Pažljivo izaberite vrstu poda

Svaki arhitektonski prostor, pa i kafe predstavlja mikrokosmos, prostor u prostoru u kome se ponavlja temeljna struktura ambijenta. Pod je zemlja, plafon je nebo, a zidovi su horizonti. Priču o ova tri osnovna elementa započeli smo u prethodnom broju sa pričom o plafonu, a sada nastavljamo o podu kao donjoj prostornoj granici.

Prema značenju ovi elementi su ravnopravni i predstavljaju osnovne faktore svakog arhitektonskog prostora. Uspešnim komponovanjem uspostavlja se red i zakonitost u njihovom odnosu i na osnovu ove harmonije prostor dobija potrebnu celovitost i sklad. Na taj način elementi i principi kompozicije postaju osnovni atributi konstitucije jednog prostora. Elementi predstavljaju sredstva, a principi određeni postupak njihovog komponovanja.

Svaka prostorija, bez izuzetaka, sadrži pod u sklopu svojih elemenata, a svaki element ima svoje određene osobine. Oblik kao geometrijska kategorija predstavlja najneposrednije sredstvo izražavanja i uobličavanja. U tom smislu, pod je površinski element koji je definisan zidovima, njegov oblik u osnovi direktno proizilazi iz zidne konfiguracije. Površina poda jedne prostorije najčešće se nalazi u jednom nivou, ali nije redak slučaj primene denivelacije. Promena nivoa, nekih delova poda, je trik koji naglašava različite  delove prostora.

Tako na primer, u kafeima se prostor za sedenje može izdignuti u odnosu na ostale delove prostora. Ovaj tehnički postupak zapravo nam pomaže da se stekne osećaj podele prostora na „ovde“i „tamo“. Veličina poda je kvantitativna vrednost, a odnos kvantuma pojedinih elemenata daje kvalitet zbiru. Tako, na primer, isti materijal u različitim veličinama prostorija ne odaje isti utisak. Boja je vrlo sugestivna i individualna stvar, mi uspostavljamo određeni odnos prema nekoj boji tek nakon asocijacija koje ona u nama pobuđuje.

Shodno tome boja poda ima poseban značaj, tako da se sa njom mora „operisati“ vrlo pažljivo. Tokom projektovanja poda u jednom kafeu ili restoranu značajnu ulogu ima struktura poda. Ova osobina je vezana za odabir materijala od kog se pravi pod, odnosno svaki materijal ima svoju strukturu. Pri tome se mora voditi računa da se u prostoru pronalaze najrazličitiji materijali koji imaju svoje specifične strukture i da sve one zajedno sa strukturom poda moraju da se nadopunjuju.

Funkcija poda je da definiše površinu prostora i da služi svrsi i nameni prostora. Dakle, sama namena prostorije stvaraće po svojoj funkciji određene zahteve u odnosu na pod.

 

Pre nego što odaberete vrstu poda, morate da razmotrite neke praktične probleme. Postavljanje poda je jedan od najvećih izdataka i zato je svaka greška skupa. Izbor poda zavisi od prometa i aktivnosti koje se na njemu odvija. U tom smislu, podovi javnih prostora kao što su kafei i restorani moraju da zadovolje kriterijume trajnosti, sigurnosti, udobnosti, lakog održavanja, usaglašenosti sa drugim materijalima kao i samog izgleda poda, odnosno zahteve za njegovu estetsku vrednost.

Trajnost poda u ovim prostorijama mora da zadovolji visoke standarde otpornosti na habanje zbog velike frekventnosti. Ovaj kriterijum zadovoljavaju podovi od tvrdog drveta koji su premazani zaštitnim sredstvima, zatim podovi od keramike, kamena ili raznovrsni podovi od plastičnih materijala. Sigurnost se postiže pre svega izbegavanjem klizavih i veoma glatkih podova, čime se obezbeđuje bezbednostpo ljudstvo u neposrednom dodiru sa podom. Udobnost u odnosu na prijatno osećanje pri koračanju i na sprečavanje prenošenja buke je takođe jedan od kriterijuma koji se može postaviti u nekim od kafea i restorana ukoliko se želi postići jedna mirnija atmosfera.

Zorka keramika d.o.o. - Trieste
Foto: Zorka keramika d.o.o.

Jednostavno održavanje čistoće podova u javnim prostorima je neizostavan zahtev koji se može zadovoljiti dobrim izborom pre svega poda kao i specijalizovanih aparata za čišćenje javnih prostora. Jedinstvo u uređenju i dekoraciji podrazumeva i usaglašenost poda sa drugim materijalima u enterijeru. Budući da na tržištu postoji velik izbor podnih obloga, moguće je uspešno sprovesti jednu usaglašenu ideju u svim njenim pojedinačnim elementima. Obiđite prodavnice i izložbene prostore, temeljno ih razgledajte, testirajte materijale, skupite uzorke, konsultujte se sa stručnjacima i na pravom ste putu ka dobrom enterijeru. Estetska vrednost materijala je veoma bitna, sa njom se postiže željena atmosfera i stvara se određeni ambijent.

Materijal koji ćete da koristite za pod zavisi od vaše krajnje odluke, odnosno od sinteze vaših zahteva, želja i mogućnosti. Kao što je već pomenuto, zahtevi su u ovim prostorima strogi, ali postoje materijali kao što su kvalitetan drveni pod ili keramika, kamen kao i moderni podovi od plastičnih masa. Svi oni mogu da zadovolje zahteve koji su navedeni u ovom tekstu.

 Autor teksta: Ana Stankov