Očuvanje prirodnih resursa kroz kreativni inženjering

Zeleni podovi su podovi koji su održivi, ekološki, od recikliranog su materijala, ostavljaju malo ugljen-dioksida ili imaju nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja. Postoje različiti „zeleni“ stepeni kada se govori o različitim vrstama podova.

Na tržištu postoji velik izbor u pogledu proizvoda napravljenih od reciklirane gume  i drugih ekoloških jedinjenja. Većina kompanija se trudi da obezbedi trajne podove namenjene za stambene i komerijalne potrebe stanovništva.

Šta znači „zeleno“?

Proizvodi koji uživaju „eko – ravnotežu“ na osnovu svoje izdržljivosti i prizvodnje mogu se nazvati zelenima. Oni koriste primarne energetske nosače kao što je mineralno ulje i gas, iscrpljuju retke sirovine, imaju efekte đubrenja, dovode do acidifikacije (kiselih kiša), oštećuju ozonski omotač, doprinose globalnom zagrevanju i proizvode otpadne produkte.

Propisi zaštite životne sredine menjaju način  i dizajn lanca snabdevanja energijom. Glavni problem je što sam broj propisa i drugi uticaji, kao što su promena žela potrošača i složenost globalne trgovine otežavaju kompanijama da lakše donesu odluke kako da reaguju na ovakve pritiske.

Zelena razmatranja

Idealne sirovine jesu biljke, poput bambusa, drveta i plute. Važno je odabrati održive proizvode koji su od ključnog značaja za očuvanje vaše sredine.

U svetu je razvijen jedinstveni sistem za proizvodnju i preradu iskorišćene gume u vidu dva patentirana procesa. Proces pre tretman meša gumene čestice i brusi ih, odnosno polira, sa hemikalijama koje se koriste za oblaganje. Konvergentna kombinovana tehnologija (CMT) je specijalno razvijena  tehnologija vezivanja uretana radi bolje konzistencije, dugotrajnosti i čvrstoće. Čitav process se nadgleda kako bi se osigurao process obnavljlanja i smanjila mogućnost ljudske greške. Nakon provere kvaliteta, guma je spremna za proizvodnju održivog poda koji će trajati dugi niz godina.

Održivost

Održivost je sposobnost izdržavanja i odolevanja vremenu. Ona ima ekonomske, ekološke i socijalne dimenzije i obuhvata koncept odgovornog upravljanja upotrebljenih resursa. Sa upotrebom gume štedi se energija, smanjuje se procenat otpadnih materija, i povećava se prodajna moć proizvoda koji održavaju okruženje „zelenim“.

Guma je zapravo vrlo kompleksno polimerno jedinjenje iz kojih su izvedeni najdofisticiraniji i visoko modifikovaniji materijali napravljeni od strane čoveka. Guma ima izuzetnu izdržljivost I potrebno je mnogo godina da se razgradi.