DRVOPRODEX – Klase masivnih podova

Drvoprodex - Masivni pod, serija SelektSelect

Čisti podovi bez bjelike i bez diskoloracija na licu, bez čeonih pukotina. Dozvoljeno: bjelika na naličju, zdravi čvorovi svijetli do 10 mm zatvoreni ili filovani, tamne kvržice do 3 mm pojedinačno najviše 2 kom. na 1 m dužnom.

 

 

Drvoprodex - Masivni pod, serija Rustik

 Natur

Podovi bez bjelike i bez većih diskoloracija na licu, bez čeonih pukotina. Dozvoljeno: bjelika na naličju, zdravi čvorovi 10 – 30 mm zatvoreni ili filovani, tamni čvorovi do 10 mm 1 – 2 komada po 1 m zatvoreni ili filovani.

 

 

Drvoprodex - Masivni pod, serija Rustik

 Rustic

Podovi sa bjelikom rubno do 3 cm, sa većim diskoloracijama na licu, sa čeonim pukotinama do 5 cm. Dozvoljeno: bjelika na naličju, zdravi čvorovi 50-70 mm zatvoreni ili filovani, tamni čvorovi do 50 mm (neograničeno) zatvoreni ili filovani.

 

 

Drvoprodex - Masivni pod, serija Country

 Country

Podovi sa bjelikom na licu, većim diskoloracijama na licu, čeonim pukotinama do 15 cm. Dozvoljeno: bjelika na naličju, zdravi čvorovi (neograničeno) zatvoreni ili filovani, tamni čvorovi (neograničeno) zatvoreni ili filovani, čvor na rubu daske filovan, tamne pruge od srca po cijeloj dužini daske, filovane pukotine po cijeloj dužini daske.

 

www.drvoprodex.com

Karanovac 3 | 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina | Republika Srpska

T. +387 (0) 51 427 465 | T. +387 (0) 51 427 485
T. +387 (0) 51 426 050 | F. +387 (0) 51 426 051

drvoprodex@blic.net
www.drvoprodex.com