Tikkurila-Fontefloor premazi za zaštitu podova u enterijeru

U svojoj širokoj paleti proizvoda za dekoraciju i zaštitu podova, kompanija Tikkurila ističe još jednu liniju premaza za zaštitu podova na vodenoj bazi koji ispunjavaju sve ekološke standarde i koji smanjenom emisijom štetnih organskih jedinjenja stvaraju bezbedne i sigurne uslove za rad sa njima.

Vodorazredivi premazi predstavljaju grupu ekoloških proizvoda koji nemaju neprijatni miris i štetna isparenja i stoga su bezopasni po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Bitna prednost vodorazredivih premaza za zaštitiu podova u odnosu na konvencionalne premaze je činjenica da  ostaju neškodljivi i tokom dalje eksploatacije tretiranih površina.

Površine tretirane ovim premazima vremenski su postojane, poseduju izuzetan kvalitet u smislu mehaničke otpornosti i  elastičnosti kao i estetskog izgleda i ne zaostaju za ostalim premazima.

Fontefloor premazi za zaštitu podova u enterijeru pronašli su svoju primenu u raznim postrojenjima
Fontefloor premazi za zaštitu podova u enterijeru pronašli su svoju primenu u raznim postrojenjima

Fontefloor premazi za zaštitu podova u enterijeru pronašli su svoju primenu u raznim postrojenjima gde postoji potreba za eco friendly premazima, a gde se istovremeno zahteva visok stepen kvaliteta. Važno je napomenuti da se proizvodi iz Fontefloor linije mogu kombinovati sa nekim od proizvoda iz Temafloor linije, a sve u korist postizanja bolje i dugotrajnije zaštite. U ovu grupu proizvoda spadaju epoksi i poliuretanski premazi koji se dalje dele na osnovne i završne.

Njihove osnovne karakateristike su nizak stepen isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i mogućnost toniranja u veliki broj nijansi. Fontefloor EP 100 – vodorazredivi epoksi premaz, koji je svoje mesto primene sa podnih preneo i na zidne površine.

Fontedur FL Matt  – vodorazredivi poliuretanski završni lak

Proizvod iz porodice Fontefloor premaza koji posebno ističemo je Fontedur FL Matt – vodorazredivi poliuretanski završni lak koji osim svoje osnovne zaštite može da ublaži sve nepravilnosti u završnom izgledu, zahvaljući svom mat efektu.

Usklađujući svoje sisteme sa standardima koji se postavljaju na globalnom nivou a sve u kontekstu očuvanja životne sredine, Fontefloor linija proizvoda je trend koji će svakako u budućim vremenima odigrati ključnu ulogu u industriji boja i lakova.

Tikkurila official distributor logo

Gudmark Group d.o.o.
Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac
T. +381 15 368 851
info@gudmarkgroup.com
www.gudmarkgroup.com
www.zorkakolor.com