Vrhunski podni sistemi za javne garaže

Podni sistemi u javnim garažama, kao što su tržni centri, poslovni i stambeni kompleksi, pored lepog estetskog izgleda, moraju da zadovolje niz drugih zahteva, kao što su dugotrajnost, lako održavanje protivklizne i bezbedne površine, hemijska otpornost, otpornost na temperaturne promene i sl.

Poseban značaj se daje elastičnosti podnog sistema, odnosno mogućnosti da premosti određene pukotine u betonskoj podlozi. Ova osobina je naročito značajna za spratne parkinge, gde usled „rada“ konstrukcije dolazi do nastanka pukotina u betonu. Osobina elastičnih podnih sistema je da premoste te pukotine i da pod ostane monolitan i vodonepropustan. U suprotnom, ukoliko se pukotine prenesu i na sam podni sistem, doći će do prolaska vode u niže etaže garaža i mogućeg oštećenja vozila (u vidu nastanka belih fleka koje se jako teško uklanjaju).

Podni sistem MasterSeal Traffic 2255, klasa OS13, debljine 3 mm
Podni sistem MasterSeal Traffic 2255, klasa OS13, debljine 3 mm

U ponudi kompanije Master Builders Solutions postoji izuzetno širok izbor podnih sistema namenjenih za visokoopterećene javne garaže. Posebno izdvajamo sledeće podne sisteme:

• MasterSeal Traffic 2255,
elastični podni sistem klase OS13 u skladu sa DIN V18026. Pod je elastičan, premošćava pukotine u betonu i namenjen je za spratne etaže. Debljina poda je 3 mm.

• MasterSeal Traffic 2271,
kruti podni sistem klase OS8 u skladu sa DIN V18026. Pod je namenjen za prizemne etaže garaža, odnosno etaže preko temeljne ploče. Debljina poda je 1,5-2 mm.

• MasterSeal Traffic 2205,
elastični podni sistem klase OS10 u skladu sa DIN V18026. Glavni noseći sloj u sistemu je prskana poliurea koja daje izuzetnu elastičnost i mehaničku otpornost podu, a završni sloj je UV stabilni poliuretanski ili polyaspartic premaz. Podni sistem zadovoljava najstrože zahteve za premošćavanje statičkih i dinamičkih pukotina, kako na visokim tako i na niskim temperaturama. Debljina poda je 4 mm.

• MasterSeal Traffic 2262,
elastični podni sistem namenjen za zaštitu rampi i spiralnih rampi u garažama. Zahvaljujući dvostrukom nosećem poliuretanskom sloju, pored elastičnosti, pruža i izuzetnu otpornost na sve mehaničke uticaje koji su posebno izraženi na rampama i spiralnim rampama. Debljina poda je 4 mm.

MasterSeal Traffic 2255 - protivkliznost R11
MasterSeal Traffic 2255 – protivkliznost R11

Zajedničko za sve naše podne sisteme je da imaju izuzetnu otpornost na habanje, protivklizni su i bezbedni za saobraćaj, lako se održavaju, veoma su dugotrajni.

Podni sistem MasterSeal Traffic 2255
Podni sistem MasterSeal Traffic 2255

Elastični garažni podni sistemi kompanije Master Builders Solutions ugrađeni su na preko 150.000 m2 garaža u najmodernijim i nejelitnijim poslovnim, stambenim i tržnim centrima u Srbiji. Posebno izdvajamo objekte Skyline, Airport City, Beo Shopping Mall, Central Garden, Blok 32, GTC green heart.

Master Builders Solutions logo

Master Builders Solutions d.o.o.
Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd
T. +381 63 244 075
dejan.spasovski@mail.mbcc-group.com