Koje vrste lepka za keramiku postoje i čemu su namenjeni?

Proces renoviranja kupatila, kuhinje ili terase obično podrazumeva i menjanje podne i zidne obloge koju čine u najvećem broju slučajeva pločice. Da bi one stajale čvrsto, služile svrsi i bile kvalitetne one moraju biti postavljene po određenim standardima i pravilima. Osim toga, veoma je važno da se za njih koristi odgovarajući lepak za keramiku. On se bira u odnosu na nekoliko kriterijuma i danas su na tržištu dostupni brojni modeli i varijacije.

Pomoć pri izboru možete potražiti od prodavaca u radnjama u kojma planirate kupovinu, ili se možete informisati na druge načine kao što je razgovor sa majstorima koji se tim poslom bave ili putem drugih metoda.

Kako napraviti dobar izbor?

Današnja ponuda na tržištu kada je bilo koja oblast u pitanju može se reći da je široka. Tome doprinosi što se danas ne prodaje roba samo u radnjama, već se razne vrste proizvoda mogu naći na online tržištu. Upotreba interneta i njegava rasprostanjenost učinila je da ljudi danas mogu doći do brojnih proizvoda i usluga koje su im ranije bile manje dostupne.

Zato u toj velikoj ponudi treba napraviti dobar izbor. Tržište je bogato i raznim vrstama lepkova za keramiku sa različitom namenom, koje proizvodi veliki broj firmi i preduzeća. Najjednostavniji savet bio bi da pratite oznake na pakovanjima i u odnosu na pločice koje postavljate i tako odabere odgovarajući lepak za keramiku.

Lepljenje keramičkih pločica
Lepljenje keramičkih pločica

Međutim, ako imate teškoće ili nista sigurni, obratite se prodavcima za pomoć, ili u slučaju online shop-ova potražite savet iz call centra te firme. Stručnjaci kažu da se treba rukovoditi sa tri ključne karakteristike prilikom ove kupovine, a one se odnose na podlogu, vrstu pločice i lokaciju.

Podela u odnosu na podlogu

Kada je u pitanju podloga na koju se vrši postavljanje pločica lepkovi za keramiku razlikuju se po tome da li se postavljanje vrši na novoj ili staroj podlozi. Ali i u odnosu na to od kojeg je materijala podloga i u kakvom je stanju. Takođe, treba voditi računa i o tome da li se postavljanje vrši u kući, stanu, javnoj ustanovi ili prostoru, firmi i tome slično. Ovo je bitno jer podovi u javnim prostorima trpe veće opterećenje te je potrebno koristiti najkvalitetnije moguće materijala za rad.

Koršćenje FLEX lepkova za keramiku preporučuje se sve češće, posebno kod podloga koje su podložne uticaju defomabilnosti (kao kod podnog grejanja, kod lepljenja pločice na pločicu, kod balkona i terasa, kod gispsanih maltera i tome slično). Upotreba ove vrste u ovim prostorima omogućava povećanu fleksibilnost prilikom različitih uticaja koja u određenoj dovoljnoj meri može obezbediti nedostatke podloge.

Lepak za pločice
Keramičke pločice u kuhinji

Podela u odnosu na lokaciju

U odnosu na lokaciju važno je razlikovati lepak za keramiku koji je namenjen za spoljašnju upotrebu i onaj koji je namenjen za unutrašnjost. Ovo je jako bitno i sa aspekta izloženosti pločica vlazi. U ponudi se mogu naći i lepkovi za keramiku koji su namenjeni i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

Od kvaliteta zavisi dugotrajnost

U direktnoj vezi sa tim koliko će vas vaša zidna ili podna obloga ,,služiti“ jesu pre svega njen kvalitet, ali i kvalitet i adekvatnost lepka za kermiku koji koristite. Kada se koriste kvalitetni, pouzdani i provereni materijali pri gradnji, šredi se vreme i novac kažu stručnjaci. Zato, pre konačnog izbora i kupovine obratite dobro pažnju na sve gora pomenute stvari i kriterijume kako biste osigurali najoptimalniji proizvod za sebe i prostor za koji je namenjen.