Poliuretan i epoksid – kada je potrebna JAČINA i SNAGA

Izbor podne obloge prema nameni objekta – poliuretan ili epoksid

U industrijskim objektima, gde se proizvodi, skladišti i pakuje materijal, ekstremniji su zahtevi i uslovi i od presudnog su značaja karakteristike poda. Jer podovi, više od bilo kojih drugih površina, trpe opterećenja, habanja, prljanja, agresivne supstance sredstava za higijenu… Zahvaljujući karakteristikama koje odgovaraju na ove visoke zahteve industrijski podovi su se proširili i van industrije, sve do stambenih ili čak luksuznih objekata.

Svaki objekat je različit. Ne samo u obliku, formi i lokaciji, već i u kombinaciji različitih uslova, elemenata i zahteva. Različite lokacije nose i različite klimatske uslove i vlažnost vazduha. Orijentacija objekta direktno utiče na njegovu izloženost sunčevim zracima, prisustvo ili odsustvo suseda takođe menja atmosferske uticaje, a objekti iste namene mogu imati različite zahteve u zavisnosti od brojnih faktora koji ih čine. Industrijski objekti su sami po sebi posebno zahtevni, a postoje i brojne različite industrije i svaka nosi svoje zahteve.

Industrijski podovi

Mnogobrojni su industrijski podovi i njihov pravilan odabir zavisi od objekta do objekta, odnosno od njihove pojedinačne namene. Često viđamo u industrijskim objektima poliuretanske podove, odnosno samorazlivajuće elastične podove. Oni su posebno pogodni za industrijske objekte jer su otporni na kiseline, alkale, ulja i masti. Samonivelirajući su, što znači da je lako doći do ravnih površina i izuzetno otporni na habanje i visoka opterećenja.

Industrijski podovi - poliuretan i epoksi premazi
Industrijski podovi – poliuretan i epoksi premazi

Što se proizvodnje tiče, posebna pažnja se mora obratiti na higijenu, što je još jedan od razloga zašto se biraju baš industrijski podovi kao najadekvatniji za ovu namenu. Kako su vezani za podlogu, ne pružaju mogućnost zavlačenja insekata i prljavština koje uzrokuju stvaranje bakterija i gljivica. Takođe su paro i vodonepropusni i odlikuju se elastičnošću, pa se lako održavaju.

Industrijska arhitektura može biti naročito interesantna, ne samo u izazovu odgovaranja na brojne zahteve koje namene ovih objekata postavljaju, već i u svom izrazu. Tako, zahvaljujući razvoju tehnologija i ovi industrijski podovi pružaju veliki estetski izbor i ugođaj. Pored odgovaranja na brojne tehničke zahteve, oni mogu biti i dekorativni, odnosno u poslednje vreme ta vizuelna identifikacija odražava individualna htenja, pogotovo u stambenim objektima. Iako su izvanredno pogodni za primene u agresivnim sredinama industrijskih objekata, ništa lošije ne leže ni u mnogim javnim objektima. Često se primenjuju u širokom spektru javnih objekata, kao što su bolnice, škole, vrtići, disko klubovi, restorani, trgovine, skladišta i još mnogo drugi, gde se pored hemijske otpornosti, mehaničke izdržljivosti i jednostavnog održavanja čistoće traži i lep izgled podnih površina. Takođe se veoma često primenjuju kod hladnjača, u industriji hrane, u supermarketima, laboratorijama, bolnicama, odnosno svim objektima koji zahtevaju ispunjenje svih onih uslova koji ovi podovi mogu da pruže.

Metalpoks d.o.o. - Industrijski podovi
Metalpoks d.o.o. – Industrijski podovi

U specifičnim uslovima koje industrijski objekat mora da zadovolji, kada postoji bilo koja kombinacija hemijskih i termičkih uticaja, kao i kod javnih objekata, željeni pod mora po svojim karakteristikama da zadovolji sve te parametre, a poliuretanski podovi upravo imaju odgovarajuće karakteristike za to. U zavisnosti od ekploatacionih uslova na objektu, odnosno od prisutnih hemijskih, mehaničkih i termičkih opterećenja, utvrđuju se specifikacije i projektuje se odgovarajući tip poda.

Poliuretanski podovi

Poliruetanski podovi su manje čvrsti, a više elastični i fleksibilni. Suprotno od epoksidnih podova, poliuretanski su otporniji na kiseline pre nego na baze i imaju kraće vreme ugradnje. Otporni su i na UV zračenje, a naročito su korisni u prostorijama ekstremnijih temperatura jer su znatno otporniji na temperaturne šokove u temperaturnom intervalu od -40 ⁰C do +120⁰C.

Poliuretan se u industrijskim podovima najčešće kombinuje sa peskom i potpuno je bez mirisa. Nakon ugradnje otporan je na hemikalije, kiselinu i masnoću, a posebno je pogodan za prostorije gde je veliki raspon temperature. Preporučuje se za lakše i srednje opterećenje.

Epoksidi su najčešće sjajni, a poliuretani mat
Epoksidi su najčešće sjajni, a poliuretani mat

Još jedna prednost poliuretanske podne obloge je što može biti u boji po želji, a uglavnom se koristi u enterijeru. Zbog svojih karakteristika i lakoće održavanja u stambenim objektima se sve češće primenjuje i to tamo gde je potrebna povećana higijena, kao što su kupatila, hodnici, kuhinje i dr. Preko njih nije moguće stavljati druge podne obloge, tako da se iz estetskih razloga ipak ne upotrebljavaju kao zamena za parket u domovima.

Zakon utvrđuje niz propisa koji naglašavaju važnost podnih površina, posebno u objektima gde prolazi ili se skladišti hrana. Rigorozni propisi obezbeđuju HACCP sertifikat koji ukazuje da je proces proizvodnje i skadištenja hrane u potpunosti u saglasnosti sa bezbednosnim zahtevima. Samonivelirajući poliuretanski podovi svojim karakteristikama i monolitnošću zadovoljavaju te visoko postavljene zahteve, te se često koriste u objektima prehrambene industrije.

Elastičnost poliuretana je jedna od najzaslužnijih za njegove glavne prednosti. Kod betonskih podloga usled kontrakcija zapremine betona, statičkih uzroka, sleganja fundamenata, temperaturnih dilatiranja i tako dalje, skoro uvek dolazi do dilatiranja. Zahvaljujući svojojoj elastičnosti, poliuretanski pod prati dilatiranje betonske podloge. Zavisno od temperature, sloj poliuretana može da i kod pukotina dilatacija reda veličine do 1mm, bez vidljivih oštećenja ili pucanja, izdrži do 400% linearnog izduženja. Tako da čak i usled eksploatacije ili nepravilnog održavanja dođe do površinskog oštećivanja i degradacije površine, poliuretanski pod se može brzo, lako i bez mnogo materijalnih sredstava vratiti u stanje kao i pre oštećenja i to najčešće tako što se jednostavno nanese novi završni sloj.

Poliruetanski podovi su manje čvrsti, a više elastični i fleksibilni
Foto: Flowcrete

Glavne karakteristike poliuretanskih podova koje ih čine zahvalnim za primenu u industrijskim objektima su monolitnost, elastičnost, otpornost na hemikalije, kao i manja klizavost od keramičkih pločica i, naravno, lako čišćenje i jednostavno održavanje. Karakteristike ovih podova čine ih idealnim za prostore farmaceutske industrije, zdravstvene ustanove, proizvodne prostore prehrambene industrije, sportske terene, proizvodne i magacinske prostorije sa lakim transportom, kao i za različite alternative za degradirane betonske, teraco ili keramičke površine.

Dodatni plus ovih završnih podnih obloga je i to što se mogu postavljati i preko raznih starih podloga. Naravno, uz odgovarajuću prethodnu pripremu. Ukoliko je prethodna podloga takva da je oštećena ili postoji povišeno prisustvo vlage, kao što su podloge od betona koje su degradirane, pod na terenu ili podrumu gde postoji prisustvo vlage, potrebno je prvobitno uraditi hidroizolaciju podloge. Isto tako, ukoliko se radi o staroj zamašćenoj, zaprljanoj betonskoj podlozi, neophodno je masnoće i prljavštine mehanički ukloniti, odstraniti sve grbine i eventualne labavo vezane delove betona, a neravnine u podlozi popuniti odgovarajućim reparaturnim malterima.

Poliuretanski podovi su otporniji na kiseline pre nego na baze
Poliuretanski podovi su otporniji na kiseline pre nego na baze

Kako se postavlja poliuretan

Postupak postavljanja samorazlivajućeg poliuretanskog poda sastoji se od nekoliko faza. Prva je priprema podloge, zatim sledi sačmarenje podloge, krpljenje oštećenja, a onda i brušenje i nivelisanje. Važno je izraditi i pripremiti kvalitetnu podlogu i to je uslov za pravilno apliciranje, kvalitet i trajnost buduće podne obloge. Sledi nanošenje prajmera i kitovanje pukotina i fuga. Zatim se nanose redom prvi i drugi sloj, uz prethodnu doradu neravnina prvoj sloja i ,na kraju, završni. Postupak se izvodi u trajanju od minimum pet dana, nakon čega pod može da se koristi.

Epoksid VS. Poliuretan

Epoksidne podove odlikuje velika čvrstoća na pritisak i otpornost na habanje. Veća im je otpornost na baze, a manja na kiseline. Treba znati da uglavnom pri izlaganju UV zračenju menjaju boju, ali je raspon temperatura koje trpe od -40 ⁰C do +80⁰ C.

Epoksidi su najčešće sjajni, a poliuretani mat. Epoksidi imaju manju površinsku čvrstoću, tj. brže se habaju dok su poliuretani fleksibilniji. Prema zahtevima korisnika vrši se prilagođavanje poliuretanske mase uslovima ugradnje u pogledu boje, debljine sloja, klizavosti, UV zaštite. Obe vrste poda se mogu praviti maltene u boji po izboru ali je tečko naći u više boja na lageru trgovaca jer se u industriji koriste uglavnom sivi podovi, što znači da bi morali specijalno da se poruče. Tome se često pribegava u manjim površinama jer je naročito pogodna u obeležavanju površina u zavisnosti od namene, obeležavanju puteva kretanja i sl.