TIKKURILA – Saveti u primeni vodenih lakova za parket

Royal Parquet linija proizvoda za parket na vodenoj bazi odlikuje se visokim kvalitetom i širokim asortimanom proizvoda, koji zadovoljavaju najnovije evropske standarde i poseduju odgovarajuće sertifikate.

Kod Royal Parquet dvokomponentnih završnih parket lakova OBAVEZNO VODITI RAČUNA O RAZMERI komponenti
Foto: Nanošenje lepka na površinu od bukovine

Rad sa lakovima bez mirisa, 2-3 sloja u jednom danu, pranje alata vodom, „kamena„ tvrdoća, otpornost na hemikalije, prirodan izgled izlakiranog parketa i isticanje lepote drveta postavljeni su kao standard cele linije proizvoda.

U svakodnevnom radu i korišćenju parket lakova na vodenoj bazi korisno je ispratiti preporuke i savete proizvođača, kako bi efekat i rezultati bili zadovoljavajući i za krajnjeg korisnika.

  • Pre bilo kakvog lakiranja podnih površina parket treba da je dobro izhoblovan i po mogućstvu ispoliran. Ukoliko se obnavlja stari parket neophodno je stari lak odstraniti u celosti, podloga se ne sme izbeljivati vodonik peroksidom ili ostalim sredstvima za izbeljivanje drveta.
  • Uslovi u kojima se vrši lakiranje moraju biti kontrolisani, pri temperaturi oko 18°C, relativna vlažnost vazduha 60-75% i vlažnost parketa 8-10%. Za razliku od parket lakova na bazi rastvarača povišena vlažnost vazduha je prijatelj vodenim parket lakovima koji koriste vodu kao rastvarač.
  • Savetuje se da parket lakovi pre upotrebe budu temperirani na temperaturu radne prostorije.
  • Prilikom nanošenja zbog tanjeg suvog sloja potrebno je uvek nanositi propisanu količinu materijala.
  • Svi parket lakovi nanose se valjcima od mikrofibera, preporučena dužina vlakna 8mm ili četkom.

Upotreba Royal Parquet Osnovnog parket laka omogućava zadržavanje boje parketa, brzinu rada i lakoću aplikacije. Lak se može nanositi valjkom, ali i metalnom špahtlom (gletericom) koja ima ravnu nenazubljenu radnu stranu. Prilikom korišćenja špahtle treba voditi računa o kojoj vrsti drveta se radi, ne preporučuje se na upojnim vrstama drveta – bukva, trešnja … jer mogu da ostanu tragovi od nanošenja.

Preporučuje se nanošenje u 2 sloja uz ukrštanje. Kod Royal Parquet dvokomponentnih završnih parket lakova OBAVEZNO VODITI RAČUNA O RAZMERI komponenti. Višak komponente B dovodi do ubrzanog zgušanjavanja smese i ona nakon kratkog vremena postaje neupotrebljiva. Manja količina dovodi do toga da osušeni sloj gubi na kvalitetu i dugotrajnosti.

Osnovna preporuka kod 2K parket lakova je obavezno dodavanje komponente B u komponentu A a nikako obrnuto, uz konstantno mešanje smese. U slučaju da to ne uradite potrebno je smesu procediti, i tako napravljenu ostaviti da odstoji 15 – 20 minuta minimum.

Nakon završetka radova sav alat kao i ruke mogu da se očiste vodom.

Tikkurila official distributor logo

Gudmark Group d.o.o.
Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac
T. +381 15 368 851
info@gudmarkgroup.com
www.gudmarkgroup.com
www.zorkakolor.com