7 prednosti električnog podnog grejanja

Električno podno grejanje pruža najveći nivo komfora za krajnjeg korisnika

Princip rada električnog podnog grejanja zasnovan je na upotrebi grejnih kablova i/ili grejnih mreža postavljenih ispod završne obloge i termostata, što sistem čini praktično nevidljivim i daje potpunu slobodu za uređenje prostora.

Vrsta energenta koji se koristi za grejanje, način transformacije u toplotnu energiju i njene distribucije u grejani prostor, značajno menja nivo komfora prilikom korišćenja.

Sagorevanje čvrstih ili tečnih goriva za dobijanje toplotne energije osim što zahteva fizičku aktivnost i vreme za opsluživanje sistema, zahteva prostorije za odlaganje energenata, njihovo čišćenje i održavanje, zatim čišćenje i održavanje uređaja za sagorevanje, odlaganje ostataka sagorevanja…, i niz drugih ne tako prijatnih aktivnosti.

Gas, briketi, pelet…, i slični energenti smanjuju nivo fizičkih aktivnosti i utrošak vremena za opsluživanje sistema, kao i zahtev za dodatnim prostorijama i opremom, ali opet ne lišavaju korisnike istih…

Generalno, električna energija ne zahteva nikakav trud niti troši vaše vreme za snadbevanje sistema.

ENERSET doo / električno podno grejanje Millimat u dnevnoj sobi
foto: ENERSET doo / električno podno grejanje

U zavisnosti od toga koji uređaj ili uređaji se koriste za pretvaranje električne energije u toplotnu, imamo manje ili više složene sisteme, a nivo komfora koji pružaju zavisi od načina regulacije, centralizovanosti sistema, kao i od toga koje prostorije se greju i koliko dati sistem dozvojava podešavanje temperature u skladu sa potrebama u svakoj prostoriji.

Električno podno grejanje pruža mogućnost za preciznu regulaciju temperature u svakoj prostoriji, a upotreba programabilnih i/ili termostata sa daljinskom kontrolom omogućava regulaciju temperature u realnom vremenu.
Na ovaj način ne samo da podižete nivo komfora, već ujedno i štedite novac smanjujući potrošnju energije u periodu kada ne boravite u određenom prostoru.

Veći nivo komfora koji pruža električno podno grejanje povećava vrednost objekata

Bilo da gradite novi objekat, ili renovirate postojeći, instalacijom grejnih kablova dajete novi kvalitet vašem objektu, pa samim tim povećavate i njegovu vrednost. Električno podno grejanje, otapanje snega i leda, zaštita oluka, hidrantskih i drugih cevi od zamrzavanja, povećavaju funkcionalnost objekta, kao i zadovoljstvo koje boravak u njemu pruža. Samim tim vrednost objekta se povećava bilo da je vrednujete kroz upotrebu, kao korisnik, ili kroz tržišnu evaluaciju, ako je objekat, ili prostor, namenjen prodaji ili rentiranju.

Instalacija električnog podnog grejanja skraćuje period izgradnje ili adaptacije objekata

Grejni kablovi i grejne mreže, namenjeni električnom podnom grejanju veoma su pogodni i jednostavni za instalaciju, pa je vreme potrebno za njihovu montažu značajno kraće u odnosu na sve druge grejne sisteme. Takođe, priprema instalacije ne zahteva nikakve posebne pripremne radove ni modifikacije na već predviđenoj elektroinstalaciji. U većini slučajeva, potrebno je samo dovesti napojni kabl do mesta predviđenog za položaj termostata i omogućiti da se iz poda u doznu predviđenu za termostat uvedu hladni kraj i podni senzor. Zahvaljujući principu na kom radi (velika površina poda zagrejana na nisku temperaturu) električno podno grejanje ima bitno manju instalisanu snagu od drugih grejnih sistema, pa nema nikakve potrebe za povećanjem standardne odobrene snage za stambene jedinice.

Investicioni troškovi u izgradnji ili adaptaciji objekata značajno se smanjuju ako se odlučite za sistem električnog podnog grejanja

Električno podno grejanje ne zahteva pomoćne objekate, prostorije, kotlarnice, podstanice, bunare…, što značajno skraćuje vreme potrebno za instalaciju, ali smanjuje i investicione troškove jer nema nepotrebnih ulaganja u gore pomenute objekte i opremu. Na taj nečin, osim što smanjuje troškove, daje mogućnost da se taj prostor iskoristi za druge svrhe, čime se povećava rspoloživi prostor i funkcionalnost objekta.

ENERSET doo / električno podno grejanje Millimat u kupatilu
foto: ENERSET doo / električno podno grejanje

Električno podno grejanje štedi prostor

Sigurno ste nekada pomislili, kako bi bilo dobro da možete da sklonite peć, radijator, ili neko drugo grejno telo… Kako bi bilo lakše postaviti neki novi komad nameštaja da nije toga da smeta, ili koliko bi bilo lakše obaviti čišćenje da nije teško dostupnih mesta na kojima se skuplja prašina.

Sa električnim podnim grejanjem nećete više imati te muke. Sav prostor vam je na raspolaganju, a moderan dizajn termostata će ga oplemeniti.

Energetski efikasno i ekološko grejanje

Kod električnog podnog grejanja nema gubitaka energije u procesu pretvaranja iz električne u toplotnu i njenog transporta. Instalisana snaga je bolje raspoređena nego kod rugih sistema, pa je tako distribucija toplote gotovo idealna. Termostat obezbeđuje preciznu regulaciju, a programiranjem rada i daljinskom kontrolom, dodatno smanjujete potrošnju. Sve ovo doprinosi energetskoj efikasnosti.

Ne treba zaboraviti ni ekološki aspekt ovih sistema, naročito u svetlu saznanja o stepenu zagađenja usled sagorevanja čvrstih i tečnih goriva, naročito u individualnim ložištima.

Koristeći električnu energiju iz gradske mreže, ili nekog obnovljivog izvora, smanjujete nivo zagađenja u svom okruženju.

podno grejanje
www.enerset.rs

Kako se servisira i održava električno podno grejanje?

Najjednostavniji i najtačnij odgovor glasi, ne održava se i ne postoji servis. Kao i instalacioni, i grejni kablovi imaju višedecenijski radni vek ukoliko su instalirani na propisan način. Do problema u radu može doći isključivo usled mehaničkih oštećenja ili smicanja poda uzrokovanog promenama u statici objekta, pomeranja tla i sl.

Nexans grejni kablovi, dizajnirani su za kontinuiran rad na 65°C. Ako znamo da pri temperaturi od 27°C na površini poda, u samom podu na spoljašnjem plaštu grejni kabl ima temperaturu od 35-38°C jasno je da ni u kom trenutku ne dolazi do pregrevanja i to je osnovni razlog za njihovu dugovečnost.

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs