Da li znamo šta je to LEED sertifikat?

Pre nekoliko godina počelo je intenzivno da se govori o zelenoj gradnji, zelenim tehnologijama, o reciklaži, o uticaju na životnu sredinu, o prirodnim resursima, o energetskoj efikasnosti, o štednji, o alternativnim izvorima energije. Informacije stižu sa svih strana, organizuju se brojni seminari, predavanja, tribune sa raznim atraktivnim temama, ali mnogo toga nam je još uvek nepoznato. Čovek nanosi veliku štetu prirodi svojom ne brigom i ne domaćinskim ponašanjem prema svom okruženju.

Izgleda da je sazreo trenutak da se to promeni i da počnemo da živimo jedan odgovorniji život prema prirodi i prirodnim resursima. Čovek gradi kuće, živi u kućama, koristi građevinski material za izgradnju kuća. Logično je da bilo da neko počne da razmišlja kako bi čovek gradio kuću, a ujedno očuvao svoje okruženje i  vodio društveno odgovorniji život. Kako bi ta kuća bila zelena i kako bi što manje imala negativnog uticaja na prirodu. Kako to nastaju zelene kuće I kako polako učimo šta su to zelene tehnologije?

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design je nevladin međunarodni sistem za sertifikaciju energetski efikasnih i ekoloških objekata. Ovaj sistem za sertifikaciju je glavni program Saveta zelene gradnje. Savet zelene gradnje ili zelenih zgrada SAD-a (US Green Building Council ili USGBC) je neprofitna organizacija i jedna od vodećih subjekata I osnivača Svetskog saveta zelene gradnje – World GBC. Sedište USGBC se nalazi u Vašingtonu. O LEED-u je počelo da se priča davne 1993., 1994. godine, ali tek od 1998. godine počinje ozbiljno da se primenjuje. Prvobitna verzija LEED sistema za sertifikaciju nosila je oznaku LEED 1.0. I bila je neka vrsta probne verzije s obzirom da je dobila brojne izmene I dopune. U toku 2000. Godine pojavljuje se verzija LEED 2.0. LEED sertifikacija je ubrzo zaživela u Americi tako da tamo imamo oko 18.000 objekata koji su u skladu sa LEED-om. LEED sistem za sertifikaciju se danas primenjuje u više od 100 zemalja sveta.

LEED standard je jasno definisan i zahvaljujući izmenama i dopunama  transparentan. Više od 10.000 organizacija iz sastava USGBC-a učestvuje u konstantnom usavršavanju. Svaki tehnički kriterijum, predložen od strane LEED komiteta dostupan je javnosti i čeka odobrenje od članica USGBC-a.  Stručnjaci koji završe obuku i koji se edukuju za AP (Accredited Professional) imaju akreditacije da izdaju LEED sertifikate.

S obzirom da SAD prednjači u primeni LEED standard projektni biroi širom SAD-a imaju zaposlene kojima je u opisu radnog mesta priprema objekata za dobijanje ovog sertifikata. Pravo da iza imena stoji AP dobija se od strane USGBC-a.

Tokom godina su se pojavljivale različite verzije LEED standarda, ali je princip sertifikacij isti: svaka od šest većih kategorija nosi zbir bodova pojedinačnih ocena koje se uglavnom kreću od 1–2. Na primer, ukoliko objekat ima 20% manju potrošnju vode od one predviđene osnovnim standardom, dobiće jedan poen, a ukoliko redukcija potrošnje vode dostigne 30%, dobija se dodatni LEED poen.

LEED sistem sertifikacije se može primeniti za izgrađenu, već postojeću zgradu, objekat, novoprojektovanu zgradu, zgradu koja će biti izgrađena, konstrukciju zgrade, sistem fasade, škole, kao i za poslovni enterijer. Procena objekta može se zatražiti već u projektnoj fazi ili fazi izgradnje, što se preporučuje kako bi projekat mogao biti korigovan da postigne još bolje rezultate prilikom konačne procene. Materijal za procenu podnosi se putem interneta, nezavisno od lokacije, npr. LEED sertifikat može biti zatražen za objekat koji je izgrađen, ili je u planu da se izgradi.

LEED je podeljen u šest sistema ocenjivanja:

• LEED za nove konstrukcije (LEED-NC)
• LEED za poslovne enterijere (LEED-CI)
• LEED za jezgro i omotač objekta (LEED-CS)
• LEED za postojeći objekat (LEED-EB)
• LEED za kuće (LEED-H)
• LEED za lokalni doprinos (LEED-ND)

Kako ide  LEED ocenjivanje?

Prilikom sertifikacije ocenjuje se šest ključnih kategorija:
1. Održivo gradilište
Izbor lokacije i odnos prema lokaciji za vreme realizacije projekta. Sistem ocenjivanja je takav da objekat treba da ima što manje uticaja na ekosisteme i vodene tokove, podstiče uređenje zelenih površina prema lokalnim uslovima, kontrolu atmosferskih voda, smanjenje erozije, zagađenja svetlom, i zagađenja nastalog tokom izgradnje.
2. Efikasnost u potrošnji vode
Ovde se stavlja akcenat na racionalnijem iskorišćavanju vode u zgradi i oko nje, korišćenjem uređaja koji štede više vode u odnosu na druge, pažljiv izbor tipa zelenila i njegovog navodnjavanja.
3. Energija i zagađenje vazduha
Ova kategorija podstiče širok spektar strategija za uštedu energije: proizvodnju energije na samoj parceli, odgovorno projektovanje, primenu efikasnih rešenja, upotrebu čistih energija…
4. Materijali i sirovine
Materijali i njihova proizvodnja su veoma bitni za izgradnju jednog objekta. Poeni se ovde mogu dobiti za održive materijale I njihov transport od fabrike do mesta ugradnje, smanjenje otpada, ponovnu upotrebu i reciklažu proizvoda.

5. Kvalitet uslova boravka
Poeni se dodeljuju za kvalitetne uslove boravka i rada u objektu zahvaljujući poboljšanju kvaliteta unutrašnjeg vazduha, obezbeđivanju prirodnog osvetljenja i poboljšanju zvučnih karakteristika objekta.
6. Inovativni projekat
Poeni se dodeljuju za projekte koji uključuju nove i inovativne tehnologije i strategije koje će poboljšati karakteristike objekta u tolikoj meri da prevaziđu sve ono što se zahteva i boduje u drugim kategorijama LEED sertifikacije.

 

LEED sertifikacija omogućava da se sakupi određeni broj poena u zavisnosti od poštovanja pravila i primene određenih tehnika. Na primer, energetski efikasni prozori, zeleni krovovi, boje sa malo VOC komponenti, i aparati sa Energy Star oznakom. Što se više sistema i tehnologije iskoristi, više se poena dobija. Udruženi timovi, proizvođači materijala, projektantni, stručnjaci razmenom informacija i bliskom saradnjom mogu sakupiti maksimalan broj poena jer poznavanje pravila, materijala, inovacija im to omogućava.

LEED sertifikacija nas usmerava u pravilno projektovanje, brigu o životnoj sredini, štednji energije.

 

Prema broju bodova objekti se mogu kvalifikovati za jedan od četiri nivoa sertifikacije:

• LEED CERTIFIED –  osnovni 45 – 49 poena
• LEED SILVER – srebrni 50 – 59 poena
• LEED GOLD – zlatni 60 – 79 poena
• LEED PLATINUM – platinasti 80 i više poena

Autor teksta: Melanija Pavlović d.i.a.