakova za parket obuhvata čitav sistem vodenih lakova za parket kako osnovnih, tako i završnih 1K i 2K lakova u različitim stepenima sjaja:

 1. Lignoluks vodeni lak za parket osnovni
 2. Lignoluks vodeni lak za parket 1K visokog sjaja
 3. Lignoluks vodeni lak za parket 1K polumat
 4. Lignoluks vodeni lak za parket 2K visokog sjaja
 5. Lignoluks vodeni lak za parket 2K polumatlak
 6. Lignoluks vodeni lak za parket 2K mat

PO KOJIM KARAKTERISTIKAMA SE LIGNOLUKS VODENI LAKOVI RAZLIKUJU OD LIGNOLUKS LAKOVA NA BAZI ORGANSKIH RASTVARAČA?

Lignoluks vodeni lakovi za parket su ekološki prihvatljivi prozvodi bez neprijatnih mirisa. Omogućavaju da drvo nakon lakranja zadrži prirodni izgled. Upotreba Lignoluks vodenih lakova za parket poprilično ubrzava rad parketara zbog kratkog međuslojnog razmaka (naredni sloj laka se nanosi već nakon 3-4 sata), što je u savremenim uslovima poslovanja i kratkih rokova završetka radova veoma bitna komparativna prednost. Činjenica da su na bazi vode, omogućava lako pranje alata vodom

Istovremeno Lignoluks vodeni lakovi za parket zadržavaju bitne karakteristike po kojima su lakova na bazi rastvarača poznati, a to su:

 • odlično razlivanje,
 • odlična površinska tvrdoća,
 • otpornost na habanje,
 • jednostavno održavanje,
 • postojanost željenog izgleda parketa.

PRAVILNA PRIPREMA PODLOGE

Kao i kod klasičnih poliuretanskih lakova, pravilna priprema podloge je neophodan preduslov za kvalitetnu zaštitu parketa. Potrebno je da parket bude suv (vlažnost drveta 8-10%). Za lepljenje parketa preporučujemo upotrebu Lignoluks PUR lepka ili Lignoluks disperzionog lepka. Ukoliko se odlučite za upotrebu disperzionog lepka preporučujemo da se sa lakiranjem sačeka nekoliko dana.

Parket mora biti prebrušen u tri ruke postepenim povećanjem granulacije brusnog papira, od grubog ka veoma finom. Nakon grubog brušenja (N°50-60), za popunjavanje fuga i manjih oštećenja na parketu koristite Lignoluks masu za fugovanje parketa. Nakon sušenja sledi brušenje parketa prvo srednjim (N° 80-100), pa finijim brusnim papirom (N° 120-150). Nakon brušenja potrebno je ukloniti brusnu prašinu, prvo usisivačem, zatim blago navlaženom krpom i na kraju suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Ukoliko se obnavlja stara lakirana površina neophodno je da strai lak prebrusite (N° 150-180) tako da površina dobije mat izgled. Zatim je potrebno proveriti prianjanje Lignoluks vodenog laka, tako što se na manju površinu nanese jedan sloj odabranog Lignoluks vodenog laka. Nakon 2-3 dana lakiranu površinu lagano zagrebati metalnim predmetom. Ukoliko ne dođe do odvajanja laka od površine, prianjanje je dobro i može se nastaviti sa lakiranjem. U suprotnom celu površinu treba prebrusiti do drveta.

LAKIRANJE PARKETA SISTEMOM LIGNOLUKS VODENIH LAKOVA ZA PARKET

Lignoluks vodeni lak za parket osnovni

Pre upotrebe završnih vodenih lakova, preporučujemo upotrebu Lignoluks vodenog laka za parket osnovnog. U pitanju je jednokomponentni akril-poliuretanski vodorazredivi lak koji je namenjen pripremi parketa i ostalih podnih elemenata od drveta u enterijeru pre nanošenja završnih Lignoluks vodenih lakova. Ne menja prirodnu boju drveta, odlično zapunjava podlogu i lako se brusi.

Ne razređuje se. Nanosi se duplom špahtlom (lopaticom) u 2 sloja, četkom ili valjkom za vodorazredive lakove u 1 sloju na prethodno pripremljenu podlogu. Optimalni uslovi za nanošenje su: temperatura vazduha 18-22°C, relativna vlažnost vazduha 60-75%, temperatura podloge ne sme biti niža od 12°C. Sloj laka se suši 2-3 sata nakon čega se brusi ručno (N° 150-180) ili mašinski (N° 180-220). Nakon čišćenja površine nanosi se odabrani završni Lignoluks vodeni lak za parket.

Lignoluks vodeni lak za parket 1K visokog sjaja/polumat je jednokomponentni akril-poliuretanski vodorazredivi lak, namenjen lakiranju parketa i ostalih podnih elemenata od drveta koji će biti izloženi manjem opterećenju. U zavisnosti od finalnog izgleda koji želite postići možete izabrati sjajni ili polumat lak. Ne razređuje se (ukoliko je potrebno može se dodati do 5% hladne i čiste vode). Nanosi se valjkom za vodorazredive lakove ili četkom u 2-3 sloja na prethodno nanešen 1 sloj Lignoluks vodenog laka osnovnog ili u 3-4 sloja direktno na prethodno pripremljenu podlogu. Optimalni uslovi za nanošenje su: temperatura vazduha 18-22°C, relativna vlažnost vazduha 60-75%, temperatura podloge ne sme biti niža od 12°C. Sušenje između slojeva je 3-4 sata. Međuslojno se brusi ručno (N° 180-240) ili mašinski (N° 180-220). Završni sloj laka potpuno očvršćava nakon 48 sati.

Lignoluks vodeni lak za parket visokog sjaja/polumat/mat je dvokomponentni poliuretanski vodorazredivi lak, namenjen lakiranju parketa i ostalih podnih elemenata od drveta koji će biti izloženi manjem opterećenju. U zavisnosti od finalnog izgleda koji želite postići možete izabrati sjajni, polumat ili mat lak.

Pre upotrebe komponente A i B sastaviti u zapreminskom odnosu 10:1 u čistoj i suvoj plastičnoj ili staklenoj posudi. Komponente sastavljati lagano i uz mešanje. Smešu obavezno procediti nakon 15 min. Smeša je upotrebljiva najviše 4 sata. Ne razređuje se (ukoliko je potrebno može se dodati do 5% hladne i čiste vode). Nanosi se valjkom za vodorazredive lakove ili četkom u 3-4 sloja na prethodno nanešen 1 sloj Lignoluks vodenog laka osnovnog ili u 2-4 sloja direktno na prethodno pripremljenu podlogu. Optimalni uslovi za nanošenje su: temperatura vazduha 18-22°C, relativna vlažnost vazduha ispod 60-75%, temperatura podloge ne sme biti niža od 12°C. Sušenje između slojeva je 4-8 sati. Međuslojno se brusi ručno (N° 220-380) ili mašinski (N° 180-220). Završni sloj laka potpuno očvršćava nakon 48 sati.

OBRATITE PAŽNJU…

 • pre upotrebe lak dobro promešati,
 • pre upotrebe, pojedinačne komponente (A i B) promešajte i sastavljajte lagano uz mešanje u definisanom zapreminskom odnosu,
 • obavezno obezbedite optimalne uslove za nanošenje i sušenje laka,
 • obavezno poštujte vreme sušenja između slojeva,
 • za lakiranje koristite uvek čist alat, bez ostataka osušenog laka od prethodnog korišćenja.

PREPORUČENI SISTEM ZAŠTITE:

lignoluks sistem zaštite

Duga a.d. Beograd