Podloga za finalni sloj poda – izrada i ugradnja cementne košuljice

Cementna košuljica je sloj poda koji se koristi kako bi se stvorila potpuno ravna podloga za podnu površinu. Postavljanjem cementne košuljice obezbeđuje se glatka, ravna površina na koju se mogu postaviti odgovarajući podovi kao što su keramičke pločice, parket, laminat i drugi. Cementna košuljica nije ograničena tipologijom objekta, ona se postavlja podjednako u komercijalnim, javnim ili privatnim objektima.

Postavljanje cementne košuljice je jednostavan proces izlivanja dobro izmešane miksture najobičnijeg portland cementa, agregata i vode na podnu osnovu kako bi se formirao čvrst i ravan sloj koji služi kao podloga za finalni sloj poda ili pak kao završni sloj u podu, u zavisnosti od prostora u koji se ugrađuje. Ipak, postavljanje cementne košuljice je mnogo više od jednostavnog nabacivanja cementne mešavine na pod. Ovaj korak je jedan od najvažnijih koji se preduzima prilikom postavljanja poda i igra izuzetno važnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta i trajnosti čitavog poda.

Cementna košuljica se najčešće postavlja preko termo ili zvučne izolacije u podu, ali se u pojedinim slučajevima izliva i direktno na betonsku osnovu. Ukoliko se postavlja preko termo ili zvučne izolacije treba voditi računa o tome da sam izolacioni materijal bude dovoljno čvrst i kvalitetan kako bi podneo ne samo teret gornjih slojeva poda kao što je cementna košuljica i pod već i teret u samoj prostoriji kao što je nameštaj i kretanje ljudi.

Tradicionalna cementna košuljica se sastoji od mešavine agregata i cementa najčešće u razmeri 4:1. Ona se može praviti i nanositi ručno ili mašinski. Ručna izrada i nanošenje košuljice se uglavnom rade kada se pokriva manja podna površina. Prilikom pokrivanja većih površina košuljica će se izrađivati mašinski jer se na ovaj način znatno smanjuje vreme potrebno za njenu izradu.

Mašinska izrada cementne košuljice se može obavljati na različite načine ali najčešće se sastojci – cement, agregat i voda – mešaju u mašini koja zatim izbacuje ovu mešavinu pod pritiskom specijalnim crevom na podnu površinu. Kako bi se mešavina nanela ravnomerno na cementnu košuljicu koristi se dispenser, specijalni uređaj koji mešavinu za cementnu košuljicu izbacuje vertikalno na podnu površinu u tačno određenim tačkama.

Na ovaj način se vodi računa da se smesa za košuljicu ravnomerno rasporedi po podu. Kada se smesa nalazi na podu prostupa se niveilsanju koje treba da obezbedi da cementna košuljica bude ravna i u istom nivou u svim tačkama. Posle nivelisanja dolazi na red izravnjavanje. Ovaj korak treba da obezbedi potpuno ravnu i glatku površinu. Izravnjavanje se najčešće izvodi specijalnom rotirajućom mašinom i zove se perdašenje. Prilikom perdašenja neophodno je stručno rukovati rotirajućom mašinom i nositi odgovarajuću zaštitnu opremu za obuću kako na podlozi ne bi ostajali tragovi stopala pa bi se površinski sloj košuljice izravnao i učinio glatkim do savršenstva.

Kako bi se cementna košuljica obezbedila od pucanja, ukoliko se izliva na velikim površinama, posle perdašenja potrebno je napraviti dilatacione razdelnice – iseći površinu košuljice na pojedinim mestima kako ne bi bila monolitna već se sastojala iz više manjih celina. Ovo sečenje dilatacionih fugni obavlja se specijalnim alatom, takozvanim fugačem, koji obezbeđuje čist presek između ploča. Presek se najčešće pravi na mestima gde će se postavljati pragovi između prostorija ali u slučajevima velikih prostora može se javiti i po sredini podne ploče. Na ovaj način doprinosi se trajnosti cementne košuljice i ona se štiti od pucanja a u slučaju eventualnih oštećenja njena popravka je lakša.

U pojedinim slučajevima, a pogotovo ukoliko se cementna košuljica ugrađuje na velikim površinama, potrebno je na odgovarajuć način je ojačati. Ovo se postiže postavljanjem specijalnih mrežica za cementnu košuljicu ili dodavanjem određenih aditiva u samu smesu. Mrežice koje se koriste su tanke i čelične čija debljina i gustoća tkanja zavise od završnih performansi koje košuljica treba da ima. Poslednjih decenija se kao ojačanje za cementnu košuljicu koriste i polipropilenska vlakna koja se dodaju osnovnoj smesi od cementa, vode i agregata.

Polipropilenska vlakna se pre svega koriste kako bi sprečila prsline u cementnoj košuljici ali su vremenom pokazala niz pozitivnih osobina u odnosu na standardnu čeličnu mrežicu. Kao prvo, „ugradnja“ polipropilenskih vlakana se sastoji u njihovom prostom dodavanju osnovnoj mešavini cementa, agregata i vode što je mnogo lakđe i brže od postavljanja zaštitne mrežice. Kao druga važna prednost može se navesti činjenica da su polipropilenska vlakna otporna na koroziju. Osim toga, polipropilenska vlakna ne mogu „izroniti“ ili se pojaviti na površini košuljice.

Bez obzira na to da li je cementna košuljica ojačana ili ne ili koji se materijal koristi za njeno ojačavanje, osim same izrade košuljice i njenog izlivanja i nega materijala koju je neophodno uraditi po izlivanju u velikoj meri utiče na kvalitet finalnog proizvoda. U zavisnosti od vremenskih uslova ali i debljine sloja cementne košuljice zavisiće i njena nega po izlivanju. Nega se obavlja kao i kod betona – periodičnim vlaženjem kako ne bi nastale naprsline i pukotine u površini. Preko cementne košuljice se najčešće postavlja pod ali u pojedinim slučajevima i sama košuljica se može koristiti kao podna površina. Ovo je najčešće moguće u prostorima koji se ne koriste previše i koje ne trpe peretrano velik saobraćaj kao što su ostave i garaže, različita spremišta ali i kancelarije i drugi prostori u kojima ne boravi veliki broj ljudi ukoliko u njima postoji sloj linoleuma, tepih ili drugi materijal koji će se postaviti na površinu košuljice.

Ukoliko se radi o prostorima sa velikim protokom ljudi kao što su poslovni ili javni objekti, škole ili industrijski objekti, cementna košuljica mora imati ugrađenu podnu površinu kao završni sloj. Razlog za ovo leži u činjenici da je cementna košuljica veoma podložna habanju a veliki protok ljudi neminovno označava i veliku količinu habanja koju materijal cementne košuljice jednostavno ne može fizički da istrpi.

Cementna košuljica je veoma važan element poda. Na njeno postavljanje je poželjno obratiti pažnju ukoliko se želi dobiti pod koji je kvalitetan, lep i trajan. Dobro i kvalitetno postavljena cementna košuljica može da učini čuda za kvalitet poda dok loše postavljena košuljica može drastično da utiče ne samo na loš kvalitet poda već i na cenu projekta jer može zahtevati drastične mere sanacije kao što je zamena delova ili čak čitavog poda. Da bi se ovo izbeglo potrebno je izabrati kvalitetne sastojke za košuljicu, i, što je još važnije, obratiti posebnu pažnju na to da bude ugrađena pažljivo i profesionalno od strane stručnih lica.

Autor teksta: Irma Talović d.i.a.