Problemi koji se mogu javiti na vašem dekingu

Drvo počinje da crni kada se gljivice formiraju na površini drveta usled prodora vode i reakcije sa braon taninom koji drvo sadrži. Različite šume imaju različite nivoe tanina. Gljivično crnjenje može da se skine posebnim fungicidnim ispiranjem.

Drvo postaje sivlje ili srebrno usled dejstva vode i sunca, ili oksalne kiseline. Postoje proizvodi koji pomažu drvetu da obnovi svoju prirodnu boju.

Spoljašnji deking

Spoljašnji deking je vrlo teško očuvati i održavati u dobrom stanju. Tokom godina on postaje izuzetno prohodan, na svim vremenskim uslovima, i postaje ranjiv za insekte, lišće, blato i ostale elemente koji mogu uticati na uklanjanje završnog sloja dekinga. Kada je najveći factor vreme, život ume da bude nepredvidiv. Zato je teško proceniti koliko je završni sloj dekinga u stanju da traje.

Po pravilu, najizloženiji delovi dekinga trpe najgoru štetu i zahtevaju dodatnu negu i održavanje tokom lošijih vremenskih uslova. Donji delovi dasaka mogu se načeti usled dejstva vremena i vode, a potom s eoštećenje može proširiti i na ostale delove konstrukcije. Preporučuje se upotreba ulja za deking koje otklanja ugrožena mesta uz pomoć čelične vune ili šmirgle. Nakon toga nanosi se fungicidni sloj, a zatim ponovo ulje. Kada se slojevi osuše, jedan od najlakših načina održavanja i produživanja života vašeg dekinga jeste redovno čišćenje.

Nanošenje ulja na deking podloge

Prilikom nanošenja ulja za deking ili njegovog ponovnog nanošenja, može doći do problema. Ulje se može zadržati na površini, umesto da se apsorbuje, i može ostaviti lepljiv trag za sobom. Problem može nastati ukoliko ulje ne može da prodre u površinu adekvatno, ako se koriste nekompatibilni proizvodi kao što su boje i lakovi. Usled nedovoljne pripreme podloge i činjenice da je nova deking podloga već prirodno masna, takođe, može dovesti do nastanka problema prilikom nanošenja novog sloja ulja. Najlakši način otklanjanja ovog „lepljivog“ problema je peskarenjem, ispiranjem pod pritiskom. U oba slučaja, mora se voditi računa da se prilikom uklanjanja ulja ne ošteti sloj i deking ploče.