Sanacija pukotina u košuljicama

Pre polaganja podnih obloga moramo obavezno proveriti  osobine osnovne podloge: ravnost podloge, pukotine,  diletacije, da li ima vlaznosti u podlozi, da li je podloga porozna ili hrapava, odgovarajuce klimatske uslove pri polaganju, da li postoji podno grejanje, oznake za merenje vlage pri podnom zagrevanju.

Na primeru pukotina, koje nastaju kao posledica  prosirenja  pri vezivanju ili susenju cementnih podloga, konstrukcijskih sleganja zgrade ili ploce, deformacije zbog toplotnog i mehanickog uticaja potrebno je trajno sanirati.

Pukotine je potrebno čvrsto zaliti i izravnati. Međusobno ih moramo povezati tako da postane estrih betonska ploča  i ponovo bude monolitna podzemna ploča koja ravnomerno raspoređuje opterećenje.

Naravno moraju biti takođe cementne podloge za preliv zalivnih odgovarajućih smola napravljene u skladu sa standardima, tehničkim propisima i normativima.

EPOKSIDNE  I PMMA SMOLE

Epoksidne ili polimetiletakrilatne smole za zalivanje i izravnanje se upotrebljavaju za čvrsto zapušavanje pukotina i izravnanje grubih, neravnih površina na betonu, kamenu i drugim građevinskih materijala. Imaju odlicne  impregnacione osobine – sposobnost prodora u dubinu sa cime se postize dobra povezanost i visoka cvrstoca na pritisak (90 N/mm).

Lako se ubrizgavaju odgovarajućom gustinom različitih punila (Aerosili, kvarcni pesak..) Tako možemo pripremiti svaku vrstu maltera.

Epoksidna smola punjene keramickim peskom stvara epoksidni malter koji ima dobre osobine prilikom popunjavanja  vecih pukotina. Vrhunski rezultati  se dostižu mešanjem različitih veličina – zrna peska.

Epoksidne smole koje se koriste za popunjavanje i sanaciju podloga (betona, estriha) imaju sledeće karakteristike:

  • Visokuhemijsku i mehaničku otpornost
  • Stvaraju dobar kontakt na različitim podlogama
  • Mali procenat skupljanja pri obradi
  • Bez mirisa
  • Velika rastegljivost pri lomu
  • Ima  srazmerno dug period vezivanja

Polimetilmetakrilatne smole u poređenju sa epoksidima imaju sledece prednosti:

  • Niska viskoznost, koja omogucava bolji i brzi prodor u uze pukotine takođe
  • Izuzetno otporan, lako se učvrsti za 10 minuta, suštinski je bitan prilikom izrada sanacija
  • Upotreba na niskim temperaturama, takođe do – 30 stepeni 0C
  • Dobro se meša sa kvarcnim peskom i drugim punilima

Pukotina koja je beznačajna, može lako da ugorzi polaganje zaključnih podnih obloga, zato moramo pukotine na cementin podlogama pravilno sanirati u fazi pripreme.

Tako saniranu podlogu pospemo sa kvarcnim peskom i premažemo sa  odgovarajućim predpremazom UZIN, dobijamo podlogu koja omogućava dalju nadogradnju različitih materijala – ravnajućih masa,  epoksidnih smola, reakcijskih lepkova i drugih.

Uzin UTZ logo

UZIN UTZ Srbija d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 43, 11041 Beograd
T: +381 11 3989 044
    +381 11 3989 050
rs@uzin-utz.com
www.​rs.​uzin-​utz.​com