Posvećenost, energičnost i konstantna želja za usavršavanjem

Žene lideri: Jelena Andrić Grafakos, direktorica kompanije ACO

SVAKI PUT KADA VIDIM ŽENU NA ČELU KOMPANIJE, IMAM BOLJE MIŠLJENJE O BRENDU IZA KOJEG STOJI. SVE ČEŠĆE SE SREĆEM SA ŽENAMA RUKOVODIOCIMA KOJE DONOSE JEDNU NOVU DIMENZIJU U POSLOVANJU, SVEŽE IDEJE, KREATIVNOST, POSVEĆENOST I HRABROST U DONOŠENJU ODLUKA. UPRAVO ZBOG TOGA, MOJA SAGOVORNICA JE JELENA ANDRIĆ GRAFAKOS, DIREKTORICA KOMPANIJE ACO.

Bila je jedan od najboljih studenata svoje generacije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, odsek za konstrukcije. Iza nje je 15 godina rada u građevinarstvu, najpre kao projektant, nakon toga kao upravnik gradnje, takođe u stranim kompanijama, zatim u projektnoj prodaji kao rukovodilac tržišnog segmenta, a od pre godinu i po dana je direktorica kompanije ACO u Srbiji i Crnoj Gori. Pored toga, član je Inženjerske komore Srbije, kao odgovorni projektant i odgovorni izvođač radova. Jelena je u isto vreme osoba sa neverovatnom energijom, a ipak spada u one smirene i staložene osobe koje sa lakoćom pregovaraju i finaliziraju dogovore. Ona je takođe i vrlo neuobičajena pojava u svetu građevinarstva, budući da aktivno govori sedam stranih jezika, bavi se sportom, svira klavir i uspeva da se i pored mnogobrojnih obaveza posveti vaspitanju i odrastanju svoje dece.

Brend ACO je već dugo godina prisutan na našem tržištu. Kada se osvrnete i pogledate istoriju brenda od 1946.godine, šta vidite?

Krajem 2016. godine obeleženo je sedamdeset godina od zvaničnog osnivanja kompanije ACO u Nemačkoj. Budući da je kompanija i dalje potpuno u vlasništvu porodice Ahlmann, biti svedok fascinantne porodične istorije i deo korporativne kulture koja pre svega ističe duh zajedništva i pripadnosti do sada nepromenjenim poslovnim i životnim vrednostima, je ono što je na mene lično ostavilo najjači utisak. Te vrednosti su ujedno i osnova na kojoj je izgrađen brend ACO globalno i u svakoj od sestrinskih kompanija ponaosob.

Šta odvaja ACO od drugih brendova na tržištu?

Brend ACO je pre svega sinonim za kvalitet u odvodnjavanju i prečišćavanju voda. Taj kvalitet nije ograničen samo na pojedinačne proizvode, već se odnosi na sistemski pristup rešavanju izazova u ovim oblastima. U današnje vreme smo svedoci velikih klimatskih promena koje sa sobom nose povećanu količinu padavina, poplave, izazove u funkcionisanju urbane i putne infrastrukture. Odgovor na ovakve izazove podrazumeva sistemski pristup u okviru koga će svaki proizvodni segment kontrolisati vodu, od njenog prihvatanja, preko odgovarajućeg tretmana, do kontrolisanog ispuštanja u krajnji recipijent. ACO aktivno prati propise koji se menjaju u skladu sa realnim prilikama, prilagođava svoje proizvode zahtevima današnjice kroz konstantne inovacije i usklađivanje sa specifičnostima različitih projekata, ulaže u sertifikaciju proizvoda i edukaciju tržišta.

Kako je to biti žena na čelu jedne kompanije koja se bavi odvodnjavanjem i prečićavanjem površinskih voda i voda unutar objekta?

Za mene lično, ono što je merilo uspešnosti osobe koja vodi kompaniju, su njegove ili njene sposobnosti, nivo posvećenosti kompaniji i timu koji vodi, mogućnost sagledavanja šire perspektive u poslovanju, donošenje odluka koje strateški vode kompaniju u pravcu stabilnog i održivog razvoja i naravno ulaganje u ljude sa kojima radite, njihov razvoj i motivacija. U svemu ovome ne vidim bitnu razliku ukoliko je na čelu kompanije žena ili muškarac. Ipak, činjenica je da za žene, pored posla, postoji i mnoštvo porodičnih obaveza koje treba uskladiti sa poslovnim obavezama i putovanjima. Ovo svakako ne shvatam kao otežavajuću okolnost, već kao dodatnu motivaciju i priliku da se na pravi način ispolji mogućnost dobre organizacije. Uspeh u poslu treba da prati uspeh i u svim drugim sferama života.

Jelena Andrić Grafakos, direktorica kompanije ACO
Jelena Andrić Grafakos, direktorica kompanije ACO

Kako vaši saradnici i klijenti reaguju kada sednu za sto sa ženom i pričaju o građevinarstvu, odvodnjavanju i prečišćavanju voda, materijalima i projektima?

Kao diplomirani građevinski inženjer, provela sam poslednjih petnaest godina radeći u različitim segmentima inženjerskog posla. Najpre kao projektant, zatim kao upravnik gradnje na gradilištu i najzad u projektnoj prodaji. Zahvaljujući tim iskustvima, uspevala sam da iz različitih uglova sagledam rad na projektima, u prodaji, ugovaranju, marketingu i mnogim drugim poljima. Upravo zbog toga, kao i u svakom drugom poslu, saradnici vas cene na osnovu znanja i ideja koje imate. Vremena u kojima je bilo retko videti ženu u inženjerskom poslu, a naročito na rukovodećim mestima su definitivno iza nas, što potvrđuje sve veći broj žena koje upravljaju kompanijama, projektima ili različitim inženjerskim segmentima.

Vaši proizvodi su namenjeni za industriju i za privatne stanove i kuće i činjenica je da ste odlično pozicionirani u svetu građevinarstva. Koliko je teško u današnje vreme izboriti se sa konkurencijom na tržištu i biti bolji iz godine u godinu?

ACO je kompanija koja u oblastima za koje je specijalizovana, postavlja trendove, prva ulazi u određene tržišne segmente, konstantno ulaže u inovacije i prati zahteve savremenih projekata. Imati konkurenciju na tržištu je svakako neminovnost u poslovanju. Ipak, ono što je pokretač za kompaniju kao što je ACO, je osmišljavanje pravih rešenja za izazove u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja, bilo da se radi o niskogradnji ili visokogradnji, komercijalnim projektima ili privatnim objektima. Do tih rešenja dolazimo kroz saradnju sa projektantima, izvođačima, investitorima, što za rezultat ima funkcionalnost, sigurnost pa i estetiku ACO rešenja koja u mnogome doprinose kvalitetnom funkcionisanju objekata, produžavajući im životni vek i sigurnost ljudi i opreme.

ACO grupa radi u preko 40 zemalja na svetu, a u čak 29 proizvodnih centara se proizvode vaši proizvodi. Šta je misija i vizija vašeg Brenda?

U okviru ACO kompanije težimo posmatranju tržišta očima naših klijenata, nudeći im najbolje proizvode i uslugu. U tom smislu, vizija ACO kompanije je biti globalni lider u oblasti tehnologije odvodnjavanja i prečišćavanja voda.

Misija kompanije je stvaranje rešenja za klimatske uslove budućnosti. Ta rešenja svojom inovativnošću moraju odgovoriti na sve izazove velikih klimatskih promena i uslova životne sredine.

Prošle godine posetili smo vaše fabrike u Češkoj i uverili se u stručnost zaposlenih u kompaniji ACO i da se proizvodnja obavlja na najsavremenijim mašinama. U šta ste sve investirali u prethodnih nekoliko godina i kakvi su investicioni planovi za naredni period?

U proteklih nekoliko godina kompanija ACO je uložila najviše u razvoj proizvoda u segmentu odvodnjavanja u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Veliki broj proizvoda je inoviran kako bi ispunio stroge higijenske zahteve u okviru ovih industrija. Kao što sam ranije napomenula, ACO pristup se ne odnosi samo na proizvode, pa je s toga i u ovom segmentu kreirana HygieneFirst filozofija, koja ima za cilj osvešćivanje značaja pravilnog dizajna proizvoda za odvodnjavanje, kako bi se eliminisao uticaj bakterija i njihovo dospevanje iz ovih sistema u hranu, što neretko ima veoma ozbiljne posledice.

ACO koristi napredne tehnologije
ACO koristi napredne tehnologije

U oblasti odvodnjavanja površinskih voda, prepoznat je značaj estetske dimenzije proizvoda, tako da su oni pored funkcionalnosti u odvodnjavanju dobili i nov dizajn, kako bi doprineli lepom izgledu završne površine. Ovaj pristup, naročito važan u segmentu urbanog odvodnjavanja, nazvan je ACO Estetika Linije.

Takođe, čitava linija proizvoda za spoljašnje odvodnjavanje je unapređena u smislu funkcionalnosti, što bih sačuvala za zvaničnu promociju planiranu na našem tržištu tokom 2017.

Koliko su arhitekte i projektanti upućeni u vaše proizvode i koliko su oni generalno edukovani?

Kompanija ACO je na tržištima Srbije i Crne Gore prisutna četrnaest godina. Od samog početka smo bili projektno orijentisana kompanija, što podrazumeva aktivnu saradnju sa projektantima, inženjerima na gradilištu i investitorima. Tehnička podrška koju pružamo našim saradnicima je jako važan segment ACO poslovanja i nezaobilazan element projektne prodaje.

Trudimo se da naši saradnici budu upoznati ne samo sa novinama u ACO proizvodnom programu, već i sa propisima i trendovima u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja na globalnom nivou i na lokalnim tržištima. Ova edukacija je od velike važnosti za shvatanje značaja odvodnjavanja i prečišćavanja voda i mora biti kontinuirana, kroz prezentacije, seminare, rad na konkretnim projektima, čak i rad sa studentima na građevinskom i arhitektonskom fakultetu, što je sve ono što kompanija ACO obavlja dugi niz godina.

Aco građevinski elementi d.o.o. - EasyFlow kupatilski slivnici
Aco građevinski elementi d.o.o. – EasyFlow kupatilski slivnici

O čemu bi trebalo voditi računa kada se projektuju industrijski objekti a o čemu kada se radi o stambenim objektima, konkretno mislimo na odvodnjavanje i prečišćavanje otpadnih voda?

Nezavisno od vrste objekta, ono o čemu bi trebalo voditi računa je da sistemi za odvodnjavanje i prečišćavanje budu isprojektovani i ugrađeni u skladu sa namenom objekta, odnosno odgovarajućim poljem primene. Takođe, kada govorimo o funkcionalnosti i dizajnu proizvoda, od velike je važnosti da oni budu ispitani i sertifikovani u skladu sa odgovarajućim normama. Nažalost, kod nas je još mnogo toga nedovoljno definisano u ovoj oblasti ali očekujem da će se sa usklađivanjem i približavanjem evropskim propisima mnogo toga promeniti u budućnosti.

Biti direktor jedne renomirane kompanije je velika odgovornost. Šta je ono što vas ispunjava u poslu i gura napred i sa kakvim se izazovima susrećete?

Radujem se izazovima i verujem da je neophodno da čovek nikada ne ostane predugo u zoni komfora, već da se neprestao razvija, dobro nosi sa promenama koje su u poslu neminovnost i hrabro donosi odluke.

Uspeh se često shvata kao jednokratna kategorija. Ono što je mnogo teže postići je održivost u poslovnom razvoju. To podrazumeva stalno ulaganje u nove ideje, nove pravce razvoja i pre svega u ljude sa kojima radite. To su vrednosti koje predstavljaju moju pokretačku snagu i motivaciju u poslu.

Koliko je dobar tim važan i u vašem poslu i koliko su vaši saradnici zaslužni što je ACO brend lider u region u vašem sektoru?

Lično verujem da je dobar tim od presudne važnosti za uspeh u svakom poslu. Kvalitet ljudi koji čine kompaniju ACO u Srbiji i Crnoj Gori, njihova stručnost, posvećenost i znanje, čine ACO vodećom kompanijom u svojoj oblasti i na pravi način reflektuju ono što predstavlja ACO brend i suštinu ACO korporativne kulture.

Kakva je uloga stručnih časopisa i portala u edukaciji ljudi iz struke po vašem mišljenju i kakvo je vaše mišljenje o saradnji sa časopisom PODOVI?

Edukacija je u inženjerskom poslu veoma bitna i mora biti kontinuirana i doprinositi proširivanju znanja, boljem sagledavanju rešenja za određene izazove u praksi i pratiti zahteve budućnosti. U tom smislu mi je veoma drago što postoje ovakvi časopisi, koji se ne svode na puko prenošenje informacija, već se bave upravo obogaćivanjem znanja i praćenjem inovacija u inženjerskoj praksi. Budući da ACO kompanija ima sličan pristup sagledavanju tržišta, ne čudi što smo sa časopisom PODOVI ostvarili jako lepu i uspešnu saradnju u isticanju značaja odvodnjavanja i prečišćavanja, predstavljanju novih trendova i odgovora na izazove u ovim oblastima.

Gde vidite vaš brend za 10 godina, a gde će tada biti Jelena Andrić Grafakos?

Jedan od osnovnih slogana ACO kompanije je:

ACO. The future of drainage.

Kao porodična kompanija, koja počiva na decenijskim vrednostima, a ujedno konstantno okrenuta budućnosti i inovacijama, sigurna sam da će ne samo za 10 godina, već i u mnogo dužem periodu biti snažan, stabilan brend, prisutan u svim segmentima odvodnjavanja i prečišćavanje vode, pre svega postavljajući standarde u kvalitetu proizvoda i usluga.

Što se mene lično tiče, u poslu sebe vidim i dalje sa istim nivoom energije i posvećenosti i istom željom za usavršavanjem, pomeranjem granica u shvatanju poslovanja i kreiranju i ostvarivanju novih ideja i novih izazova.