Ugradnja i održavanje PVC podnih obloga

Ako želite da PVC podne obloge traju duže i dobro izgledaju, morate voditi računa o kvalitetupodne obloge kao i o kvalitetu ugradnje.

Priprema podloge za ugradnju

Podloga, odnosno, osnova na koju se postavlja podna obloga treba da bude ravna, suva, zdrave strukture, tj. bez klimaviih i rastresitih delova, bez ostataka lepila, lakova, boja, prljavštine, bitumena i dr. Pukotine i rupe se zatvoraju odgovarajućim masama za ispunu, tako da su obrađena mesta nakon punjenja, u ravni sa podlogom. Temperatura podloge ne sme prelaziti temperaturu od 35°C. Minimalna temperatura prostora u kojem se postavlja podna obloga treba da bude 18 °C.

Podloge

Drvene podloge je potrebno pregledati, sanirati ukoliko je potrebno i osušiti.

Betonske podloge je potrebno očistiti metlom i usisati, a ukoliko je potrebno, premazati  prajmerom a potom naneti masu za nivelaciju.

Kod podloga od keramičkih pločica i  kamena potrebno je grubo izravnati podlogu čvrstim materijalima, a zatim primentit proceduru sličnu kao kod betonske podloge. Koristiti prajmere i mase za ravnanje.

 

Postavljanje gumene podne obloge na postojeći PVC i linoleum

Prvo se proveri u kakvom je stanju postojeći pod i kako je on zalepljen za pod. Ako je postojeća PVC podna obloga u dobrom stanju, i dobro zalepljena, onda se može lepiti nova. Ukoliko je PVC podna obloga u lošem stanju ili loše zalepljena, obavezno je uklanjanje starog poda.

Održavanje PVC podnih obloga

PVC podna obloga je veoma pogodna za čišćenje i održavanje. Pvc podna obloga ima zaštitni transparentni sloj koji čuva pod od prljanja i habanja.

Kako bi se uklonila prašina, potrebno je pod usisvata jednom dnevno, i brisati ga vlažnom krpom natopljenom u blagi rastvor deterdženta. Nakon toga, pod se briše vlažnom krpom natopljenom toplom vodom, i ostavi da se suši. U zavisnoosti od frekvencije kojoj je izložen PVC, potrebno je pod periodnično, čistiti, prati i polirati.