Izbor podnih obloga u skladu sa LEED i BREEAM sertifikatima

Svakim danom se sve više razvija trend zelene gradnje, koja počiva na poštovanju standarda energetske efikasnosti i održivosti. Projekti koji ispunjavaju čitav niz ovih kriterijuma, koji se odnose i na izbor podova, mogu težiti ka dobijanju LEED i BREEAM sertifikata.

Posedovanje LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikata potvrđuje da su objekti građeni ili uređeni po standardima i regulativama kojima se poštuje koncept održivosti, odnosno po principima zelene gradnje. Stvar su prestiža jer svedoče o posebno uloženom trudu, vremenu, a pre svega znanju i razvijenim tehnologijama koje ovaploćuju ideje i ciljeve. Njihovo posedovanje povećava vrednost nekretnine, koja biva reprezentativno delo moderne gradnje, bazirane na postulatima energetske održivosti, ekološkim i inovativnim rešenjima.

Sertifikati LEED i BREEAM koji se dobijaju za projekte nisu cilj sami po sebi, već su potvrda o primeni čitavog niza standarda koji su danas globalni jer se i primenjuju širom sveta. Teme koje su u vezi sa energetskom održivosti, uopšte što manjem ili bar optimalnom korišćenju energenata, štednji, korišćenjem obnovljivih izvora i recikliranih materijalima, brizi o prirodi i okruženju, zdravijem ambijentu za život i rad, danas su više no ikad u fokusu.

Izbor podnih obloga u skladu sa LEED i BREEAM sertifikatima
foto: freepik.com

Naime, korišćenjem pametnih i praktičnih rešenja, mudrije koristimo resurse i bolje čuvamo ekosistem, pa i sopstveno zdravlje. BREEAM sertifikat govori o uticaju objekta na životnu sredinu, odnosno, osim energetske efikasnosti samog objekta, kazuje koliko objekat učestvuje u emisiji gasova staklene bašte, upravljanju objektom i lokacijom, zagađivanju i upravljanju otpadom, kao i u kojoj su meri zagarantovani zdravlje i blagostanje, te komfor. Ovaj održivi sistem formulisan je 1990. godine u Velikoj Britaniji i prvi je ovoga tipa, dok je LEED, s početkom od 2000, mlađi američki ekvivalent.

LEED predstavlja međunarodni sistem za sertifikaciju energetski efikasnih i ekoloških objekata. Postoji šest kategorija na osnovu kojih objekat može dobiti bodove koji se potom sabiraju, a koji obuhvataju uticaj na ekosistem, uključujući i kontrolu atmosferskih voda i zagađenja, potom efikasnost u potrošnji vode koja je bazirana na racionalnom trošenju, te i zelenilu i navodnjavanju, zatim primenu čistih i efikasnih rešenja prilikom potrošnje energije, potom materijale koji treba da su održivi, reciklirani, potom kvalitet uslova boravka u prostoru – kvalitet osvetljenja, vazduha, zvučne karakteristike, kao i primenu inovativnih tehnologija.

Sertifikacija se može odnositi na nove objekte, ali i postojeće, poslovne prostore, škole, na fasade i sve elemente uređenja enterijera. Odnosno pokriva čitave oblasti, kao što su obrazovni i zdravstveni prostori, korporativni, industrijski, stambeni. Ovi sertifikati podrazumevaju da su pri izgradnji ili uređenju objekata korišćeni ekološki proizvodi, ali i da su ispoštovani svi standardi i prilikom proizvodnje, transporta i uklanjanja otpada. Iako su BREEAM i LEED sertifikati slični, jer su im načelni principi isti, postoje razlike u samom procesu sertifikacije, u pogledu toga ko može da vrši sertifikaciju, u vezi s potrebnom dokumentacijom, gde bi procedura za dobijanje BREEAM sertifikata bila zahtevnija.

Autor teksta: Sanja Dakić Đurić, novinar