REČ STRUČNJAKA: Kada birate epoksid, kada poliuretan? Na ova i još neka pitanja o industrijskim podovima odgovara stručnjak iz kompanije „Baumit“

Kada su u pitanju industrijski podovi, različite industrije imaju različite potrebe. Pivare, farmaceutske laboratorije, komercijalne kuhinje, parking garaže, itd. imaju potrebu za industrijskim podovima koji izdržavaju svaku vrstu stresa. Kako vam je naš portal mesto za informisanje za sve vrste podnih obloga, često nam se javljate sa raznim pitanjima i očekujete da razrešimo neke nedoumice oko postavljanja, održavanja, odabira industrijskih podova. Na neka od vaših pitanja, odgovara Boris Antonijević, stručnjak iz kompanije Baumit.

Foto: Baumit Serbia d.o.o.

1. Koja je razlika između epoksidnog poda i poliuretana?

U osnovi epoksidni i poliuretanski podovi predstavljaju veoma kvalitetno rešenje pri izradi industrijskih podova u prostorijama različitih namena, kao što su proizvodne hale, magacini, klanice, skloništa, benzinske pumpe, livnice, objektima prehrambene industrije, štamparije, stepeništa, garaže, gde se visoka mehanička otpornost na udarce i abraziju, protivkliznost, protivprašnost, provodljivost, hemijska otpornost i higijenska sigurnost. U poslednje vreme je primetna sve veća upotreba ovih podova i u stambenim i komercijalnim prostorijama, kao što su dnevne sobe, kancelarije i prodajne radnje. I epoksidni i poliuretanski podovi su dvokompenenti materijali, koji se sastoje od smole i učvrščćivača, hemijskom reakcijom ove dve komponente, tj. polimerizacijom, se formira kompaktni, čvrsti i tvrd sloj, koji služi prvenstveno kao zaštita cementnih podloga. Ove dve vrste podova su dosta slični, ali između njih postoje i određene razlike.

Epoksidni podovi imaju veće čvrstoće na pritisak od poliuretanskih podova, kao i veću otpornost na habanje. Hemijski su otporniji više na baze, a manje na kiseline i nemaju dobru otpornost na UV zračenje.

Poliuretanski podovi su manje čvrsti od epoksidnih podova, ali su elastičniji i imaju veću fleksibilnost i UV su otporni. Uz konsultaciju sa Baumit i Kema stručnim osobljem možete izabrati pravu vrstu poda za Vaš objekat u zavisnosti od namene vrste samog objekta.

2. Da li je istina da je nemoguće popraviti kada neko loše postavi industrijski pod i da li bi bilo jeftinije da ga ponovo postavljam umesto bilo kakve popravke?

Generalno uvek se mora iskalkulisati šta je ekonomski isplativije, uklanjanje starog loše izvedenog poda i postavljanje novog ili sanacija starog poda, naravno ukoliko je moguća. U principu neka manja oštećenja je uvek moguće sanirati, primenom materijala na epoksidnoj ili poliuretanskoj bazi. Treba imati na umu da svaka sanacija industrijskog poda, smanjuje vizuelnu lepotu samog poda.

Jedna od najčešćih nedostataka na industrijskom podu su nastanak pukotina. Postoje dva razloga za nastanak pukotina. Prve nastaju zbog plastičnosti skupljanja i plastičnosti tečnog betona u fazi vezivanja, druge nastaju na čvrstom betonu zbog skupljanja, oscilacija temperature, spoljnih uticaja, loše ugradnje, preopterećenja, neobrađenih detalja, i ove pukotine se na kraju pokažu i na finalnoj površini.

Ukoliko su se pojavile pukotine, najbolje je da produbimo pukotine pomoću brusilice, u dubinu minimalno do 1/3 preseka, i poprečno zasečemo dodatno svakih 10-15 cm, ca 3-5 cm (kod AB ploča min. 10-15 cm) na svaku stranu od linije pukotina. Iz produbljenih delova uklonimo prašinu, površinu usisamo. U poprečno izrezane linije stavimo metalne štapove odnosno metalna vlakna, koje zalijemo sa epoksidnom smolom KEMAPOX FILL 1000. Na još sveže stanje, kada je pukotina do vrha napunjena, posipamo suvi kvarcni pesak B80S (0,1-0,8 mm) ili EPOXY SAND ES (0,3-0,8 mm).

Foto: Baumit Serbia d.o.o.

3. Od čega sve zavisi dugotrajnost industrijskog poda?

Industrijski podovi svakodnevno su izloženi brojnim opterećenjima, i tako su jedan od najviše opterećenih elementa svake gradnje. Frekvencija korišćenja takvih površina je visoka sa malim ili nikakvim održavanjem. Standardna oštećenja nastaju kod transportnih puteva, diletacijskih/ fleksibilnih spojeva, kod kojih se zbog rada betona fuge vremenom „otvore“ ili puknu. Dugotrajnost industrijskog poda, naravno zavisi i od primenjeg epoksidnog ili poliuretanskog poda, koji može biti izveden kao premaz i kao ‚‚samoliv‚‚. Premazi se rade u tankom sloju, dok se ‚‚samolivi‚‚ rade u debljim slojevima preko 3mm. Generalno što je debljina industrijskog poda veća to je pod i kvalitetniji i dugotrajniji.

4. Koju funkciju ima kvarcni pesak u industrijskom epoksidnom podu, a šta ima presudnu ulogu na izgled poda?

Kvarcni pesak je materijal koji ima izuzetno dobre mehaničke karakteristike, veliku otpornost na habanje i hemijsku otpornost, a veoma nisku cenu. Iz ovih razloga kvarc se vrlo često koristi u epoksidnim podovima, kako bi povećao mehaničku otpornost i ujedno smanjio cenu celokupnog poda. Druga funkcija kvarca u industrijskom podu može biti i da napravi hrapavu i protivkliznu površinu gde je to potrebno.

5. Koje su prednosti epoksidnog ili poliuretanskog poda u industriji?

Glavne prednosti epoksidnog ili poliuretanskog poda u industriji su:

  • malo skupljanje tokom sušenja, i nemogućnost nastanka pukotina
  • izuzetna adhezija na većini površina
  • visoka mehanička čvrstoća, velika tvrdoća, visoka otpornost na habanje (sa punjenjem)
  • veliki raspon dobrih električnih svojstva
  • dobra hemijska otpornost, niska zapaljivost, temperaturno stabilan materijal
  • dobra dimenzionalna stabilnost
  • odličan vizuelni izgled
  • lako održavanje

6. Ako bih hteo da uštedim jer imam dve velike hale da postavim pod, na čemu mogu da prištedim, a na čemu nikako ne bih trebao da žalim novac?

Izbor vrste industrijskog poda uvek zavisi od namene objekta, i od toga čemu će taj pod biti izložen u toku eksploatacije. Već smo pričali o epoksidnim i industrijskim podovima, ali pored ovih podova postoji i varijanta izrade industrijskog poda upotrebom posipa koji se bacaju i zaglađuju preko svežeg betona. Na ovaj način možete dobiti veoma dobar industrijski pod sa veoma malim ulaganjem.

Za ovu namenu Kema u svom asortimanu ima nekoliko različitih posipa sa različitim puniocima u tim posipima, kao što su Tal M kvarc, Tal M Korund, Tal M Synt itd. Ovi posipi daju betonu izuzetno dobre mehaničke karakteristike i hemijsku otpornost, i veoma su laki za izvođenje i održavanje.

Foto: Baumit Serbia d.o.o.

7. Pročitao sam da su u mnogim zemljama industrijski podovi podložni strogim zakonskim odredbama i zahtevima. Da li ta pravila važe i za Srbiju?

U Srbiji još uvek nisu precizirane i donete sve potrebne regulative koje se tiču građevinskih materijala, pa tako i industrijskih podova, ali ono što je pozitivno je to da ima naznaka da će i kod nas vrlo brzo biti doneta Uredba o građevinskim materijalima, koja će biti ista kao i ona u Evropskoj Uniji, gde će sve biti bolje i preciznije regulisano. Ono što je za nas kao kompaniju bitno je da smo mi kao proizvođač sa našim markama, Baumit i Kema, deo velikog evropskog proizvođača, tako da svi naši materijali se već proizvode po svim evropskim standardima i normama.

8. Koji je najčudniji zahtev koji ste imali od klijenata?

Verovali ili ne, postoji dosta „čudnih“ zahteva koji stižu svakodnevno, ali većina „čudnih“ zahteva potiče ustvari od nepoznavanja građevinskih materijala i samog građevinarstva.

Foto: Baumit Serbia d.o.o.

9. Koliko se industrijski podovi razlikuju od onih pre deset godina i u kom smislu su napredovali?

Industrijski podovi, kao i svi ostali materijali koji se upotrebljavaju u građevinarstvu se svakodnevno usavršavaju. Mi kao proizvođači imamo i sopstveni razvojni centar u kome se trudimo da svake godine izbacimo neki novi materijal sa boljim karakteristikama.

Ono što je sigurno je to, da današnji industrijski podovi su daleko kvalitetniji sa mnogo boljim krakteristikama od nekadašnjig podova. Ali današnji industrijski podovi nisu napravljeni samo da budu samo funkcionalni, već i da budu vizualno veoma lepi, tako da pored dobrog, trajnog kvalitetnog poda, dobijete i nešto veoma lepo u svom objektu, kojegod namene on bio.

10. Koji sistem industrijskog poda preporučujete za prehrambenu industriju?

Za prehrambenu undustriju preporučujemo pre svega epoksidne podove, zbog veoma dobrih mehaničkih karakteristika, odlične hemijske otpornosti koja se zahteva u ovoj industriji i veoma lakog održavanje koje je takođe zahtev koji se mora ispuniti u prehrambenoj industriji.

www.baumit.com  

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.kema-on.net
www.baumit.rs