Da li ste čuli za tepih od betona?

Betonski tepih je zapravo impregnirana betonska tkanina koja se hidratiše kada se pospe vodom čime nastaje čvrsti betonski sloj.

Betonsko platno

Betonsko platno se može definisati kao armirano-betonski zid koji kod skeletnih konstrukcija služi za ukrućenje. Isporučuje se urolano poput tepiha, odmotava se na licu mesta, zaliva vodom i tako dobija beton.

Betonsko platno se sastoji iz tri sloja: specijane betonske mešavine armirane vlaknastom mrežom, fibroznog materijala na vrhu, i PVC sloja na dnu koji osigurava vodonepropustnost. Platno se hidratiše polivanjem vode ili uranjanjem u vodu. Kada betonsko platno dođe u kontakt s vodom, vlaknasta mreža armira beton i sprečava stvaranje pukotima obezbeđujući potrebnu plastičnost betona. Betonsko platno se izrađuje u tri debljine: 5, 8 i 13 mm, koristi se u građevinskim poduhvatima kao što je pravljenje kanala, izgradnja bazena zaštita kosina, i dr.

Daleko je brže, lakše i jeftinije za postavku u odnosu na klasična betonska rešenja, Takođe, Betonsko platno je otporno i na vodu i na požare. Nije potrebna mešalica na gradilištu, već se samo odmotava na mestu gde želimo beton.

Materijal je razvijen još pre deset godina u Engleskoj od strane inženjera Pitera Bruvinga i Vila Kraforda. Međutim, njegova upotreba je postal masovnija tek odnedavno.

Tekstilni beton

Prednost tekstilnog betona u odnosu na klasični armirani je ta što kod ovog betona ne može doći do korozije armature, a samim tim i zaštitni sloj betona može biti mnogo manji pa su i komponentne napravljene od teksil-betona lakše i tanje.

Teksilni beton je inovativan kompozitni materijal napravljen od betona fine granulacije i vlakana od ugljenika visoko otpornih. Glavna razlika između betona armiranog vlaknima koji se koristi već decenijama, i tekstil-betona je ta što su vlakna povezana tehnologijom koja se koristi u tekstilnoj industiji. Zbog toga se vlakna mogu postaviti u smeru delovanja sila.

Prethodni tekstKako izabrati pod za kupatilo?
Sledeći tekstCERSAIE 2015 – Keramika Kanjiža je i ove godine tradicionalno bila gost na najvećem sajmu keramike u Bolonji