Čišćenje i održavanje podova od mermera i kamena

Postavka kamenih podova predstavlja veliku investiciju, što uz strukturu i prirodno poreklo istih, predstavlja jak razlog da se obrati posebna pažnja prilikom tretmana i odabira sredstava za održavanje. Sa ciljem ispunjenja preduslova dugovečnosti sjaja, boje i veka trajanja skoro svih tipova kamenih obloga, u nastavku Vam pružamo savet o načinu čišćenja i održavanja istih

Mermer

Mermer je krečnjak kristalne strukture koji je veoma popularan bilo da je grubo ili fino oblikovan, a uglačan se koristi i na podnim površinama različitih struktura šara i boja. Generalno svetla osnovna boja obično je prošarana tamnim (često crnim) venama. Mermer je nastao od krečnjaka koji je bio izložen visokim pritiscima i temperaturama, pa je u najvećoj meri otporan na vremenske uslove. Međutim, mermer nije otporan na kiselinu (npr. kokakola, voćni sokovi, sredstva za čišćenje na bazi sirćeta) i nije otporan na jake alkale.

Obratite pažnju: stalna upotreba proizvoda na bazi jakih alkala dovodi do toga da uglačani mermer izgubi svoj sjaj i da požuti. Masti i ulja mogu dovesti do stvaranja mrlja na mermernim pločama (migracija). Kišnica i sneg koji dođu u dodir sa mermerom (npr. preko obuće) takođe mogu uništiti površinski sjaj i intenzitet boje.

Osnovno čišćenje: Za uklanjanje starih slojeva glazure, a pre prvog nanošenja, preporučuje se veoma razblaženo osnovno sredstvo za čišćenje (Basic Cleaner). Očistite površinu vodom i obrišite dobro isceđenom krpom.

Prvo nanošenje: Za bolji izgled površina, intenzitet boje i svakodnevno čišćenje prirodnih i obrađenih površina koristite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) nerazredjen.

Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Sotone (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje i Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Granit

Granit je vulkanska stena koja se sastoji od feldspata (kalijum aluminijum silikat i kalcijum sodijum silikat), kvarca i liskuna. Granit uvek ima tri boje (sivu, crvenkastu) i ima potpuno ujednačenu šaru.

Granit je čvrst, tvrd, može se glačati i oblikovati, otporan je na vremenske uslove, otporan je na alkale i razređivače, i u velikoj meri na kiseline.

Osnovno čišćenje: Za uklanjanje starih slojeva glazure, a pre prvog nanošenja, preporučuje se osnovno sredstvo za čišćenje emsal (Basic Cleaner).

Prvo nanošenje: upotreba proizvoda za povećanje sjaja ne preporučuje se kod granitnih podova visoke glazure. Proizvodi za povećanje sjaja imaju najbolji efekat kada se koriste na mat, starijim i podovima porozne teksture.

Čišćenje granitnih podova je mnogo lakše ako se emsal Ceramic Sone (Kamen Pločice) koristi u nerazređenom obliku.

Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje i Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Krečnjačke ploče

Krečnjačke ploče su podne ploče od krečnjačkih naslaga iz doba Jure. Generalno beličasto-žućkaste i žućkasto-crvenkaste boje, ove ploče se često postavljaju u obliku u kome su i iskopane, iako se mogu grubo ili fino oblikovati i glačati. Obično se koriste za podne površine u prostorijama čiji se reprezentativni izgled želi naglasiti, budući da sadrže tipične fosilne ostatke.

Karakteristike krečnjačkih ploča slične su karakteristikama mermernih obloga.

Obratite pažnju: stalna upotreba proizvoda na bazi jakih alkala dovodi do toga da uglačane krečnjačke ploče izgube svoj sjaj. Masti i ulja mogu dovesti do stvaranja mrlja na krečnjačkim pločama (migracija). Kišnica i sneg koji dođu u dodir sa mermerom (npr. preko obuće) takođe mogu uništiti površinski sjaj i intenzitet boje.

Osnovno čišćenje: Za uklanjanje starih slojeva glazure, a pre prvog nanošenja, preporučuje se osnovno sredstvo za čišćenje emsal Basic Cleaner.

Prvo nanošenje: Za bolji izgled površina, intenzitet boje i svakodnevno čišćenje prirodnih i obrađenih površina koristite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice).
Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Kamen – Škriljac

Škriljac je sedimentarna stena paperjaste strukture koja se zbog svog rustičnog izgleda, kao što je slučaj i sa pločama od gline, krečnjaka ili gnajsa, obično koristi za podne površine.

Pored crne boje u kojoj se najčešće javlja, nalazi se i u drugim varijantama (srebrno-bela, crvenkasto-smeđa, zelena). Škriljac ima hrapavu površinu. Budući da se neke vrste škriljca „znoje“, pri čemu se dobija takozvano ulje od škriljca, njegova površina ponekad ima mastan odsjaj (koji se povećava poliranjem). Škriljac je otporan na alkale i na razređivače.

Obratite pažnju: škriljac nije uvek otporan na kiseline (npr. koka-kola, voćni sokovi, sredstva za čišćenje na bazi sirćeta). Jake kiseline mogu dovesti do pojave izuzetno svetlih mrlja koje se ne mogu ukloniti.

Osnovno čišćenje: Za uklanjanje uporne prljavštine, npr. nakon završetka radova na renovaciji, može se koristiti osnovno sredstvo za čišćenje emsal Basic Cleaner razređeno u vodi.

Prvo nanošenje: zbog činjenice da se škriljac „znoji“, ne preporučuje se upotreba bitumenskih ulja sa emulzijama za povećanje sjaja budući da one ne mogu prionuti na njegovu površinu.

Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje i Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Čišćenje kamena – Travertina (sedimentarna stena)

Travertina je krečnjačka stena čija boja varira od svetlo-žute do svetlo-smeđe i na kojoj se obično vide šupljine (pore) kada je u neobrađenom obliku.

Budući da se prljavština lako nakuplja u njenim porama, travertina se često uglačava (cementnom ispunom), iako to ne eliminiše u potpunosti njenu poroznost. Travertina se koristi jedino nakon obrade ili poliranja. Njena površina je malo podložnija ogrebotinama od mermera.

Obratite pažnju: nakon osnovnog čišćenja, potrebno je da ostavite kamenu dovoljno vremena da se osuši zbog svoje poroznosti, nekada i pet puta duže nego što je to slučaj kod mermernih podova.

Osnovno čišćenje: za uklanjanje starih slojeva glazure, a pre prvog nanošenja, preporučuje se osnovno sredstvo za čišćenje emsal Basic Cleaner. Nakon toga, operite površinu čistom vodom kako biste uklonili bilo kakve ostatke prljavštine iz njenih pora. Ne zaboravite da ostavite kamenu dovoljno vremena da se osuši.

Prvo nanošenje: za veći sjaj površina i lakše svakodnevno čišćenje možete koristiti emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice).

Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Sotne (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje i Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Održavanje kamena – Teraco

Teraco je najpopularniji veštački kamen. Ploče se sastoje od cementne baze i površinskog sloja od gusto zbijenih zrna mermera i granita, generalno jednake veličine i tvrdoće, koja su vezana cementom. Za bojenje se koriste mineralne ili boje na bazi oksida gvožđa. Za svetle teraco podove koristi se beli cement.

Teraco se može obrađivati ili polirati nakon postavljanja. Ona ima veliku gustinu i čvrstoću i veoma je otporna na vodu. Teraco je otporan na alkale i razređivače, ali može biti veoma osetljiv na kiseline (npr. koka-kola, voćni sokovi, sredstva za čišćenje na bazi sirćeta).

Osnovno čišćenje: Za uklanjanje starih slojeva glazure, a pre prvog nanošenja, preporučuje se osnovno sredstvo za čišćenje emsal Basic Cleaner.

Prvo nanošenje: upotreba proizvoda za povećanje sjaja nije neophodna na tek postavljenoj teraco podlozi, ali oni mogu poboljšati izgled mat, starijih i poroznih podova. Čišćenje je mnogo lakše ako se emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) koristi u nerazređenom obliku.

Svakodnevno čišćenje i održavanje: Za svakodnevno čišćenje, razredite emsal Ceramic Stone (Kamen Pločice) (2 merice čepa) u vodi, u zavisnosti od stepena zaprljanosti, a za ovlaš čišćenje u međuperiodu koristite emsal Care Clean (Održavanje i Čišćenje) (3 merice čepa). Obrišite površinu kao i obično dobro isceđenom krpom.

Emsal