REČ STRUČNJAKA: Najčešće nedoumice oko industrijskih podova

Master Builders Solutions je brend naprednih hemijskih rešenja za građevinarstvo kompanije MBCC grupe (grupa je nastala kao rezultat odvajanja odeljenja građevinske hemije (Construction Chemicals) od kompanije BASF).

Znanje i iskustvo globalne zajednice građevinskih stručnjaka čine jezgro rešenja Master Builders Solutions. Kako bi rešili specifične građevinske izazove svojih kupaca od koncepcije do završetka projekta, kombinuju svoje znanje u različitim oblastima i regionima, kao i iskustvo stečeno u brojnim građevinskim projektima širom sveta. Sveobuhvatni portfolio pod brendom Master Builders Solutions obuhvata aditive za beton, aditive za cement, rešenja za podzemnu gradnju, hidroizolacione sisteme, sisteme za reparaciju i zaštitu betona, gotove mase za ispunu i podne sisteme.

Slađana Vasilijević
Slađana Vasilijević, generalni direktor Master Builders Solutions d.o.o.

Sredinom 2020. godine izdvajanjem iz BASF-a u Srbiji je osnovano pravno lice Master Builders Solutions d.o.o. Na čelu kompanije nalazi se Slađana Vasilijević. U razgovoru sa njom dobili smo odgovore na neka od najčešćih pitanja o industrijskim podovima.

U intervjuu koji sledi, Slađana je rešila nedoumice oko odabira podnih obloga za pojedine delatnosti, kao i probleme sa kojim se neki naši čitaoci susreću u svakodnevnom radu. Osim toga, Slađana nam je otkrila šta je to što proizvode njene kompanije već dugi niz godina izdvaja od drugih.

Koliko su industrijski podovi evoluirali u poslednji 20-ak godina?

U poslednjih 20-ak godina možemo videti na našem tržištu veliku evoluciju industrijskih podova.

U početku na tržištu sinonim za industrijski pod je bio „ferobeton“ (betonska podloga sa ojačanim površinskim slojem suvim posipom i to najčešće na bazi kvarca) ili epoksi pod. Na žalost te vrste podnog sistema su mogle da zadovolje potrebe kupaca samo ukoliko je pod korišćen u suvim uslovima.

industrijski pod
Foto: Master Builders Solutions d.o.o./ U osnovi epoksidni i poliuretanski podovi predstavljaju veoma kvalitetno rešenje pri izradi industrijskih podova u prostorijama različitih namena

Dešavalo se da kupci u industriji hrane i pića, čak i u pogonu koji ima puno vode, krvi i/ili hemijskih reagenasa, ugrade epoksidni pod, te da taj pod nakon vrlo kratke upotrebe krene da se guli sa novih betonskih podloga, a neretko je nanošen i preko masnih pločica ili zaprljanih betonskih podloga pa se gulio sam od sebe i bez dugotrajnog uticaja eksploatacionih uslova. Time je doveden u pitanje termin „industrijski pod“ te su neki investitori počeli da se vraćaju „starim sigurnim pločicama“ i kiselo otpornim fugama.

Na svetskom tržištu najveća evolucija se desila pre 52 godine kada je inoviran Ucrete podni sistem (apsorpcija površine 0%) za brze reparacije podova u industriji hrane i pića, koji može podneti velika temperaturna, mehanička i hemijska opterećenja tako da dugotrajno reši probleme koji se mogu pojaviti u pogonima. To je bila revolucija, jer je korisnik dobio kiselo otporni pod koji se brže postavlja i usled svoje elastičnosti ima manje rizika u eksploataciji za oštećenjem od pločica.

Kod nas tek dolaskom stranih investicija, koje su imale pozitivno iskustvo širom sveta sa Ucrete podovima i otvaranjem sektora građevinske hemije kompanije BASF (2008 godine, a od prošle godine to odeljenje samostalno posluje kao Master Builders Solutions) u Srbiji sa puno energije, pravilnim pristupom projektovanju industrijskih podova, uzimanjem u obzir svih eksploatacionih uslova podigla se svest i kod projektanata i domaćih investitora, da za svaki prostor u industriji je potrebno uzeti sve uslove koje taj pod u eksploataciji treba da izdrži.

U toku te evolucije svest kod izvođača podnih sistema je takođe porasla, te uz adekvatne treninge i pažljivom pristupu pripremi podloge i izvođenju, reklamacija na industrijske podove nije bilo.

Kako je industrijski pod prihvaćen kao rešenje, pored podnih sistema za industriju hrane i pića, počela je potražnja na našem tržištu i za podnim sistemima za garaže, škole, bolnice… te su mnogi od tih sistema u poslednjih 5 godina čak postali i standard koji investitori traže.

Na sve više proizvodnih, magacinskih ali i stambenih prostora srećemo epokside ili poliuretane. Zašto je došlo do popularizacije ove dve podne obloge?

U osnovi epoksidni i poliuretanski podovi predstavljaju veoma kvalitetno rešenje pri izradi industrijskih podova u prostorijama različitih namena, kao što su proizvodne hale, magacini, skloništa, štamparije, stepeništa, garaže, odnosno u svim objektima gde postoji zahtev za zaštitom betona i za podnim sistemom visoke mehaničke i hemijske otpornosti, protivkliznosti, i higijenske sigurnosti.

Sa porastom kvaliteta gradnje svih vrsta objekata, došlo je do povećanog interesovanja za kvalitetnim rešenjima po pitanju podnih sistema što je na kraju rezultiralo popularizacijom epoksidnih i poliuretanskih podnih sistema.

garaža
Foto: Master Builders Solutions d.o.o. /Industrijski pod u garaži

Koja je razlika između epoksidnog i poliuretanskog poda?

Epoksidni i poliuretanski podovi su dvokomponentni proizvodi, koji se sastoje od smole i učvršćivača, te hemijskom reakcijom ove dve komponente, tj. polimerizacijom, se formira kompaktni, čvrsti i tvrd sloj, koji služi prvenstveno kao zaštita cementnih podloga. Ove dve vrste podova su dosta slične, ali između njih postoje i određene razlike: Epoksidni podovi su kruti podni sistemi visokih mehaničkih čvrstoća i otpornosti na habanje. Veoma su pogodni za industrijske objekte sa težim mehaničkim opterećenjima od prolazaka viljuškara, paletnih viljuškara i sl. kao što su magacinski objekti, hale za proizvodnju, parking prostori, čiste sobe i sl.

Poliuretanski podovi su fleksibilni ili elastični podni sistemi. Fleksibilni poliuretanski podni sistemi, kao što je naš podni sistem MasterTop 1324, se uglavnom primenjuju u industrijskim objektima sa nešto lakšim mehaničkim opterećenjima i sa visokom frekvencijom pešačkog saobraćaja, u koridorima, čistim sobama, server salama i sl. Zahvaljujući fleksibilnosti, mogu se raditi velike površine bez radnih dilatacija.

Dalji napredak tehnologije je poliuretanski podni sistem MasterTop 1913 sa Xolutec zaptivnim slojem nove generacije i izuzetne otpornosti na grebanje i habanje, zahvaljujući kojem poliuretanski pod postaje odlično rešenje i u prodajnim centrima, magacinima i drugim objektima i sa teškim saobraćajem, gde postoji zahtev da pod bude monolitan, bez radnih fuga.

Elastični-komforni poliuretanski podni sistemi se prvenstveno koriste u javnim objektima kao što su škole, bolnice, vrtići, objekti za negu starih osoba, za garderobe, teretane, fitnes sale i sl. Odlikuje se visokim stepenom komfora, umanjuju udarnu buku, imaju antibakterijske karakteristike i sl.

Postoje i posebni dekorativni tipovi poliuretanskih podova koji dozvoljavaju dizajniranje poda koji će biti potpuno drugačiji i jedinstven.

Iz našeg proizvodnog programa posebno izdvajamo sisteme MasterTop 1325, MasterTop 1326 i MasterTop 1327.

Svi naši poliuretanski podni sistemi su i UV stabilni, što ih čini pogodnim i za estetski zahtevne prostore.

Podni sistem MasterSeal Traffic 2255, klasa OS13, debljine 3 mm
Podni sistem MasterSeal Traffic 2255, klasa OS13, debljine 3 mm

Planiram projekat koji će zahtevati visoku izdržljivost betonske podloge i želeo bih da izbegnem pojavu pukotina. Koji dodatak betonu mi preporučujete? I koji zaštitni sloj bi trebao da koristim?

Pritisna čvrstoća se reguliše različitim vrstama dodataka. Tip i količina, zavise od zahteva za mehaničkim svojstvima. Pukotine se regulišu kompenzatorom skupljanja, polipropilenskim vlaknima, bazaltnim vlaknima… Za više informacija, za konkretnu situaciju molim Vas, kontaktirajte našu tehničku podršku.

Možete li nam pojasniti čemu služe stabilizatori u betonu?

Kategorija stabilizatora kao takva ne postoji. Postoje materijali koji se koriste za kontrolu segregacije ili krvarenja svežeg betona – kontrolori viskoziteta. Za precizniji odgovor možete kontaktirati našu tehničku podršku.

Planiram da otvorim auto perionicu u polunatkrivenom prostoru, par sekcija će biti prilagođeno i pranju kamiona. Koju podlogu mi preporučujete s obzirom na klimatske promene u toku godine, prisustvo vode i vlage kao i većeg opterećenja?

Auto perionice su prostori gde je prisutna velika količina vode i vlage u različitim klimatskim uslovima, tako da podni sistem mora da zadovolji sledeće zahteve:

 • Da bude postojan na termičke šokove prilikom toplog pranja vozila,
 • Na smrzavanja vode u zimskom periodu,
 • Hemijski postojan na deterdžente i motorna ulja i druge hemikalije koje se koriste,
 • UV stabilan,
 • Otporan na udarna opterećenja i opterećenja od prolaska vozila,
 • Mora da bude bezbedan i protivklizan,
 • Podni sistem koji u potpunosti može da odgovori na sve navedene zahteve je Ucrete CS.
Foto: Master Builders Solutions d.o.o.

Podni sistem Ucrete, kompanije Master Builders Solutions, je pre više od 50 godina postavio standarde za visokootporne, bezbedne i veoma dugotrajne podne sisteme za najteže uslove eksploatacije.

Ucrete CS podni sistem nudi izuzetne mehaničke i hemijske otpornosti, kao i temperaturne otpornosti u ekstremnim uslovima – u zavisnosti od debljine poda, otporan je na temperaturne šokove od -40 °C do +150 °C u mokrim uslovima korišćenja.

Ucrete CS je UV stabilan pod, sa širokim izborom boja i za estetski zahtevne objekte. Potpuno je vodoneupojan (upijanje vode 0%) i zadovoljava sve zahteve po pitanju bezbednosti na radu. U zavisnosti od zahteva, može biti protivkliznosti R11, R12 ili R13.

Za ugradnju Ucrete podnih sistema, podloga mora da ima odgovarajuću zateznu čvrstoću. Minimalna pull-off čvrstoća 1.5 MPa (EN1542); beton marke C25/30 ili bolji.

UCRETE – vrhunski podni sistem
foto: Master Builders Solutions / Referenca – Fabrika A&P doo Pepsi Punionica, Dobanovci

Imam skladište sa robom i zadnjih 5 godina konstantno krpim podlogu, što zbog vlage, što zbog fizičkih oštećenja nastalih usled vožnje viljuškara i teretnih vozila. Da li se na tržištu pojavilo neko rešenje u zadnjih par godina koje mi preporučujete da primenim kako bih bio miran narednih 5-10 godina?

Podovi koji su u upotrebi se u određenim uslovima mogu kvalitetno sanirati. Mogućnost i način sanacije zavisi od stanja i kvaliteta podloge i načina/uslova eksploatacije. Kako bi dali konkretne predloge, molimo Vas da se obratite našoj službi tehničke podrške.

Vlasnik sam zubarske ordinacije i planiram renoviranje. Koju vrstu poda mi preporučujete da je laka za održavanje i otporna na jača sredstva i učestalo održavanje, a da estetski može da se prilagodi i da boravak u prostoriji bude prijatan?

Obzirom da stomatološka ordinacija spada u kategoriju zdravstvenih objekata potrebno je da zadovolji sve zahteve po pitanju higijene, funkcionalnosti i održavanja. Kao idealno rešenje za Vašu stomatološku ordinaciju je poliuretanski podni sistem MasterTop 1325.

MasterTop 1325 je komforni, elastični, monolitni poliuretanski podni sistem bez fuga i spojeva. Poseduje odlične mehaničke osobine i otpornosti na habanje.

Glavne karakteristike i prednosti podnog sistema MasterTop 1325:

 • Elastični pod sa apsorpcijom zvuka proizvodi ergonomski topli osećaj
 • Umanjenje udarne buke do 4 dB
 • Bez spojnica, čak i oko stubova kao i na velikim površinama za maksimalni estetski kvalitet
 • Trajno elastična podloga, otporna na habanje pruža dugotrajno rešenje
 • UV stabilan i antibakterijski pod
 • Pogodan i za toalete i prostore za tuširanje
 • Dostupna monolitna zalučenja bez prekida i varova
 • Lako održavanje
 • Životni ciklus od 40 godina.

Za ugradnju MasterTop 1325 podnog sistema, podloga mora da ima odgovarajuću zateznu čvrstoću. Minimalna pull-off čvrstoća 1.5 MPa (EN1542); beton marke C25/30 ili bolji. Takođe, podloga mora biti hidroizolovana, i maksimalna vlaga od 4%.

Radim na proizvodnoj liniji i imam problem sa proklizavanjem poda u određenim delovima. Da li postoji neko rešenje koje će mi obezbediti nesmetano kretanje radnika i pomoćnih mašina?

Pretpostavka je da prisustvo tečnosti (voda ili sl.) u Vašem proizvodnom pogonu pravi problem radnicima tokom proizvodnog procesa. Obzirom da nije naveden koji je tip proizvodnje, prehrambeni, hemijski ili industrijski, odnosno da li je prisustvo tečnosti (vode) konstantno ili povremeno (unošenje iz spoljašnje sredine ili sl.), ne može se tačno precizirati koji podni sistem bi Vam odgovarao, epoksidni, poliuretanski ili Ucrete.

Definitivno, prilikom odabira odgovarajućeg podnog sistema, jasno je da on mora biti protivklizni. U varijanti ako je u pitanju prehrambena proizvodnja odabir bi bio na nekom od Ucrete podnih sistema, a ako je u pitanja klasična industrijska proizvodnja (bez konstantnog prisustva vode), odabir bi bio na nekom od protivkliznih epoksidnih podnih sistema MasterTop 1273R ili MasterTop 1273E.

Za ugradnju MasterTop i Ucrete podnog sistema, podloga mora da ima odgovarajuću zateznu čvrstoću. Minimalna pull-off čvrstoća 1.5 MPa (EN1542); beton marke C25/30 ili bolji.

Foto: Master Builders Solutions d.o.o.

Planiram izgradnju vrtića i želela bih neko rešenje za pod dopadljivog dizajna i boja, da ima odličnu protivkliznu zaštitu, potpuno bezbedno po zdravlje dece i ako je moguće dobru akustiku s obzirom na velik broj malih koraka. Šta mi preporučujete?

Vrtići su prostori namenjeni za boravak dece i iz toga razloga moraju da zadovolje najstrože zahteve po pitanju funkcionalnosti, higijene i estetike. Kao idealno rešenje za vrtiće je poliuretanski podni sistem MasterTop 1327.

MasterTop 1327 je elastični, dekorativni, monolitni poliuretanski podni sistem bez fuga i spojeva. Ima sposobnost umanjenja udarne buke od 16 dB ili 20 dB. U kategoriji je mekanih podnih sistema, komfornih i pogodnih za praktično sve prostorije u vrtiću. Pod poseduje visok estetski kvalitet i može se dizajnirati tako da u svakom prostoru bude u potpunosti unikatan.

Karakteristike i prednosti podnog sistema MasterTop 1327:

 • Elastični, mekani podni sistem sa apsorpcijom zvuka (16 dB ili 20 dB) proizvodi ergonomski topli osećaj
 • Potpuno monolitan pod bez spojnica
 • Antibakterijski podni sistem
 • UV otporan podni sistem
 • Dostupna monolitna zalučenja bez prekida i varova
 • Lako održavanje
 • Životni ciklus od 40 godina
 • Jedinstveni dizajn.

Za ugradnju MasterTop 1327 podnog sistema, podloga mora da ima odgovarajuću zateznu čvrstoću. Minimalna pull-off čvrstoća 1.5 MPa (EN1542); beton marke C25/30 ili bolji. Takođe, podloga mora biti hidroizolovana, a maksimalna vlaga od 4%.

Podni sistem MasterTop 1327
Podni sistem MasterTop 1327 / foto: Master Builders Solutions d.o.o.

Pored estetskog izgleda, podni sistemi u prehrambenoj industriji moraju da zadovolje niz drugih zahteva?

Podni sistemi u prehrambenoj industriji moraju da zadovolje veoma stroge zahteve po pitanju higijene i izdržljivosti, kao i da obezbede bezbedne uslove za rad. Moraju da imaju visoku mehaničku otpornost i otpornost na udar zbog teške opreme koja se postavlja na pod, transporta teškim viljuškarima, paletnim viljuškarima i kolicima, kao i visoku hemijsku otpornost na prosute agresivne hemikalije, sredstva za pranje i dezinfekciju i organske kiseline prisutne u procesu proizvodnje. Podni sistemi u prehrambenoj industriji su često izloženi ekstremnim temperaturnim amplitudama, a ipak moraju da zadrže svoju strukturalnu celovitost, lakoću održavanja i otpornost na klizanje tokom godina korišćenja.

Izuzetno bitni faktori prilikom sanacija – ugradnje poda u objektima koji se koriste je vreme zastoja i količina isparljivih materija prilikom ugradnje poda. Najbolji primer je Ucrete podni sistem koji se odlikuje velikom brzinom vezivanja i može da primi sva opterećenja svega 12h nakon ugradnje.

U pogledu isparljivosti, pod ne sme da ima organska isparenja (VOC) koja mogu negativno da utiču na ljude, proizvodni proces i krajnji proizvod. Ucrete podni sistem nema isparljivih materija, tako da se može ugraditi i bez zaustavljanja procesa proizvodnje.

Najbitniji parametri koje pod mora da zadovolji:

 • Otpornost na mehanička oštećenja (udarce i grebanje)
 • Otpornost na teško opterećenje (saobraćaj)
 • Visoka hemijska otpornost: izdržava skoro sve kiseline, soli, alkalne i organske rastvarače
 • Otpornost na temperaturne šokove od -40 °C pa do +150 °C
 • Vodoneupojnost (stepen upijanja tečnosti 0%)
 • Posedovanje HACCP, HALAL, FDA sertifikata
 • Mogućnost čišćenja svim postojećim industrijskim deterdžentima
 • Mogućnost čišćenja vodenom parom
 • Bez mogućnosti razvijanja bakterija
 • Bez mogućnosti kontaminacije vazduha i okruženja
 • Brzina ugradnje i vezivanja podnog sistema
 • Protivklizan i u mokrim uslovima (klasa R10, R11, R12, R13).

Za koji vremenski rok se može postaviti poliuretanski pod u idealnim uslovima na površini od 500 m2 i nakon kojeg vremena se može koristiti?

Vremenski rok za postavljanje poliuretanskog podnog sistema zavisi od nekoliko faktora:

 • kvaliteta postojeće betonske podloge na koju se ugrađuje podni sistem
 • broja radnika koji će raditi na podnom sistemu
 • da li je izabrani prostor za ugradnju podnog sistema hala (teško opterećenje) ili poslovne kancelarije (lako opterećenje)
 • da li će biti ugrađivan epoksidni holker ili gotova PVC lajsna.

U varijanti ako je betonska podloga normalna, bez oštećenja, ako poliuretanski podni sistem koji se sastoji od prajmera, gleta, nosećeg sloja poliuretanske smole, završnog poliuretanskog premaza, ugrađuje 4-5 iskusnih radnika, i ako se podni sistem ugrađuje u hali bez pregrada sa predviđenim zalučenim epoksidnim holkerom dimenzija 5×5 cm, biće potrebno oko 6-7 dana. Pod se može pustiti u funkciju za pešački saobraćaj nakon 48h od ugradnje, a za potpuni težak saobraćaj 7 dana nakon ugradnje.

U drugoj varijanti kada je u pitanju kancelarijski prostor i ako imamo identične parametre (kvalitet betonske podloge, broj radnika, epoksidni holker), vremenski rok za izradu poliuretanskog podnog sistema se produžava na nekih 10-ak dana. Uzrok produžetka vremenskog roka su veći broj prostorija (kancelarija), samim tim i veća metraža epoksidnih holkera, kao i više detalja na koje treba obratiti pažnju tokom ugradnje podnog sistema.

MasterSeal Traffic 2255 - protivkliznost R11
MasterSeal Traffic 2255 – protivkliznost R11

Da li je debljina epoksida ili poliuretana presudna za njegovu dugotrajnost?

Debljina podnog sistema je jedan od najbitnijih parametara za dugotrajnost i estetski kvalitet poda, te je stoga veoma važno da pod bude propisane debljine u zavisnosti od namene. Pored debljine samog poda, za dugotrajnost epoksidnog ili poliuretanskog podnog sistema bitan je kvalitet betonske podloge, kvalitet ugradnje, kao i pravilan odabir odgovarajućeg podnog sistema.

Kako prepoznati kvalitetan epoksid ili poliuretan na tržištu?

Pre svega, o kvalitetnom epoksidu ili poliuretanu možemo pričati pod uslovom da su ugrađeni u odgovarajućem podnom sistemu u skladu sa namenom objekta. To znači, da izabrani podni sistem opstaje u predviđenom okruženju i u eksploataciji dugi niz godina bez vidljivih promena i oštećenja.

Šta je to što proizvode vaše kompanije izdvaja od drugih?

Visok kvalitet gotovog proizvoda, kao i konstantna tehnička podrška u svim fazama projekta, od planiranja pa do konačne ugradnje, je glavna karakteristika naše kompanije po kojoj se razlikujemo od konkurentskih firmi.

Svi naši podovi predstavljaju sistemska podna rešenja koja su sertifikovana za specifičnu namenu i korišćenje dugi niz godina.

U kom smeru će, po vama, ići proizvodnja, ugradnja i primena industrijskih podova u narednih 10 godina?

Materijali koji se koriste za izradu industrijskih podova u građevinarstvu se svakodnevno usavršavaju. Posedujemo sopstveni razvojni centar u kome se trudimo da svake godine plasiramo na tržište materijale sa boljim karakteristikama.

Proizvodnja materijala za industrijske podove će ići u pravcu objedinjavanja funkcionalnosti, estetike i trajnosti, kao i u pravcu što jednostavnije ugradnje i primene. Možda i najbitniji faktor na kome se insistira je umanjenje karbonskog otiska i zaštita životne sredine.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions d.o.o.
Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd
ninoslav.pavlovic@mbcc-group.com
T +381 63 313 179
dejan.spasovski@mbcc-group.com
T. +381 63 244 075