KEMA – Sanacija i zaštita betonskih površina

Kod betonskih konstrukcija često dolazi do lokalnih oštećenja zbog segregacije kod same ugradnje ili oštećenja pri stavljanju i skidanju oplate, kao i ostalih nepredvidljivih uticaja. Armatura u betonu ne korodira dok je prekrivena dovoljnim slojem visoko alkalnog betona.

U praksi se na armirano betonskim konstrukcijama pojave manje pukotine, kod manjeg broja slučaja zaštitini sloj je nedovoljne debljine. Sve to u kombinaciji sa mehaničkim preopterećenjem, vlagom, smrzavanjem, solima, ugljen dioksidom iz vazduha i ostalim spoljnim uticajima, dovedi do karbonizacije betona, korozije armature, zatim i do slabije stabilnosti konstrukcije.

Sanacija i zaštita betonskih površina
Sanacija i zaštita betonskih površina

Kod takvih slučaja potrebno je površinu pre dalje obrade sanirati i zaštiti. Korišćenje klasičnih pripremljenih maltera na gradilištu problematično je zbog neadekvatne kontrole i neujednačenog kvaliteta sastava, kao i zbog nekontrolisanog skupljanja koja stvaraju pukotine. Zbog tih problema poželjno je korišćenje gotovih industrijsko pripremljenih maltera i specijalnih boja za zaštitu betona.

Sanacija betona

Kema, Betonprodukt RT, 25kg
Betonprodukt RT

Za kvalitetnu reprofilaciju lokalnih oštećenja betona preporučujemo primenu unapred pripremljenih gotovih maltera, koji su slični svojstvima betona kojeg saniramo. Kao vezivni sloj moguće je koristiti i polimernu disperziju KEMACRYL i KEMALATEX razređen vodom u odnosu 1:1. Reprofilaciju oštećenja izvodimo pomoću gotovog pripremljenog mikro armiranog sanacionog maltera BETONPROTEKT RT. Za punjenje lokalnih oštećenja nanosimo ga u jednom sloju debljine 40 mm. Kod većih oštećenja i glatkih podloga, preporučujemo ugradnju proizvoda BETONPROTEKT RT u debljini 5-10mm kao kontaktni sloj. Sledeći dan nanosimo sloj sanacionog maltera BETONPROTEKT RT do konačne debljine sloja od 10-30 mm.

Zaštita betona

Za konačnu zaštitu saniranih površina betona koristimo finu mikroarmiranu sanacionu masu BETONPROTEKT F. Masa zbog specijalnih dodataka i finog sastava (granulacija do 0,3 mm) omogućuje izvanrednu finoću (glatkog) pokrivnog sloja. BETONPROTEKT F nanosimo na mat vlažnu podlogu pomoću metalne gleterice u jednom sloju debljine 2-3 mm.

Zaštitno-dekorativni premaz

Kema, Beton protekt Color Elastik, kg
Elastična boja za beton

Kao zaštitno-dekorativni premaz preko finog maltera BETONPROTEKT F, se koristi elastična boja za beton BETONPROTEKT COLOR ELASTIK ili akrilna BETONPROTEKT COLOR ACRYL, koja se jednostavno ugrađuje, izuzetno je paropropusna, koja dizajnira i štiti površinu betona. Boja ne sadrži rastvarače i poseduje izuzetnu UV-otpornost. Odlikuje se izvrsnim prijanjanjem na podlogu, otpornošću na sve vremenske uslove i efikasno štiti podlogu od prodiranja ugljen-dioksida i smanjuje mogućnost nastanka karbonitizacije. Boja ispunjava zahteve standarda N 1504-2: 2004, 1-1,3 (C), XF3 i odgovarajućih austrijskih smernica OBV „Erhaltung und Instandsetzung von Bautenaus Beton und Stahlbeton“ (Održavanje i obnova betona i armiranog betona).

Sigurna, pouzdana i trajna rešenja uz Kema sisteme za zaštitu betona.

www.kema-on.net
BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.kema-on.net