Koje su prednosti električnog grejanja biljaka u staklenicima i plastenicima?

Troškovi za kupovinu električnog grejnih sistema spadaju u najjeftinije primene električnih grejnih kablova. Cene se kreću od oko 18 €/m2 za osnovni komplet od 10 m2 (100W/ m2), do 12€/m2 za površine veće od 30m2, sa termo regulatorom i montažnim priborom.

Grejanje rasadnika ne zahteva neku posebnu pripremu površine za montažu, i nema nikakvih građevinskih radova. Naravno, ako se odlučite da sistem sami instalirate, montaža vas neće ništa koštati. Troškovi majstora za instalaciju električnog grejanja u staklenicima značajno su jeftiniji od ostalih instalaterskih radova. Mi Vam preporučujemo da instalaciju prepustite nama i našim profesionalnim instalaterima.

rasdnik
Foto: Enerset doo / Montaža grejnih kablova u rasadniku

Utrošak energije, odnosno troškovi, najviše zavise od perioda u kome su ovi sistemi aktivni, površine koja je pokrivena grejnim kablovima, zatim vrste biljaka koje se uzgajaju, odnosno zahtevenoj temperaturom koja se održava. Međutim, kroz dugogodišnje korišćenje i eksplataciju ovi sistemi svoju ekonomsku isplativost pokazuju na osnovu značajnog povećanja prinosa i kvaliteta uzgajanih biljaka u ovim uslovima.

Ekonomičnost – za razliku od drugih vidova grejanja temperatura sa grejnog tela se ne prenosi vazduhom, već se greje podloga (zemljište) u kome se razvija koreni sistem biljaka.

Precizna regulacija – grejni kablovi se postavljaju ravnomerno na celoj površini, pri čemu je merenje temperature neposredno uz sadnice. Time se postiže temperatura koja izuzetno malo odstupa od zadate vrednosti.

rasadnik
Foto: Enerset doo / Instalacija grejnih kablova za grejanje rasadnika

Selektivnost rada – u slučaju većih površina koje su pokrivene ovim sistemom grejanja postoji mogućnost selektivnog uključivanja ili isključivanja delova koji nisu pod zasadom.

Mobilno grejanje koje se može seliti – za razliku od drugih sistema grejanja ovo grejanje se lako rasklapa, demontira i ponovo montira na drugoj površini, bez ikakavih dodatnih investicija.

Praktično ne zahteva nikakvo održavanje – jednom se instalira i sam sebe otplaćuje, većina intervencija se svodi na zamenu termoregulatora u slučaju kvara.

Trajnost sistema je praktično neograničena – nema delova sistema koji se zagrevaju na visoke temperature, postižu veliki pritisak ili trpe druga naprezanja.

Grejni kablovi Nexans Norveška poseduju zaštitu od udarca, izolaciju otpornu na hemijske uticaje, kiseline, UV zračenje i trpe temperature do 160°C.

rasadnik
Foto: Enerset doo / Grejni kablovi za grejanje rasadnika
Enerset doo je kompanija čija je delatnost projektovanje, izrada i ugradnja energetski efikasnih i štedljivih grejnih sistema. Konstantan rad na usavršavanju i odabir vrhunskih proizvoda omogućili su da kompaniji Enerset doo iz Beograda da postane prepoznata u ovoj oblasti. Svojim klijentima nudi kvalitetne grejne sisteme koji će kroz uštedu u toku upotrebe vratiti uložena sredstva. Enerset doo nudi rešenja za budućnost prilagođena sadašnjem vremenu i potrebama!

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs