Ugradnja parketa – od odabira i postavke do krajnjeg održavanja

Drvo kao prirodni materijal odlikuje se posebnim fizičkimi elasto-mehaničkim svojstvima što zahteva poseban oprez pri odabiru materijala za kvalitetno postavljanje parketa. Na tržištu možete pronaći pored lepkova za polaganje parketa i gotove estrihe, veziva za estrihe, samonivelirajuće mase  i lakove za parket sa štuko masama i sredstvima za čišćenje što garantuje kvalitetno odrađene radove bez obzira na vrstu podloge i obloge.

Preporuke i sistemska rešenja

Podne obloge od drveta nezaobilazni su sastavni deo svih stambenih objekta, a često i objekata za poslovne i komercijalne namene. Pored tradicije, elegancije i termičke izvučne izolacije one predstavljaju i najzdraviju podnu oblogu, a pružaju i vizuelnu toplinu korišćenog prostora.

Ovim tekstom želimo da vas upoznatamo sa problemima, proizvodima i rešenjima za uspešno polaganje i ekploataciju podnih obloga od drveta.

Adekvatna starost i zrelost podloge

Kada je ostalo malo vremena do predaje objekta u upotrebu, investitori često insistirajukod izvođača na što bržem polaganju završnih obloga. Tako se dešava da se podne oblogepolažu na još nedovoljno čvrste i sazrele estrihe, a konkretno, kada je završna oblogaparket, najbitniji je procenat preostale vlage u podlozi. Naime, kada je podloga cementna košuljica, udeo preostale vlage merene CM metodom, koja se smatra najmerodavnijom, ne treba da bude viši od 2%, a u slučaju polaganja podnog grejanja 1,8%. Kada je reč o anhidritnim podlogama onda je maksimalni udeo preostale vlage niži i iznosi 0,5%, a kada se polaže razvod podnog grejanja on iznosi 0,3%.

Ukoliko je podloga drvena, maksimalni procenat preostale vlage iznosi 8%. Kada govorimo o najčešćoj podlozi, a to je podloga od cementne košuljice, poznato je da pri uobičajenim klimatskim uslovima (na +23 ºCi 50% rel. vlažnosti) mora da prođe nekoliko sedmica da bi se postigao traženi procenat vlage. Vreme sušenja koje se uzima kao okvirno, pri uobičajenim klimatskim uslovima (na +23 ºC i 50% rel. vlažnosti), iznosi 7 dana po cm debljine estriha.

 

Tako za estrih debljine 4 cm dobijamo da je potrebno vreme od 28 dana koje naravno može varirati u zavisnosti od temperaturnih uslova u prostoriji, provetravanja i vlažnosti, a vreme sušenja za veće debljine može biti mnogo duže. U zimskim vremenskim uslovima kada su temperature niske a relativna vlažnost vazduha visoka, isušivanje košuljice je izuzetno usporeno tako da se čekai do dva meseca da bi košuljica postala suva. Kolike rizike po ugradnju parketa prihvatamo možemo videti u Tabeli 1.

Pomenute rizike treba izbegavati jer preostala vlaga u košuljici neminovno prelazi u završnu oblogu. Vlaga koja se nalazi u košuljici po pravilu je u ravnotežnom odnosu sa relativnom vlagom vazduha. Da bi se izbegao ovaj problem i čekanje na sušenje cementne košuljice, ali i dobila cementna košuljica izuzetnih mehaničkih karakteristika sa kontrolisanim skupljanjem, mogu se upotrebiti specijalna hidraulička veziva. Radi se o vezivima koja se spravljaju sa agregatom granulacije 0/8 mm čime se postiže spuštanje vlage na količinu od 2% posle samo 4 dana u slučaju nekih veziva ili čak samo 1 dan u slučaju drugih veziva. Pomenuta vremena važe za normalne temperaturne uslove i za košuljice debljine 4 cm. Za ugradnju ovih vrsta košuljica postupak je identičan kao i kod klasičnih sa uobičajenim cementima.

vlaga u estrihu

Vreme mešanja treba da bude od 5 do 10 min kako bi se dodaci u vezivu aktivirali dok se ne dobije prava konzistencija tako da ne treba predozirati količinu vode. Količina doziranog je najčešće 250 kg/m³, a bitno je da se površina ne zatvori zaglađivanjem i naknadnim kvašenjem vodom kako bi se omogućilo brzo sušenje košuljice.

Samonivelirajuće mase

Primenu samonivelirajućih masa pokazaćemo na primeru brzog polaganja parketa na koš sa podnim grejanjem. Na košuljicu se prvo nanese ekološki premaz na bazi akrilnih smola za sve vrste podloga u unutrašnjim prostorima. Dok je premaz u svežem stanju posipa se kvarcni pesak koji se posle sušenja prajmera uklanja. Na to se nanose mase za izravnavanje kojesu namenjene zaglađivanju i ravnanju novih, postojećih, čvrstih, suvih i čistih mineralnih podova kao i starih podnih obloga od keramičkih pločica, proizvoda od kamena i teraca u unutrašnjim prostorima koji nisu izloženi vlazi.

Zatvaranje preostale vlage

Ukoliko su već upotrebljeni klasične cementne košuljice, a vremena za polaganje parketa ostaje malo, mora se pribeći zatvaranju preostale vlage u podlogu tj. onemogućavanju prolaska vlage u završnu drvenu oblogu poda.

Na tržištu postoji jednokomponentni poliuretanski premaz za otprašivanje, učvršćivanje i zatvaranje zaostale vlage na upojnim i neupojnim podlogama na kojima će se lepiti parket ili elastične podne obloge.

Pomenuti premaz poseduje nisku isparljivost organskih materija,a zbog svoje viskoznosti izuzetno se lako nanosi i odlično dubinski penetrira u podlogu. Kako se radi o ekološkom proizvodu, prikladan je za upotrebu u stambenim, industrijskim i javnim objektima. Takođe je preporučljiv za očvršćivanje košuljice sa ugrađenim podnim grejanjem. U očvršćavanju kalcijum sulfatnih podloga neophodna mu je suva podloga jer nije dozvoljeno zatvaranje preostale vlage. Za zatvaranje vlage nanosi se u dva do tri nanosa, a zaostala vlagane sme biti veća od 4% mereno po CM metodi. Ako se nadogradnja vrši materijalima na bazicementa posipa se kvarcnim peskom, a ukoliko se nadogradnja vrši u roku od tri dana epoksismolama ili poliuretanskim lepkovima posip nije potreban.

Polaganje parketa

Pošto pretpostavimo da je vlaga podloge ispod dozvoljenih granica ili da je zatvorena, može se pristupiti polaganju parketa. Bez obzira na vrstu podloge na tržištu ćete pronaći rešenje primenom nekog od sistema proizvoda. Za saniranje pukotina u podlozi možete koristiti dvokomponentni epoksid za zalivanje.

Posle eventualnog zatvaranja vlage može se pristupitinanošenju lepka za šta su preporučeni dvokomponentni epoksi poliuretanski lepkovi.U slučaju polaganja višeslojnih parketa velikih dimenzija preporučuje se dvokomponentnipoliuretanski lepak ili jednokomponentni elastičan poliuretanski lepak. Za lepljenju svih vrstadrvenih obloga u unutrašnjim prostorijama na tržištu možete pronaći proizvode čijomprimenom omogućavamo prohodnost posle 12 sati, a puno opterećenje odnosno brušenjeje moguće posle 3 dana.

Završna obrada parketa

Parket je za svako domaćinstvo, ali i komercijalne korisnike, velika finansijska investicija da bi se njegovo lakiranje odnosno zaštita prepustila slučaju. Lepkovima i ostalim propratnimproizvodima ponuda proizvoda je obogaćena i lakovima za zaštitu parketa kako bi se kompletirao sistem proizvoda za polaganje parketa, a proizvodi koji obuhvataju ovu liniju imaju nizak nivo isparljivih materija što je nastavak politike zaštite životne sredine i čovekovog zdravlja. Za zapunjavanje spojeva između parketnih daščica kako bi se postigla ujednačenost izgleda površine u ponudi su veziva za štuko mase, vezivo na vodenojbazi bez rastvarača, na bazi nitroceluloze u rastvaraču koje je pogodno za zapunjavanje većih šupljina.

Od osnovnih premaza odnosno podloga izdvojićemo dvokomponentne premaze na vodenojbazi, a od završnih lakova za parket u ponudi su, jednokomponentni poliuretanski lak namenjen uobičajenim pešačkim opterećenjima kojima su izloženi komercijalni i stambeni objekti. Za veća pešačka opterećenja namenjen je, dvokomponentni poliuretanski lak navodenoj bazi. Oba laka su na raspolaganju uglavnom u mat i sjajnoj varijanti, a izvođači koji žele da pojednostave svoj rad izbegavajući upotrebu dva proizvoda – jednog kao podlogu i drugog kao završni sloj – oba laka mogu da koriste i kao podlogu i kao završni sloj, s tim što se nanošenje preporučuje u tri umesto u dva sloja.Postavljanjem drvene obloge kao lako gorivog materijala povećava se rizik od brzog širenjapožara u prostoriji, da bi se to sprečilo razvijeni su lakovi za zaštitu od vatre (klasa 1 u skladu sa UNI 9796). Na mestima na kojima se završava drvena obloga i počinje obloga od neke druge vrste materijala (npr. keramičke pločice) potrebno je koristiti akrilne kitove koji imaju mogućnost zapunjavanja spojeva između različitih materijala.

Zaštita parketa

Da bi se estetski izgled završno obrađenog parketa sačuvao sve vreme eksploatacije prostora, na tržištu imate proizvode za zaštitu parketa koji su visoko otporni na pešački saobraćaj i česte cikluse čišćenja. Zaštitni film koji stvaraju ovi proizvod može biti sjajan ili mat.

Čišćenje

Pri postavljanju završno obrađenog parketa neminovno je da dođe do manjeg ili većeg prljanja parketa i zadržavanja ostataka lepkova na bazi epoksida ili poliuretana na površini parketa. Za njihovo odstranjivanje razvijena su sredstva za čišćenje. Za čišćenje ruku zaprljanih svim vrstama lepkova možete koristiti proizvode koji dolaze u kompletu sa vlažnim maramicama. Za održavanje parketa potrebno je koristiti sredstva koja će dobro čistiti, ali ne i oštetiti parket lakove. Takvih proizvoda na našem tržištu je mnogo, o nekima smo već pisali, a na vama je izbor.

Izvor: Mapei Beograd