Priprema podne obloge – Proces od kojeg zavisi dugovoečnost vašeg poda

Mnogobrojne su podne obloge, odnosno materijali od kojih se one izrađuju. Izbor materijala zavisi od namene objekta. Od želja i potreba korisnika, visine ulaganja, načina korišćenja objekta i mnogo čega drugog, a rešenja su brojna. Ipak, svakoj od izabranih podnih obloga potrebna je adekvatna podloga. Potrebno je dobro i adekvatno pripremiti podlogu pre postavljanja završnog poda.

Adekvatna priprema podloge za podove nije važna samo radi pravilnog postavljanja. Karakteristike poda u dobroj meri zavise od same podloge, kao i njegova dugotrajnost i izdržljivost.

Za podloge je izuzetno važno da budu dovoljno suve i da se tretiraju u skladu sa mikro klimatskim uslovima.

U tom smislu mogući su preventivni zahvati kojima se zatvara vlaga u podlozi i time omogućava izvođenje radova na nedovoljno suvim podlogama, ali to uglavnom dođe na naplatu u kasnijem životu objekta. Čak i ako objekat kod koga je došlo do takvog tzv. zatvaranja vlage radi ubrzanja procesa uspešno izdrži prve nalete zagrejavanja, sasvim izvesno će tokom vremena doći do pojave nepravilnosti koje će uticati na kvalitetan život samog objekta i komfora u njemu.

Priprema podne obloge za polaganje laminataTakvo ubrzavanje procesa izvođenja radova i žurba da se izađe u susret nemogućim rokovima ili da se jednostavno stvar što brže završi rezultira brojnim problemima tokom daljeg korišćenja objekta. Čak i ako pod postavljen na nedovoljno suvoj podlozi ne počne tome da se protivi tokom samog izvođenja radova – odnosno ne dođe do podizanja poda tokom samih radova, već pri prvim zagrevanjima gotovog objekta ili dalje u njegovom korišćenju dolazi do problema. Naročito na mestima dilatacija poda, spojeva sa zidovima, unutrašnjim i spoljašnjim. Tada dolazi do krivljenja, podizanja, nabiranja pa i pucanja završne podne obloge. Istovremeno može doći i do otkidanja letvi na rubovima prostorija, a u prostorijama se može javiti vlaga i buđ, pa i neprijatan miris kojeg je skoro nemoguće otkloniti.

Priprema podloge za polaganje poda

Svaka podloga ima svoje vreme koje je potrebno da se dovoljno osuši, a to zavisi što od sastava same podloge, što od uslova u kojima se polaže, odnosno karakteristika prostorije i vremenskih uslova. Tako je u zimskim uslovima u prostorijama koje se ne greju jako teško izvoditi ove radove, jer ne dolazi do sušenja podloge. Dugo vreme sušenja javlja se i leti kada je velika vlažnost vazduha. Pored vremenskih prilika, na sušenje utiče i provetrenost prostorije, naročito kada se vrše radovi sa materijlima koji u svojoj osnovi sadrže vodu. Tu veliku ulogu igra grejanje prostorije i njeno adekvatno provetravanje.

Lepljenje keramičkih pločicaPre ugradnje poda, potrebno je dobro proveriti podlogu i adekvatno je pripremiti. One mogu biti raznovrsne, od betona, starih drvenih dasaka ili ploča od iverice, zatim mogu biti keramičke pločice ili kameni podovi, ili pak košuljica, bilo cementna, gipsana, liveni asfalt itd. Koja god da je podloga u pitanju, prvi korak je njeno adekvatno čišćenje, uklanjanje svih ostataka, naslaga, komada tepiha ili drugih čestica i neravnina, zatim je premazati vlažnom krpom, usisati ili očetkati, ili pak kod drvenih dasaka zategnuti vijke. Nakon čišćenja podloge moguće je preći na sledeći korak koji je obično njeno ravnjanje.

Isušivanje podloge

Pored adekvatnog isušivanja podloge, još jedan faktor koji je bitan za podne obloge je ravna podloga. Zbog toga je podlogu važno prethodno izravnati, za šta se uglavnom primenjuju slojevi za izravnjavanje. Takvi slojevi služe za postizanje potrebnih padova. Onda, kada je važno premostiti visinsku razliku ili pak omogućiti odvodnjavanje, kao i kod popunjavanja pukotina i svih drugih neravnina.

Nivelacija

Masa za nivelaciju se može izvesti u sloju debljine čak i do 30 milimetara. Njihova čvrstoća zavisi od potreba podloge koja se postavlja, kao i od opterećenja koje će podloga trpeti. Nivelacione, odnosno samonivelacione mase se nanose dok se ne postigne željena debljina. Lake su za aplikaciju, upravo zbog svog skoro tečnog sastava (zbog čega se i nazivaju samonivelacione). Ukoliko je potrebno raditi više slojeva, tome se pristupa čim se prvi sloj osuši dovoljno da postane prohodan.

Polaganje parketa na dobro pripremljenu podnu obloguSuvi Estrih

Suvi estrih je nešto skuplja varijanta od košuljice, ali brža za postavljanje kada je parket u pitanju. Za razliku od nivelacione mase, po suvom estrihu se može odmah hodati i nastaviti dalje sa radovima. Takve ploče suvog estriha su odgovarajuća varijanta ukoliko je podloga neravna. S tim što treba imati na umu da se njima povećava visina poda za nekoliko centimetara.

Različite podne obloge

Kod polaganja drvenih podnih obloga, podloga mora biti suva i dobro pripremljena. Ukoliko je ona cementna košuljica, važno je da je:

  • vezana,
  • suva,
  • ravna,
  • mehanički čvrsta,
  • čiste površine,
  • da je uklonjena sva prašina,
  • da nema ostataka bilo kojih drugih supstanci, boja ili slično.

Vlažnost ove podloge je do te mere važna da se meri higrometrom. Ako je ostatak vlage viši od propisanog i više je nego preporučljivo da se sa radovima sačeka dok se vrednost ne spusti u dozvoljenu zonu. Eventualno može da se nanese neki od premaza koji stvara parnu branu. Premaz sprečava da se vlaga diže dalje u podlogu.

Lepljenje keramičkih pločica
Lepljenje keramičkih pločica

Ukoliko podlogu čine keramičke pločice, mermer ili slično, potrebno ju je očistiti od masnoća, boja i dr. Nakon toga se na njih nanosi lepak ili eventualno neki sloj koji poboljšava prijanjanje tog lepka, na koji se dalje vezuje podloga. Na anhidritne podloge se posle struganja i usisavanja uvek nanosi osnovni premaz, a zatim se otpočinje sa lepljenjem.

Lepak

Vrste lepka zavise od samo podloge, kao i od želja korisnika i na tržištu se nalazi poveći izbor. Važan je odabir kvalitetnog proizvoda, a ukoliko je dvokomponentni lepak u pitanju, dobro ga zamešati i u pravilnom odnosu njegove komponente. Mešanje se vrši malom brzinom kako se ne bi stvarale grumuljice. Vreme vezivanja lepka zavisi i od temperature u prostoriji.

Pored same pripreme podloge važno ju je i adekvatno čuvati. Ukoliko je ona drvo, od velikog je značaja da je ono pravilno skladišteno. Važno je da je drvo ostalo suvo i da nije izlagano parnoj kondenzaciji, kao i da je izolovano od zemlje. Takođe treba proveriti i vlagu u drvetu pre polaganja. Brušenje parketa se takođe vrši tek kada se utvrdi da se on dobro učvrstio za podlogu.