DOBRA KLIMA PREKO PLAFONA – Sistemi plafonskog hlađenja i grejanja

PLAFONSKO HLAĐENJE I GREJANJE NALAZI SVE ČEŠĆU PRIMENU, KAKO KOD POSLOVNIH OBJEKATA, TAKO I U STANOGRADNJI.

HLAĐENJEM I GREJANJEM VODENIM SISTEMOM PREKO PLAFONA PODIŽE SE KOMFOR STANOVANJA, ELEMINISANA SU NEPRIJATNA STRUJANJA VAZDUHA, BUKA I DIZANJE PRAŠINE, A SAM PROSTOR DOBIJA NOVU ARHITEKTONSKU DIMENZIJU.

Moderna arhitektura postavlja nove estetske kriterijume po pitanju opremanja prostora, kako poslovnog, tako i stambenog. Velike staklene površine, slobodni zidovi i koncepti otvorenog prostora su i dalje izražene tendencije u modernoj arhitekturi.

Koncepti otvorenog prostora donose sa sobom i određene nedostatke. Kod poslovnih prosotora, gde ovaj koncept prevashodno ima za cilj intenzivniju komunikaciju zaposlenih kroz timski rad, kao posledica se javlja velik broj različitih unutrašnjih i spoljašnjih izvora toplote – direktno sunčevo zračenje kroz velike staklene površine, toplotno opterećenje od rasvete, kompjutera, štampača i druge opreme, kao i od samih zaposlenih. U poslovnom ambijentu ovakav koncept nosi sa sobom i povećan nivo buke u radnom ambijentu. Dodatno na nivo buke utiču i klima uređaji. Oni pored toga stvaraju efekat promaje, odnosno neprijatnog strujanja hladnog vazduha, kao i dizanja prašine usled intenzivne cirkulacije vazduha.

REHAU Plafonski elementi za suvu ugradnju
REHAU Plafonski elementi za suvu ugradnju

Sistemi plafonskog hlađenja i grejanja za suvi način gradnje se rade u dve varijante – u varijanti akustičnih tavanica sa perforinamim površinama i u varijanti panela klasičnih glatkih površina, ispunjavaju funkcionalne zahteve grejanja i hlađenja prostora po principu zračenja.

Akustične tavanice nalaze prevashodno primenu u poslovnim objektima, ali takođe i u stambenim prostorima, gde postoje posebni zahtevi sa aspekta prenosa buke. Efikasno korišćenje plafona omogućava potpunu arhitektonsku slobodu opremanja prostora, a i sam plafonski panel može da bude sasvim dobar enterijerski detalj. Efekat poboljšanja akustičnosti prostora se postiže absorpcijom zvučnih talasa, a koja se postiže specijalnom konstrukcijom plafonskih elemenata.

REHAU plafonski sistemi u mokrom postupku
REHAU plafonski sistemi u mokrom postupku

Postavljanje ovih panela se radi u uobičajenoj tehnici postavljanja spuštenih plafona. Površine koje se termički ne tretiraju se pokrivaju uobičajenim gips karton pločama.

Oblast primene akustičnih plafonskih panela se najpre odnosi na javne prostore sa velikim brojem ljudi – banke, biblioteke, foajei, veliki biroi. Standardni plafonski paneli najviše nalaze primenu u stanogradnji, bez specijalnih zahteva sa aspekta buke.

Završne površine plafonskih panela su spremne za molerske radove.
Plafoni i zidovi koji se termički aktiviraju nisu isključivo predviđeni za suvi način gradnje. Rešenje u mokrom postupku gradnje takođe nalazi široku primenu. Postupak malterisanja kod ovih sistema definiše isporučilac maltera i ne odstupa znatno od standardnog načina malterisanja. Pored svih navedenih prednosti za instalacije plafonskog i zidnog grejanja i hlađenja, ovakav vid instalacije se odlikuje i nižim investicionim troškovima.

Termičko aktiviranje zidova je dodatna mogućnost, gde se zidnim grejanjem i hlađenjem može samostalno vršiti grejanje i hlađenje, ili se koristi kao dopuna sistema podnih i plafonskih panela.

REHAU zidni sistemi grejanja i hlađenja
REHAU zidni sistemi grejanja i hlađenja
REHAU zidni sistemi grejanja i hlađenja
REHAU zidni sistemi grejanja i hlađenja

Kombinacija ovakvih sistema grejanja i hlađenja sa obnovljivim izvorima energije (toplotnim pumpama i/ili solarnim sistemima) čini energetski efikasno sistemsko rešenje.

Veliki broj referentnih objekata, koji su eksploataciji nekoliko sezona grejanja i hlađenja, kroz pobošane uslove termičke ugodnosti i niske eksploatacione troškove pokazuju punu opravdanost investicije u ovakav vid grejanja i hlađenja.

U obe varijante gradnje – suva i mokra, u osnovi su medijumske cevi od umreženog polietilena PE-Xa, kao i priznata patentirana REHAU tehnika spajanja, što ove sisteme čini apsolutno sigurnim u pogledu mogućnosti eventualnih procurivanja instalacije.

Rehau sa svojim kompetentnim timom nudi kompletnu podršku pri projektovanju i davanju tehničkih rešenja.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci,
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com