Sistemi za elektroprovodne podove

Specifične vrste delatnosti zahtevaju podnu površinu koja je elektroprovodljiva kako bi se elektricitet koji se stvara uzemljio i pravilno evakuisao i ne bi došlo do stvaranja varnice koja može oštetiti ili uništiti vrednu opremu. Ovakve potrebe najčešće se javljaju u skladištima zapaljivih materijala, server salama sa elekričnim uređajima (prostorijama sa velikim brojem računara), specijalnim vrstama radionica, bolnicama, operacionim salama sa sofisticiranim aparatima.

Murexin nudi sistemska rešenja za rešavanje ovih vrsta zahteva. Projektom se definiše vrsta podne obloge u zavisnosti od tehnologije i nivoa zahtevane otpornosti.

Postoje dva sistema:

Sistem sa elektroprovodljivom podnom oblogom koja se fiksira odgovarajućim elektroprovodnim lepkom (Murexin Elektroprovodni lepak ojačan vlaknima EL 300). Kao podlogu za ovaj sistem koristimo Murexin Elektroprovodljiv predpremaz EL 605 sa mrežom bakarnih traka i spajanjem na uzemljenje na svakih 30m2. Ovaj predsloj omogućava da elektricitet sa podne obloge pređe na elektroprovodni lepak, sa lepka na predpremaz a sa predpremaza bakarna traka odvodi elektricitet na uzemljenje.

Savet:

Temperatura podne obloge, podloge i lepka treba da bude ujednačena.

Dovoljna je jedna bakarna traka ispod svake trake obloge. Spajanjem ovako postavljenih paralelnih bakarnih traka na krajevima od strane električara na uzemljenje omogućava se odvođenje elektriciteta.

Sistem sa antistatik samolivom kao završnim slojem takođe se zasniva na sistemu bakarnih traka. Za dobru pripremu (izravnavanje) podloge koristimo Epoxy temeljnu smolu EP 70. Dalje se fiksiraju po mogućstvu samolepljive bakarne trake sa povezivanjem na uzemljenje (po pravilu, za prostoriju srednje veličine su potrebna dva priključka, dok kod većih površina može da se radi jedan priključak na svakih 50 m2 površine).

Nakon toga pristupa se izlivanju elektroprovodnog temeljnog sloja (Murexin Aquapox antistatik predpremaz ASG 170) pomoću valjka ili nazubljenog gletera u ravnomerni sloj debljine 0,7mm. Završni sloj u ovom sistemu je Murexin Epoxy antistatik samoliv ASD 130 koji je dvokomponentni materijal i izvodi se nazubljenim gleterom, nakon čega se primenjuje standardna obrada jež valjkom za izbacivanje vazduha.

Prednosti:

Završni sloj je neškodljiv za namirnice namenjene za prehranu, podnosi velika opterećenja, jednostavan je za održavanje (izliva se i po zidu) sa odgovarajućom završnom obradom, postojan je na hemikalije, potpuno je homogen završni sloj dostupan u puno boja prema Murexin ton karti.

 

Murexin d.o.o. Beograd