Šema izbora lepkova za postavljanje parketa

Parket je podna obloga od drveta koji se sastoji iz podloge, lepka, izolacije i površinskog premaza. Sve komponente moraju biti međusobno usklađene.

Vrste parketa

Parket se razlikuje po dimenzijama, uzorku za postavljanje, kao i načinu obrade površine. Jednoslojni masivni parket sastoje se od pojedinačnih štapova i elemenata koji su od masivnog drveta. Višeslojni parket ili „gotovi parketi“ sastoje se od minimum dva sloja. Tradicionalni parketi poput štapova, daščica i ploča spajaju se u veće pravougaone ili kvadratne oblike. Većina gotovih parketa već ima gornji premaz, koji se ne računa u slojeve.

Lepak za parket

Lepkovi za parket se prevashodno koriste za lepljenje lamel parketa i klasičnog parketa. Ovi lepkovi su dodatno pojačani. Optimalni uslovi za lepljenje su sledeći: dozvoljeni sadržaj vlage u betonu je maksimalno 3%, a u parketu 8-12%; temperatura lepka, parketa i okoline minimalno treba da iznosi 10 stepeni.

Linija lepkova za parket – Lignoluks

Ova linija obuhvata proizvode za lepljenje klasičnog parketa na betonske, drvene i druge podloge, i za polaganje parketa većih dimenzija, parketa osetljivog na vlagu i lakiranog parketa.

Lakiranje parketa spada u završnu fazu parketarskih radova. Odličan odabir lakova predstavlja bolju zaštitu parketa od oštećenja. Lakovi koji su u ponudi na tržištu pružiće svojim kvalitetom dobar estetski doživljaj vašem parketu.

Upotreba lakova za parket na bazi rastvarača

Da bi se primenili lakovi za parket na bazi rastvarivača, potrebno je da bude zadovoljen uslov da proizvodi ispunjavaju sve evropske standarde koji su aktuelni. Za pokrivne premaze, važna je VOC smernica, koja određuje maksimalan sadržaj VOC-a po proizvodu.
Prilikom proizvodnje lepka, pojedine kompanije misle na budućnost, koristeći materijale koji doprinose stvaranju ozonskog omotača. Primer je i Murexin. Granične vrednosti karakteristika upotrebljenih proizvoda su tačno propisane u pravilnicima o rastvaračima. Naravno svi Murexinovi proizvodi zadovoljavaju ove propise.

Nasuprot stalnom razvoju lakova za parket na vodenoj bazi, mnogi izvođači insistiraju na lakovima na bazi rastvarača. Razlog je to što su provereni i jednostavni za korišćenje. Danas se za lepljenje podnih obloga najčešće upotrebljavaju disperzivni lepkovi koji nisu štetni po životnu sredinu i koji ne zagađuju vazduh.

Prethodni tekstVisoka tehnologija decking-a
Sledeći tekstOčuvanje prirodnih resursa kroz kreativni inženjering