Cena gasa drma Evropu

Zima pred nama čini se kao jedna od najneizvesnijih. Što bi se reklo, ono što je bilo daleko došlo je blizu. Rusko-ukrajinski sukobi, nažalost, besne svakog dana i dok stanovništvo ovih zemalja strahuje za svoje živote, ostatak Evrope misli kako će se grejati ove zime, jer cena gasa opasno drma Evropu.

Cena gasa i interkontinentalna talasanja

Evropa je do početka ukrajinske krize najveće količine gasa uvozila od Rusije, tačnije 55%, dok je ostatak prirodnog gasa dobavljala iz Amerike. Danas je situacija potpuno drugačija.

Sa početkom rata u Ukrajini, Evropa je počela da uvodi sankcije Rusiji i da smanjuje kupovinu gasa, što je Rusija iskoristila i kao kontra meru, počela da isporučuje manju količinu ovog energenta Evropi. Evropa je ostala prinuđena da gas dobavlja iz Amerike, pa je sa dosadašnjih 28%, uvoz povećala na 45%. Čitava ta politika dovela je Evopu u situaciju da je cena gasa koju sada plaća Americi znatno viša u odnosu na dosadašnju. Naravno to dovodi do velikih problema, budući da velike evropske fabrike kao glavni energent koriste gas, tako da je pored grejne sezone i privreda nekih zemalja dovedena u pitanje.

Sva ova dešavanja dovela su do negodovanja velikih i ekonomski snažnih evropskih država, Nemačke i Francuske, koje navode da je trenutna cena gasa prevelika i nerealna i da Amerika koristi energetsku krizu da ekonomski oslabi Evropu. Oni ukazuju ukoliko se ova cena ne svede na razumnu vrednost, ekonomske posledice po evropsku privredu mogu biti veće i dalekosežnije.

Cena gasa po državama

Prema podacima Svetske trgovinske organizacije, cena gasa je u Evropi u odnosu na prošlu godinu u ovo isto vreme porasla za neverovatnih 350 %. Koliko je kriza dobro zakucala na vratima u svim zemljama Evrope govore i pojedinačni podaci i cena gasa za privatna lica. Pa tako cena gasa za domaćinstva u zemljama članicama EU iznosi 6,7 evrocenta po kw/h, dok je prosek za sve evropske zemlje 6,58 evrocenta po kw/h. Najviše cene imaju Holandija sa 9,22, Danska 8,22, Italija 8,03, Austrija 7,09, Francuska 6,46, tu je i Slovenija sa 6,32, dok su cene u Poljskoj 4,35, Letoniji 3,52, Rumuniji 3,16, Mađarskoj 3,09. znatno niže. Srbija se nalazi na dnu skale sa cenom gasa od 3,52 evrocenta po kw/h.

Kakva će situacija biti dalje zavisi isključivo od situacije u Ukrajini. A kakva će biti zima? Finansijski veoma izazovna. Nadajmo se bar da će biti jedna od blažih, kada su temperature u pitanju.