Kada poželite da čujete tišinu – Zvučna izolacija poda u vašem domu

Zvučna izolacija podrazumeva redukovanje buke i uticaja zvuka u određenom prostoru korišćenjem različitih materijala i tehnika. Postoji nekoliko osnovnih pristupa u redukovanju zvuka u određenom prostoru i u njih spadaju povećavanje razdaljine između zvučnog izvora i prostora, korišćenje zvučnih barijera koje upijaju ili deflektuju zvuk, korišćenje struktura koje u potpunosti redukuju zvuk što je neophodno kod prostora kao što su muzički studiji i korišćenje specijalnih protiv-zvučnih generatora koji proizvodeći “kontra” zvučne talase redukuju osnovni izvor zvuka.

Kada se radi o zvučnoj izolaciji poda mora se razmotriti šta je krajnji cilj u prostoru i šta se želi postići. Da li je potrebno sprečiti dopiranje zvuka iz okolnih prostora ili se žele okolni prostori zaštititi od zvuka koji potiče od izvora buke koji se nalazi u jednom prostoru. Kada se okolni prostori žele zaštititi od izvora buke u jednom prostoru taj izvor buke može biti mnogo razloga, od različitih mašina pa do nestašne dece. Ipak, ono što se najčešće dešava u praksi je potreba da se određen prostor zaštiti od zvukova iz okolnih prostora ili spoljašnje sredine.

Zvučna izolacija podrazumeva redukovanje buke i uticaja zvuka
Zvučna izolacija podrazumeva redukovanje buke i uticaja zvuka

Buku od koje je potrebno zaštititi prostor možemo podeliti u dve grupe. U prvu grupu spadaju zvuci koji nastaju usled bilo kakvih aktivnosti koji bi mogli uključiti direktan kontakt sa podnom površinom. Ovakvi zvuci nastaju usled koračanja, pomeranja nameštaja, upotrebe predmeta kao što je lopta i tako dalje. Druga grupa obuhvata sve zvukove koji se prostiru u prostoru kao što je televizor, muzički uređaju, govor i tako dalje. U zavisnosti od toga šta se očekuje u određenom prostoru može se pristupiti i adekvatnom izboru zvukoizolacije.

Sami podovi mogu biti izolovani od uticaja zvuka na više načina. Buka od televizora, govora ili ona koja je potekla od stereo uređaja ili drugih zvučnih izvora zahteva masu u vidu zvukoizolacionog sloja u ili na podu kako bi bila neutralisana. Istovremeno, buka koja dolazi od dinamičnih izvora, to jest pratilac je aktivnosti u prostoru, zahteva određeni stepen elastičnosti podloge kako bi bila umanjena. Kombinovanjem sloja za zvukoizolaciju i sloja koji površini poda daje elastične karakteristike dobiće se veoma efikasno zvučno-izolovan pod. Kako se buka apsorbuje uz pomoć mase, pod koji ima veću masu, to jest pod koji ima deblje slojeve, će uvek biti bolje zvučno izolovan i pružati bolju zaštitu od neželjene buke.

Zvučna izolacija se ugrađuje paralelno sa ugradnjom poda
Zvučna izolacija se ugrađuje paralelno sa ugradnjom poda

Zvučna izolacija se ugrađuje paralelno sa ugradnjom poda i najčešće istovremeno ima i ulogu toplotne izolacije. Međutim, u pojedinim slučajevima se javlja potreba za ugradnjom dodatne zvukoizolacije. Kada se ovo desi, zaštitni sloj koji brani od buke može biti “nadograđen” na postojeći pod ili ugrađen u postojeći pod. Takođe, na pod se, po potrebi, mogu postavljati specijalni dodaci koji umanjuju buku od udara.

Ukoliko se postojeći pod želi sačuvati moguće je zvučnu izolaciju ugraditi na samu podnu površinu, bez većih intervencija u samoj konstrukciji poda. Prilikom ovakve ugradnje zvučne izolacije specijalne ploče i prostirke se postavljaju ispod tepiha, laminata, pločica ili drugog nekonstruktivnog elementa poda i tom prilikom osnovna konstrukcija ostaje netaknuta, što ugradnju ove vrste zvuko-izolacije čini dosta jednostavnom, a ujedno je i glavna prednost ovakve postavke zvuko-izolacije dok je nedostatak činjenica da se ovakva zvukoizolacija vidi što može biti estetski nezadovoljavajuće. Takođe, iako je često dovoljna, ovako ugrađena zvučna izolacija nije efikasna kao ona koja se ugrađuje u pod. Ipak, mora se naglasiti da poslednjih godina, od kada je u trendu laminat kao podna površina, ovakav vid zvučne izolacije u potpunosti ima smisla jer laminatu daje dodatni sloj koji ne samo da poboljšava zvučnu izolaciju prostora već ujedno doprinosi i njegovoj toplotnoj izolaciji. Iako izuzento atraktivan i praktičan materijal, prednost, ali ujedno i mana laminata je njegova mala masa što ga čini osetljivim na zvučne uticaje.

Kada se zvuko-izolacija ugrađuje u postojeći pod
Kada se zvuko-izolacija ugrađuje u postojeći pod

Kada se zvuko-izolacija ugrađuje u postojeći pod stvari se usložnjavaju i zbog toga je za ovu intervenciju potrebno angažovati stručna lica jer će od kvaliteta ugradnje izolacije zavisiti i efikasnost krajnjeg rezultata. Osim toga, ukoliko se eventualno dogodi greška usled nestručne ugradnje biće je mnogo teže sanirati nego prilikom prostog nadograđivanja zvuko-izolacionog sloja. Prednosti ovakve ugradnje zvučne izolacije su njena izvrsna efikasnost – pod koji je izolovan dodatnim slojem zvuko-izolacije će veoma dobro štititi od buke iz prostora ispod. Takođe, ovaj pod je elegantno skriven ispod postojeće podne konstrukcije što ga može učiniti pogodnijim i atraktivnijim za određene prostore.

U pojedinim prostorima postoji potreba za redukovanjem buke koja nastaje usled udara. U tom slučaju moguće je ugraditi posebne podloge na postojeće podne površine. Ove podloge su specijalno konstruisane i izrađene kako bi umanjile buku nastalu usled delovanja različitog dinamičkog opterećenja. Ovo opterećenje može biti trajno ili privremeno i samim tim ove specijalne podloge se mogu montirati za onoliko vremena koliko je očekivano delovanje opterećenja – na određeni vremenski period ili trajno. Ovakve podloge najčešće su izrađene od gume ili od različitih elastičnih materijala i primenu nalaze u prostorima gde se očekuje velika cirkulacija ljudi ili određene aktivnosti koje zahtevaju određenu dinamiku i proizvode udarnu buku.

Zvučna izolacija najčešće istovremeno ima i ulogu toplotne izolacije
Zvučna izolacija najčešće istovremeno ima i ulogu toplotne izolacije

Različiti podovi i prostori imaju različite zahteve kada se radi o zvuko-izolaciji. Dva osnovna problema koji uzrokuju neželjenu buku su zvukovi od televizije, stereo sistema i govora i zvuci koji nastaju usled udara – bat koraka, pomeranje nameštaja ili druge aktivnosti. Kako bi se sprečila buka u prvom slučaju pod mora da ima određenu masu dok drugi slučaj zahteva izvesnu elastičnost.

Danas na tržištu postoji mnogo proizvoda koji rešavaju ove probleme, ali oni još uvek nisu objedinjeni u jedno rešenje tako da će svaki individualni pristup zahtevati i specifično rešenje. Ipak, ukoliko se problemu pristupi profesionalno i sa znanjem o materijalima i tehnikama koje se nude na tržištu, zvučna izolacija poda neće predstavljati veliki problem. Prednost tehnika koje se danas koriste su njihova lakoća postavljanja, efikasnost u redukovanju nepoželjne buke kao i istovremeno pružanje dodatne toplotne izolacije.

Piše: Irma Talović, d.i.a.