Podovi za ekstremne uslove – Podne obloge po haccp standardu

Za razliku od podova široke primene, podovi industrijskih objekata moraju da odgovore na niz izazova koje ekstremni uslovi postavljaju. Od opterećenja koja se mere u tonama, preko niza agresivnih hemikalija, pa sve do ekstremnih temperatura. Svaka prostorija industrije ima svoju namenu a zadatak primenjenih materijala je da na nju u najboljoj mogućoj meri odgovore.

Zahtevi industrijske proizvodnje uslovili su pojavu podnih obloga koje mogu uspešno odgovoriti na zahtevne potrebe proizvodnje. Sama industrija je raznolika i podovi koji se primenjuju razlikuju se u zavisnosti od zahteva. Ipak, u načelu su svi industrijski podovi otporni, teško se habaju i lako se održavaju. Usled toga stekli su veliku popularnost, te se danas šire primenjuju i na tržištu nalaze u širokom spektru boja i formi. Postavljaju se u robne kuće, supermarkete, poslovne objekte, pa i stambene. Svaka prostorija ima svoju namenu i za pravilan odabir podne obloge izuzetno je važno imati na umu na koji način se prostor koristi i u skladu s tim, na koje zahteve podna obloga mora da odgovori. Među najzahtevnijima spadaju hladnjače.

Podovi hladnjača moraju odgovoriti na ekstremno niske temperature koje podrazumeva skladištenje, odgovoriti adekvatno na sadržaj – otpornost na sve kiseline iz voća i povrća, omogućiti adekvatan rad odnosno dozvoliti rad opterećenja viljuškara, i naravno, odgovoriti na higijenske zahteve koje podrazumeva skladištenje namirnica, tj. na higijenske zahteve HACCP standarda. Za ove potrebe najčešće se koriste podovi na bazi epoksida ili poliuretana.

Glavne karakteristike ovih podova su neklizajuća površina, koja obezbeđuje sigurnost i zaštitu radnika, zatim izdržljivost na sve vrste vozila, na koncentrisana i kontinualna statička opterećenja, zatim higijenska sigurnost odnosno otpornost na bakterije i pripadnost HACCP standardu i izdržljivost na velike minuse i visoke temperature, kao i na temperaturne razlike.

Takođe, pogodni su za ugradnju u spoljnim i unutrašnjim prostorima, a dolaze i u velikom izboru boja te je moguće dizajnirati prostor, pa i same podove radi bolje signalizacije ukoliko je potrebna.

Pored samog odabira materijala podne obloge koja će moći da odgovori na izazove prostorija izuzetno niskih temperatura, kod ugradnje podova hladnjača postoji i niz drugih faktora na koje se mora obratiti pažnja. Kada se roba skladišti na temperaturi ispod 0 °C može doći i do pojave zamrzavanja tla ispod komora.

Hladnoća može prodirati kroz betonsku podlogu i sloj termoizolacije, i nakon dužeg vremenskog perioda dolazi do opadanja temperature tla, stvaranja kristala leda i prelaska u ledenu masu. Takva masa se vremenom širi i silom potiska pritiska pod odozdo, te može uzrokovati deformaciju armirano betonske ploče i ozbiljna oštećenja. Zavisno od slučaja, može doći i do deformacije temelja, temeljnih greda te pucanja zidova.

Nakon takvih deformacija koje nisu odmah i brzo uočljive, već su za njihov nastanak potrebne godine gde čitava stvar prođe uglavnom neopaženo, neophodna je sanacija objekta koja je praćena velikom materijalnom štetom, kao i obustava rada dok se šteta ne sanira. Stoga je jako važno pravovremeno investirati u mere prevencije koje podrazumevaju zaštitu od zamrzavanja tla. Jedna od mogućnosti sprečavanja zamrzavanja tla je primena grejnih kablova, bilo sa rednim ili paralelnim otporom. Kablovi sa paralelnim otporom pokazali su se kao pouzdaniji jer je njihova osobina da odaju stalnu količinu toplote usled formiranih grejnih zona sa konstantim otporom koje poseduju.

Montaža električnih kablova vrši se pre izrade bilo kakvih završnih obloga ili izravnjavajućih košuljica. Potrebno je očistiti podlogu, kako bi se uklonili bilo kakvi materijali koji bi mogli izazvati oštećenja na grejnom kablu. U zoni praga se sprečava stvaranje leda tako što se ugrađuju grejni kablovi tokom izrade završne armirane ploče. Praksa je da se grejni kablovi pričvrste na armaturnu mrežu koja se zatim potapa u beton nekoliko centimetara ispod površine. Ugrađuje se temperaturna sonda koja kontroliše temperaturu u betonu u zoni praga. Kada su grejni kablovi montirani meri se električni otpor radi utvrđivanja ispravnosti i povezivanja na elektro instalaciju u razvodnim kutijama. One su najčešće, kod ovakvih objekata, nadgradne.

Instaliranje grejanja u hladnjači izvodi se na isti način kao i podno grejanje prostorija. Zbog mogućih oštećenja i mera prevencije na koje je uvek poželjno misliti, preporučljivo je postaviti dva međusobno nezavisna sistema, jedan do drugog, odnosno osnovni i rezervni sistem, a pogotovo jer pristup grejnim instalacijama za vreme eksploatacije hladnjače nije moguć. Senzor za temperaturu treba instalirati u zaštitne cevi jer to omogućuje njihovu nesmetanu zamenu u slučaju oštećenja.