Dečija igrališta i standardi pravilnika o bezbednosti na njima

Naime, pored uobičajene vesele graje, u nekim delovima grada pojavile su se nova i vesela dečija igrališta. Veoma je lep osećaj kada vidite takav scenski prikaz širom grada. Lep i da budem iskrena, začuđujući. Nakon oduševljenja, bila sam sigurna da iza toga, mora postojati neki debeo razlog. I postoji. Već par godina na snazi je Pravilnik o bezbednosti na dečijim igralištima, koji kaže da postoje određeni standardi koje svako igralište mora da ispuni. A, šta to tačno znači sledi u nastavku teksta.

Šta kaže pravilnik?

Primena

Sva nova igrališta moraju biti rađena tako da ispunjavaju standarde o bezbednosti na dečijim igralištima. Sa druge strane, postojeća igrališta moraju da usaglase stanje svoga mobilijara i izgleda sa novim standardima.

Dečija igrališta koje se nalaze na privatnim posedima i nemaju javnu namenu ne moraju biti zakonski uklađena sa normama ovog pravilnika. Međutim, ako uključimo zdrav razum, sigurnost i bezbednost sopstvenog deteta nam je na prvom mestu, što dalje kaže da bi i svako ko ima u svom dvorištu igralište za decu, trebao da se informiše o merama zaštite i uređenja pomenutih igrališta.

Tehničke karakteristike

Lokacija

Dečija igrališta moraju biti postavljena na, za to urbanistički predviđenim površinama. U stambenim delovima, na javnim zelenim površinama, u okviru zaštićenih prirodnih dobara i sl. dečije igralište mora biti udaljeno ili odvojeno zidovima visine do 1 m od značajnih saobraćajnih lokacija, na kojima će se nalaziti odgovarajuća svetlosna signalizacija o usporavanju saobraćaja. Dečija igrališta se ne smeju postavljati u ruiniranim područjima, u blizini mesta gde se odlaže otpad ili odlažu štetne materije.

Takođe, ova igrališta moraju imati odgovarajuće ograde ili prirodne barijere, koje neće sprečavati vidljivost i preglednost korisnika igrališta, a sa druge strane će napraviti barijeru i zaštitu od okoline (saobraćajnice, blizina vodenih površina, …). Drugim rečima, nephodna je prirodna, zdrava, dobro osvetljena i obeležena, sigurna i bezbedna lokacija.

Funkcionalnost

Neophodno je obezbediti odgovarajuće staze, kao i putanje kretanja i korišćenja elemenata zabave. Drugim rečima, bitno je projektovati dovoljno prostora kako bi deca mogla slobodno i bezbedno da se kreću i koriste sprave za zabavu.

Jasno je da su deca prilično dinamična, nepredvidiva, radoznala i da im je pažnja prilično rasuta, posebno kada je igra u pitanju, jer žele sve i odmah. Da bi se izbeglo sudaranje, guranje i međusobno povređivanje, neophodno im je obezbediti dovoljno prostora, ali i odgovarajuće osvetljenje. Na vidnom mestu neophodno je postaviti upadljivu informativnu tablu, koja će sadržati informacije o bezbednom korišćenju, pravilima koja se moraju poštovati, ali i informacije o vlasniku igrališta i kontakt telefone službe za održavanje, kao i za prijavu eventualnih oštećenja na spravama ili samoj podlozi.

drvene stepenice na dečijem igralištu ograđene zaštitnom ogradom
Bezbednost na dečijem igralištu / Foto: Vujnović Enterijeri

Tehnička opremljenost

Pored odgovarajućeg broja klupa, kanti za otpatke, ono što je, kada je tehnička opremljenost u pitanju jeste obezbeđivanje adekvatne podloge. Naime, deca se na podlozi igraju, ali na istu u svojoj igri i padaju. Takođe, najlepši deo igrališta jesu sprave. Svi oni tobogani, ljuljaške, klackalice, pa penjalice, dvorci, kućice imaju određenu visinu. A, kada je nešto visoko, postoji opravdani strah da se sa istih može i pasti, što se i događa.

Da budemo iskreni, svi smo mi padali kao deca, nije li tako? Čak su nam govorili da se od toga i raste. Pa sad, da li se raste nisam baš sigurna, ali da li se nešto iz tih padova nauči, tačno je. Međutim, ono što Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta kaže, a postavio je Evropski komitet za standardizaciju kroz propisane norme EN 1177, jeste da je neophodno pružiti podlogu koja će maksimalno ublažiti eventualne padove i povređivanje svesti na najmanju moguću meru.

Prethodni tekstSajam građevinarstva 2024 – od vizije do ostvarenja
Sledeći tekstPodovi za visokofrekventne podove