Lakiranje parketa

U javnosti, kako stručnoj, tako i laičkoj, uvreženo je mišljenje da su drveni podovi, uprkos tehničkom i tehnološkom napretku na polju veštačkih materijala, i dalje najpoželjniji. To osobito važi za parket budući je mogućnost reparacije u odnosu na druge materijale jedna od njegovih ključnih prednosti, pored prirodne lepote drveta i unikatnosti koju svaka lamela nosi u sebi, te mehaničkih svojstava drveta kao materijala koje obezbeđuju izdržljivost i trajnost.

Parket se nakon polaganja može štititi tako što se voskira, ulji ili lakira. U ogromnoj većini slučajeva kod nas se i dalje kao završna obrada bira lakiranje.

Lakovi za parket

Lak u osnovi čine prirodna ili sintetička smola i sredstvo za stvrdnjavanje i prilikom nanošenja on polako prodire u površinski sloj drveta i stvara tvrdi zaštitni film koji parket štiti od grebanja i udaraca, vlage i prolivenih tečnosti, te svakog drugog habanja tokom upotrebe. Pored toga, lakiranje doprinosi ukupnom estetskom utisku o parketu budući da se pravilnim odabirom laka mogu istaći svi kvaliteti drveta.

Podela lakova može se vršiti na nekoliko načina. Po broju komponenta, lakovi mogu biti jednokomponenti ili dvokomponentni, a po sastavu mogu biti na bazi vode, ulja, na nitro bazi, akrilni ili poliuretanski.

S obzirom na namenu, lakovi se dele na one koji se koriste u rezidencijalnim prostorima, u komercijalnim prostorima manje prohodnosti ili veće prohodnosti, kao i na one koji se koriste za sportske parkete koji trpe najveće opterećenje. Razlikuju se po količini otpornosti koju pružaju na različita mehanička i druga oštećenja.

Kada govorimo o završnom izgledu, odnosno o količini svetla koju lak reflektuje, savremeni proizvođači nude visoko sjajne lakove koji reflektuju oko 90-95 % svetlosti, polu-sjajne (refleksija oko 50-60%), polu-mat (refleksija oko 30-40%) i mat lakove (refleksija oko 10-20%). Prilikom odabira refleksnosti laka trebalo bi voditi računa da se na sjajnijim površinima više vide potencijalne nečistoće i oštećenja.

Na našem tržištu je prilično bogata ponuda lakova različitih proizvođača, i stranih i domaćih, pa se u zavisnosti od potreba krajnjeg korisnika može napraviti pravi izbor.

Proces lakiranja

Nakon što je parket položen i zalepljen na nivelisanu podlogu odgovarajućim jednokomponentnim ili dvokomponentnim lepkom, pa zatim hoblovan i ispoliran odgovarajućom profesionalnom opremom, treba ga detaljno i pažljivo usisati, a zatim vlažnom pamučnom krpom pažljivo prebrisati kako bi se uklonile sve nečistoće i prašina. Ukoliko se samo reparira postojeći parket, onda se mora i odmastiti ukoliko za tim ima potrebe, odnosno, moraju se ukloniti postojeća oštećenja.

Oštećenja i pukotine u parketu su fuguju masama za fugovanje parketa koje se mešaju sa drvenom prašinom nastalom prilikom brušenja. Fugovanje se, u zavisnosti od vrste, obavlja nakon srednjeg ili finog brušenja.

Lak se nanosi u minimalno dva sloja, a preporučljivo je bar tri, dok se ponekad ukazuje potreba i za četvrtim nanosom. Između svakog nanošenja sloja laka površinu parketa treba brusiti. Lak se nanosi četkama ili valjcima. Eventualne zaostale dlačice ili prašinu treba ukloniti odmah. Brzina sušenja laka zavisi od hemijskog sastava samog laka pa se tako, npr. lakovi na nitro-bazi suše 8-10 sati, a uljani bar 24 sata. Lakovi na vodenoj osnovi se suše najbrže.

Tokom lakiranja izbegavati strujanje vazduha kako se ne bi podizala prašina i padala po sveže lakiranoj površini. Sa druge strane, potrebno je obezbediti ventilaciju zbog jakih isparenja i obavezno je koristiti masku za lice. Poželjno je piti dosta mleka budući da ono neutrališe štetne materije koje se unose u organizam udisanjem tokom lakiranja.

Radni uslovi

Poželjna temperatura vazduha bi trebalo da bude 18-22°C, a relativna vlažnost vazduha oko 50-60%. Ukoliko je temperatura vazduha viša od navedene, lak dodatno razrediti sa 5% razređivača kako bi se obezbedilo bolje razlivanje i sprečila pojava mehurića.

Bajcovanje

Ukoliko želite da promenite postojeću boju parketa bajcovanje se obavlja pre finalnog nanosa laka, a posle brušenja. Ceo parket treba premazati lazurnom bojom za drvo po želji. Paleta boja je veoma široka i svaki proizvođač ima svoju ton kartu.

Završno lakiranje

Nakon eventualnog bajcovanja tj. bojenja parketa pristupa se finalnom lakiranju. Nakon što se nanese završni sloj, parket treba ostaviti da se dobro osuši i očvrsne pre početka upotrebe. U zavisnosti od vrste laka i hemijskog sastava proces sušenja može trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Tek nakon što je lak sasvim suv može se početi sa unošenjem nameštaja i uopšte, sa korišćenjem parketa.

Za koji god lak da se odlučite povedite računa o ekološkim aspektima lakiranja prostora u kome ćete boraviti i birajte one sa niskom emisijom štetnih isparenja budući da tako direktno utičete na sopstveno zdravlje. Izbor na tržištu je zaista veliki, zašto ne biste birali najbolje za sebe, kad već možete?

Autor teksta: Isidora Gordić