Posvećenost održivom razvoju – SIKA proizvodi za hidroizolaciju

Sa sedištem u gradu Bar u Švajcarskoj, Sika AG je kompanija aktivna na svetskom nivou u poslovima vezanim za proizvodnju materijala specijalne namene u oblasti građevinarstva i industrije, sa tradicijom dužom od 100 godina.

Kompanija Sika nudi profesionalna rešenja za zaptivanje, vezivanje, izolaciju, ojačavanje i zaštitu nosećih konstrukcija, kao i proizvode i komponente za vozila, mašine i visokogradnju.

Kompanija je prerasla u svetski koncern sa više od 12.000 zaposlenih i filijalama u 72 zemlje i proizvodnim kapacitetima u preko 50 zemalja širom sveta.

Ideja vodilja kompanije Sika je posvećenost održivom razvoju. Ova vodeća zamisao garantuje ispunjenje svih potreba sadašnje generacije bez opasnosti da budući naraštaji neće biti u mogućnosti da obezbede uslove za ispunjenje svojih potreba. Ovakav koncept naglašava sveobuhvatan cilj koji rukovodstvo kompanije i njeni zaposleni postavljaju pred sebe u svakodnevnim aktivnostima. Na taj način su ekonomski, ekološki i društveni aspekti međusobno usklađeni i bolje povezani u zajedničku celinu.

Zahvaljujući širokom spektru hidroizolacionih materijala, kompanija Sika svim svojim klijentima obezbeđuje visokokvalitetna i potpuno inovativna rešenja. Sledeći visoko-tehnološke standarde na kojima su bazirani svi naši proizvodi, u prilici smo da ponudimo dugoročna, profesionalna rešenja za hidroizolaciju temelja, zidova i podruma, hidroizolaciju kupatila, hidroizolaciju rezervoara, kanala i ribnjaka, hidroizolaciju bazena, hidroizolaciju krovova, hidroizolaciju tunela, mostovskih konstrukcija, itd.

Proizvodi za hidroizolaciju na bazi polimercementa

Iz široke palete hidroizolacija predstavljamo proizvod

SikaLastic®-1K

Visokokvalitetni, jednokomponentni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima na bazi modifikovanog cementa, sa dodatkom specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži posebno selektirane agregate sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost betonskih podloga izloženih naponima zatezanja. Sikalastic-1K je moguće je nanositi gleterom, četkom ili valjkom.

709-Visokokvalitetni-jednokomponentni-fleksibilni-malter
Visokokvalitetni jednokomponentni fleksibilni malter / foto: SIKA

Potrošnja / Doziranje: 1,2 kg/m² za 1 mm debljine.

Karakteristike proizvoda:

 • Sertifikat za direktan kontakt sa pitkom vodom;
 • Vodonepropusnost i zaštita betonskih struktura (bazeni, rezervoari, betonske cevi, itd.);
 • Vodonepropusnost i zaštita spoljašnjih zidova koji se ukopavaju u zemlju
 • Unutrašnja vodonepropusnost od niskih vodenih pritisaka, zidova i podova u podrumima
 • Vodonepropusnost terasa i balkona sa betonskom ili podlogama sa starim keramičkim pločicama
 • Vodonepropusnost podloga izloženih vremenskim uticajima

 

Sika® SealTape-S

Elastična hidroizolaciona traka, sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

Proizvodi za lepljenje i fugovanje keramike na bazi polimercementa
Kompanija Sika proizvodi najnoviju generaciju proizvoda za lepljenje keramike na bazi cementa sa visokim sadržajem polimera. Ovako koncipirani proizvodi koji su deo kompletnog sistema (od pripreme podloge, hidroizolacije do završnog fugovanja i zaptivanja). Korišćenjem kompatibilnih komponenti sisitema, njihovim pravilnim izborom, omogućava se apsorpcija temperaturnih šokova i različitih lineranih širenja i skupljanjima materijala izloženih ekstremnim uslovima.

Iz široke palete lepkova za keramiku predstavljamo proizvode:

Sika® Ceram-225

Predhodno pripremljena, praškasta mešavina cementa i sitnih čestica agregata odabranog kvaliteta i veličine, bogata sintetičkim smolama i specijalnim dodacima koji obezbedjuju maksimalni kvalitet lepljenja u pogledu
ostvarene adhezije. Klasa C2TE S1 prema EN 12004.

Karakteristike proizvoda:

 • Lepljenje keramičkih i staklenih mozaik pločica, kamenih i klinker plocica, prirodnog i veštačkog kamena, granita, mermera, lepljenih na standardne podloge u građevinarstvu, na nove ili već postojeće podloge na zidnim i podnim površinama
 • Jaka tiksotropna svojstva proizvoda omogućavaju lepljenje pločica, na vertikalnim površinama
 • Pogodan za unutrašnu i spoljnu upotrebu
 • Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem
 • Mogućnost prelepljivanja postojećih površina pod standardnim pločicama i ekonomičnim pločicama za popločavanje

Sika® Ceram CleanGrout

Jednokomponentna gotova masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm koja se sastoji od visokootpornih vrsta cementa, odabranih silicijumskih/kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva. Aditivi u prahu pružaju aktivnu zaštitu i prevenciju od pojave buđi, bakterija i gljivica. Klasa CG2 prema EN 13888, sa odličnom otpornošću na fizičke i hemijske uticaje. Ove se osobine mogu dodatno poboljšati upotrebom specijalnih dodataka na bazi latexa.

 • Fugovanje svih vrsta keramičkih pločica
 • Nanošenje u zatvorenom i na otvorenom
 • Fugovanje mermera
 • Fugovanje staklenih mozaika
 • Fugovanje podloga sa podnim grejanjem.

Ostale komponente sistema

Obrada otvora i prodora

Nanošenje lepka za pločice
Nanošenje lepka za pločice / foto: SIKA

 

Sikadur®-31 CF Normal

Dvokomponentni, tiksotropni, strukturalni lepak i reparaturni malter, bez sadržaja razređivača, na bazi kombinacije epoksidnih smola i specijalnog filera.

Zaptivanje

Sikasil®-C

Profesionalni, jednokomponentni, trajnoelastični, neutralni slikon za lepljenje i zaptivanje sa ekstremnom otpornošću na buđ, alge i gljivice.

Sika d.o.o. Serbia